เกี่ยวกับ
SiamQuant

SiamQuant คือศูนย์วิจัยออกแบบระบบการลงทุน เพื่อการทำกำไรอย่างยั่งยืนในตลาดหุ้นไทย ซึ่งถือกำเนิดขึ้นจากความเชื่อที่ว่า “ความสำเร็จอย่างยั่งยืนในการลงทุนนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการลงทุนอย่างเป็นระบบ ตามองค์ความรู้ที่ได้มาจากหลักฐานทางสถิติและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์” 

SiamQuant-About-Us-8-01 (1352 x 1043)

Our Passion & Purpose

เพราะเราเชื่อว่าความสำเร็จในการลงทุนอย่างยั่งยืนนั้น จะสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการลงทุนอย่างเป็นระบบ ตามองค์ความรู้ที่ได้มาจากหลักฐานทางสถิติ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีเหตุมีผล เราจึงได้ทำการพัฒนาชุดโค้ดระบบการลงทุนต้นแบบจากกลยุทธ์การลงทุนระดับโลก และฐานข้อมูลราคาหุ้นพร้อมปัจจัยพื้นฐานสำหรับโปรแกรม Amibroker ขึ้นมาจากความรู้และประสบการณ์ในการลงทุนของเราด้วยความใส่ใจ SiamQuant’s Alphas Suite จึงถือเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมและยกระดับการลงทุนอย่างเป็นระบบในตลาดหุ้นไทยอย่างแท้จริง!

บริการของ SiamQuant

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะนำพาและช่วยเหลือให้นักลงทุนสามารถประสบความสำเร็จใด้อย่างยั่งยืนในตลาดหุ้นไทยนั้น ในปัจจุบัน SiamQuant ได้เปิดให้บริการ SiamQuant Alphas Suite ในรูปแบบของสมาชิกรายปี เพื่อให้สมาชิกสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และขุมพลังเพื่อการลงทุนอย่างเป็นระบบด้วยโปรแกรม Amibroker ดังนี้

SiamQuant's Strategies Pack

ตัวอย่างสูตรและชุดโค้ดของระบบการลงทุนระดับโลกสำหรับโปรแกรม Amibroker อาทิเช่น CANSLIM, Magic Formula และ Piotroski’s F-Score ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกสามารถเริ่มต้นศึกษาและทำการปรับปรุงพัฒนาเพื่อต่อยอดในการลงทุนอย่างเป็นระบบของตนเองได้อย่างง่ายดาย โดยจะประกอบไปด้วยชุดโค้ดในส่วนต่างๆที่จะทำให้คุณสามารถ วิเคราะห์เพื่อตัดสินใจในการลงทุน (Chart Template), แสกนสัญญาณการซื้อขาย (Signal Screener) และทำการเปลี่ยนแปลงค่า Parameter รวมถึงสูตรต่างๆได้อย่างอิสระ (Completed & Transparent AFL Source Code)

SiamQuant's Hybrid Database

ฐานข้อมูลราคาหุ้นและปัจจัยพื้นฐานอัพเดทรายวัน (End-of-Day) ซึ่งมีคุณภาพสูงในระดับการวิจัยสำหรับกองทุน โดยได้ออกแบบฐานข้อมูลให้ผสมผสานเอาทั้งราคาหุ้น (Price-Volume) และปัจจัยพื้นฐานต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน (Financial Statement) กว่า 200+ ชนิดข้อมูล เพื่อให้สมาชิกสามารถค้นคว้ากลยุทธ์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพใหม่ๆ รวมถึงการสร้างและใช้ระบบการลงทุนในแนวทางของตนเองได้อย่างไร้ข้อจำกัดที่สุดด้วยโปรแกรม Amibroker อย่างง่ายดาย

SiamQuant Analytics for Amibroker

เครื่องมือวิเคราะห์ระบบการลงทุนขั้นสูงที่ถูกสร้างขึ้นเป็นพิเศษโดยทีมงาน SiamQuant ซึ่งจะช่วยให้คุณได้ค้นพบและเข้าใจถึงธรรมชาติและขีดความสามารถของกลยุทธ์การลงทุนแต่ละรูปแบบได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิมถึง 50+ ดัชนีชี้วัด และยังมีความรวดเร็วง่ายดายแบบ Interactive โดยไม่จำเป็นต้องนำข้อมูลดิบที่ได้จากการ Backtest ไปประมวลผลเพิ่มเติมภายนอกโปรแกรม Amibroker เลย

SiamQuant's Toolbox Application

เครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการ Download ฐานข้อมูลและไฟล์ต่างๆกว่า +400MB ในแต่ละวันโดยอัตโนมัติด้วยเวลาเพียงไม่ถึง 5 นาที* และยังเป็นศูยน์รวมการจัดการไฟล์และปลั้กอินต่างๆที่มีประโยชน์ในการวิจัยระบบการลงทุนด้วยโปรแกรม Amibroker อาทิเช่น คู่มือ Data Dictionary และโค้ด AFL สำเร็จรูปจากทีมงาน SiamQuant

SiamQuant Knowledge Hub

ศูยน์กลางความรู้ด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบสำหรับสมาชิก ซึ่งประกอบไปด้วย บทวิจัยทดสอบระบบการลงทุน, Tutorials และวิดีโอสัมมนาด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบ อาทิเช่น Strategy Lab Series, Mangmao Talk Seminar Series, SiamQuant Meetup Lecture Series

Membership Support

เว็บบอร์ดสำหรับสมาชิก เพื่อปรึกษาและแจ้งปัญหาการใช้งานทรัพยากรต่างๆของ SiamQuant กับทีมงานซึ่งมีความรู้และความชำนาญการในการออกแบบระบบการลงทุนด้วยโปรแกรม Amibroker ในระดับแนวหน้าของประเทศไทย

CONTACT US

ติดต่อทีมงาน SiamQuant

Get in Touch

Level 29, The Offices at Centralworld 999/9 Rama I Road Pathumwan
Bangkok, Thailand

Call +66 02 207 8665