Our Passion & Purpose

วิสัยทัศน์และจุดมุ่งหมายของ SiamQuant

SiamQuant คือบริษัทส่งเสริมการวิจัยกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทย เพื่อการ “ค้นพบ” กับระบบการลงทุนที่จะช่วยให้คุณสามารถเอาชนะตลาดได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว!

พวกเราคือการรวมตัวกันของนักลงทุนเชิงปริมาณหรือ Quants ที่อยากเห็นนักลงทุนไทยสามารถลงทุนกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยอาศัยความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องตามหลักฐานข้อเท็จจริงทางสถิติที่เป็นวิทยาศาสตร์ และการอาศัยกระบวนการลงทุนอย่างเป็นระบบเชิง Quantitative and Systematic Trading เข้าด้วยกัน

ด้วยความต้องการที่จะปลดล็อกศักยภาพในการวิจัยและค้นคว้าหากลยุทธ์/ระบบการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสำหรับนักลงทุนส่วนบุคคลในตลาดหุ้นไทยนั้น พวกเราจึงได้มุ่งมั่นพยายามพัฒนาคุณภาพขององค์ความรู้, เครื่องมือการในการวิจัย และฐานข้อมูลคุณภาพสูง เพื่อเป็นการยกระดับขีดความสามารถในการวิจัยและออกแบบระบบการลงทุนสำหรับนักลงทุนส่วนบุคคลขึ้นตามลำดับ

Our Mission

ภารกิจและบริการของพวกเรา

ในปัจจุบันนั้น SiamQuant มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยกลยุทธ์/ระบบการลงทุน โดยอาศัยโปรแกรม Amibroker ซึ่งเป็นที่นิยมในการ Backtest และได้รับการยอมรับในระดับโลกเป็น Platform อ้างอิงหลัก โดยเราได้เปิดให้บริการทรัพยากรเพื่อการวิจัยระบบการลงทุนสำหรับโปรแกรม Amibroker ในรูปแบบของสมาชิกรายปี ซึ่งมีจุดเด่นหลักๆของบริการในด้านต่างๆดังนี้

Amibroker EOD TechnoFundamental Hybrid Database : ระบบฐานข้อมูลตลาดหุ้นไทยรายวันที่มีคุณภาพสูงในระดับกองทุน โดยได้ออกแบบฐานข้อมูลให้ผสมผสานเอาทั้งราคาหุ้น (Price-Volume) และปัจจัยพื้นฐานต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน (Financial Statement) กว่า 200+ ชนิดข้อมูล เพื่อให้สมาชิกสามารถค้นคว้ากลยุทธ์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพใหม่ๆ รวมถึงการสร้างและใช้ระบบการลงทุนในแนวทางของตนเองได้อย่างไร้ข้อจำกัดที่สุด

SiamQuant’s Amibroker Analytics Plugin : เครื่องมือวิเคราะห์ระบบการลงทุนขั้นสูงที่ถูกสร้างขึ้นเป็นพิเศษโดยทีมงาน SiamQuant ซึ่งจะช่วยให้คุณได้ค้นพบและเข้าใจถึงธรรมชาติและขีดความสามารถของกลยุทธ์การลงทุนแต่ละรูปแบบได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิมถึง 50+ ดัชนีชี้วัด และยังมีความรวดเร็วง่ายดายแบบ Interactive โดยไม่จำเป็นต้องนำข้อมูลดิบที่ได้จากการ Backtest ไปประมวลผลเพิ่มเติมภายนอกโปรแกรม Amibroker เลย

SiamQuant’s Toolbox Application : เครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกในการวิจัยและออกแบบกลุยทธ์/ระบบการลงทุนสำหรับสมาชิกของ SiamQuant ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถ Download ฐานข้อมูลและไฟล์ต่างๆกว่า +400MB ในแต่ละวันโดยอัตโนมัติด้วยเวลาเพียงไม่ถึง 5 นาที* และยังเป็นศูยน์รวมการจัดการไฟล์และปลั้กอินต่างๆที่มีประโยชน์ในการวิจัยระบบการลงทุนด้วยโปรแกรม Amibroker อาทิเช่น คู่มือ Data Dictionary และโค้ด AFL สำเร็จรูปจากทีมงาน SiamQuant

SiamQuant เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า นักลงทุนส่วนบุคคลยังคงสามารถที่จะเอาชนะผลตอบแทนของตลาดหุ้น ได้ด้วยการลงทุนอย่างเป็นระบบตามหลักฐานข้อเท็จจริงทางสถิติที่เป็นวิทยา ศาสตร์ได้ด้วยตนเอง และนี่คือปรัชญาที่จะคอยนำทางให้เราได้มุ่งมั่นเพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่ง ต่างๆ โดยเฉพาะการยกระดับการวิจัยและออกแบบระบบการลงทุนที่มีประสิทธิภาพในตลาด หุ้นไทยในวันข้างหน้าสืบไป

Our Unique Value Proposition

เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของ SiamQuant

Discovering Alphas” การค้นพบความลับในการทำกำไรจากตลาดหุ้นด้วยตัวของนักลงทุนเอง คือหัวใจและคุณค่าหลักที่เราต้องการจะส่งมอบให้กับนักลงทุนไทยทุกคน

พวกเราจึงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้นักลงทุนไทยที่มีความสนใจในการลงทุนอย่างเป็นระบบเชิง Quantitative & Systematic Trading ได้สัมผัสกับประสบการณ์ในการ “ค้นพบ” ข้อเท็จจริงต่างๆเกี่ยวกับตลาดหุ้นอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะนำพาไปสู่ความเข้าใจในการออกแบบกลยุทธ์/ระบบการลงทุนเพื่อทำกำไรจากตลาดด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวในที่สุด

ด้วยเหตุนี้เอง SiamQuant จึงมิใช่เพียงบริษัทฐานข้อมูลหรือซอฟท์แวร์ทั่วๆไป แต่เราได้ถือกำเนิดขึ้นและดำรงอยู่ พื่อที่จะส่งมอบขุมพลังในการวิจัยและออกแบบระบบการลงทุนที่ดีที่สุดให้กับนักลงทุนไทยนั่นเอง

Our Philosophy & Culture

ปรัชญาและแนวทางการดำเนินงาน

SiamQuant คือองค์กรที่เชื่อมั่นในการยกระดับชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, การดำเนินธุรกิจ และการลงทุนอย่างเป็นระบบ โดยมีปรัชญาแนวคิดที่เรียกว่า “MUST” Concept เป็นแก่นในการดำเนินงาน ซึ่งก็คือ

 Moonshot : การทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แปลกใหม่ และมีผลกระทบต่อสังคมอย่างยิ่งยวด

 Unity & Harmony : ความสามัคคีและการสอดประสานของกิจกรรมต่างๆเพื่อบรรลุต่อเป้าหมายสูงสุดที่ได้วางเอาไว้

 Scientific : การยึดถือข้อเท็จจริงตามหลักวิทยาศาสตร์ในการกระทำสิ่งต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

 Technology & Trust Worthy : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ รวมถึงการมีความซื่อสัตย์ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร

โดยที่ปรัชญาและแนวคิดต่างๆเหล่านี้จึงได้สะท้อนออกมาเป็นสิ่งที่เรา “เลือก” ที่จะทำ แม้ว่าจะขัดกับวิถีบางอย่างขององกรณ์ส่วนใหญ่บ้างก็ตาม อาทิเช่น

– การพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบหักดิบ : ซึ่งจะเห็นได้จากการพัฒนาฐานข้อมูลหุ้นไทยแบบ Hybrid Techno-Fundamental Database ขึ้นเป็นรายแรกของประเทศไทย และการพัฒนาเครื่องมือการวิเคราะห์ระบบการลงทุนขั้นสูงสำหรับโปรแกรม Amibroker ขึ้นเป็นรายแรกของโลก

– การส่งเสริมกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อการวิจัยด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบ : ซึ่งจะเห็นได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านฐานข้อมูล, เครื่องมือการวิเคราะห์ระบบการลงทุนขั้นสูง, แอพพลิเคชั่นเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการวิจัย, การตีพิมพ์หนังสือและการให้ความรู้ รวมถึงการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัยด้านการลงทุนต่างๆขึ้นเป็นระยะๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและออกแบบระบบการลงทุนที่เราได้ตั้งเป้าหมายเอาไว้

– การทำงานแบบ Virtual Office & Environment : ซึ่งได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการประยุกต์ใช้ความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดโปร่งและเป็นอิสระจากพันธนาการของ Working Hours, Environment และ Office Location ซึ่งผลลัพท์ที่น่าทึ่งจากการตัดสินใจเช่นนี้ก็คือ ความคิดสร้างสรรค์, คุณภาพของผลิตภันฑ์ และความกระตือรือร้นต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการวิจัยและออกแบบระบบการลงทุนชิ้นใหม่ๆอยู่เสมอ

– การควบคุมปริมาณของสมาชิก : ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความห่วงใย และความซื่อสัตย์จริงใจต่อสมาชิกทุกๆคน เพื่อให้ได้รับบริการจากเราอย่างมีคุณภาพและความพอใจอย่างสูงที่สุด เพราะเราเชื่อในมิตรภาพและความสุขใจในระยะยาวของทุกๆคน ทั้งนี้ SiamQuant ไม่ได้มองสมาชิกเป็นเพียงแค่ลูกค้า แต่เรามองสมาชิกทุกคนว่าเป็นผู้ร่วมสนับสนุนให้พวกเราสามารถบรรลุเป้าหมาย และสานต่อเจตนารมย์ที่ได้ตั้งไว้ในระยะยาวในที่สุดนั่นเอง

SiamQuant Timeline & Milestones

ประวัติความเป็นมา และความสำเร็จที่ผ่านมาของพวกเรา

 • Founded

  บริษัท SiamQuant ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 กันยายน ค.ศ. 2014 ในฐานะสำนักพิมพ์เฉพาะทางด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบ โดยคุณมนสิช จันทนปุ่ม (คุณ มด แมงเม่าคลับ)

 • Our 1st Best Seller

  เปิดตัวหนังสือ “แมงเม่าคลับ : แบ่งปันความรู้ในการลงทุนอย่างเป็นระบบ” จนกลายเป็น No.1 Best Seller อันดับ 1 ของร้านหนังสือ SE-ED Publishing ในเวลาเพียงแค่อาทิตย์เดียว

 • 1st Conference

  จัดงาน SiamQuant Conference 1st : Kickstarting The Quant Era จุดเริ่มต้นของการลงทุน “อย่างเป็นระบบ” และการเปิดตัวฐานข้อมูล SiamQuant Hybrid Database ครั้งแรกในประเทศไทย ที่โรงภาพยนตร์สกาล่า สยามสแควร์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 900 คน

 • Consulting

  บริษัท SiamQuant ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศน์ เพื่อการวางแผน, ออกแบบ และพัฒนาระบบการลงทุน ให้กับบริษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งจนถึง กันยายน xx

 • Hybrid Database Provider

  เปิดให้บริการด้านฐานข้อมูล Hybrid Database เพื่อการวิจัยและออกแบบระบบการลงทุน ภายใต้ชื่อโครงการ SiamQuant Academy โดยจำกัดสมาชิกเพียง 100 ท่านเท่านั้น

 • The Backtester Live On 1st Stage

  จัดงาน The Backtester Live On Stage 1st : Discovering Alphas ซึ่งเป็นงานสัมมนาเชิงงานวิจัยแบบ Quantitative & Systematic Trading Research ครั้งแรกในตลาดหุ้นไทย และเปิดตัวโครงการ SiamQuant 2.0 Membership พร้อมแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ SiamQuant’s Amibroker Analytics Library

Contact Us

Have a Question? Please ask!

The Office at Central World 999/9 ถนนพระราม 1, ชั้น 29 อาคารสำนักงาน เซ็นทรัลเวิล์ด ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม คุณสามารถติดต่อพูดคุยกับเราได้ด้วยแบบฟอร์มด้านข้างนี้ หรือโทรติดต่อทีมงานได้ที่เบอร์ 02-207-8665
โดยจะสามารถติดต่อกับเราได้ตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น.