Category: Tips & Tricks
เปรียบเทียบความแข็งแกร่งของหุ้นด้วย Relative Performance
เปรียบเทียบความแข็งแกร่งของหุ้นด้วย Relative Performance ในสัปดาห์ก่อนนั้นเราได้แนะนำถึงการใช้กราฟ Price Relative เพื่อประเมินว่าหุ้นตัวใดแข็งแกร่งหรืออ่อนแอเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ (เช่น SET Index, Sector, Industry group) หลังจากได้ลองใช้กันแล้ว คาดว่าหลายคนอาจเริ่มมองเห็นถึงข้อจำกัดของกราฟ Price Relative นั่นก็คือกราฟดังกล่าวสามารถประเมินความแข็งแกร่งของหุ้นได้เพียงครั้งละ 1 ตัวเท่านั้น ซึ่งหากนักลงทุนมีหุ้นที่สนใจอยู่เป็นจำนวนมากอาจต้องใช้เวลานานทีเดียวกว่าจะดูได้จนครบทั้งหมด Amibroker Tips ในครั้งนี้เราจึงมาแนะนำให้รู้จักกับ “กราฟ Relative Performance” ซึ่งสามารถใช้เปรียบเทียบความแข็งแกร่งของหุ้นได้พร้อมกันเป็นจำนวนมาก โดยเราสามารถสร้างกราฟดังกล่าวใน Amibroker ได้อย่างง่ายดายด้วยฟังก์ชั่น “Relative Performance” ไปดูตัวอย่างกันเลยครับ (เพื่อความชัดเจนของกราฟตัวอย่าง เราจะแสดงหุ้นที่เปรียบเทียบเพียง 3 ตัวเท่านั้น อย่างไรก็ตาม Amibroker มิได้จำกัดจำนวนหุ้นที่สามารถเปรียบเทียบไว้ นักลงทุนสามารถเลือกเปรียบเทียบหุ้นครั้งละกี่ตัวก็ได้ครับ) รูปที่ 1 :

Read More

ทดสอบความแข็งแกร่งของหุ้นด้วย “Price Relative”
ทดสอบความแข็งแกร่งของหุ้นด้วย Price Relative “Price Relative” หรือ “ราคาสัมพัทธ์” คือการเปรียบเทียบราคาของหุ้นกับดัชนีเช่น SET index เพื่อประเมินว่าหุ้นดังกล่าวแข็งแกร่งหรืออ่อนแอเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม นอกจากนี้ยังสามารถใช้เปรียบเทียบราคาของหุ้นกับ Sector หรือ Industry group ได้อีกด้วย ใน Amibroker เราสามารถสร้างกราฟ Price Relative ได้อย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชั่น “Spread” ไปดูตัวอย่างกันเลยครับ รูปที่ 1 : HMPRO เมื่อเทียบกับ SET index ( ^SET ) จากการที่กราฟเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของ HMPRO เมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม ( Leading stock )   รูปที่ 2 : BH เมื่อเทียบกับ SET index ( ^SET ) จากการที่กราฟลดลงอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของ BH เมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม ( […]

Read More