Category: Tips & Tricks
เปรียบเทียบความแข็งแกร่งของหุ้นด้วย Relative Performance
เปรียบเทียบความแข็งแกร่งของหุ้นด้วย Relative Performance ในสัปดาห์ก่อนนั้นเราได้แนะนำถึงการใช้กราฟ Price Relative เพื่อประเมินว่าหุ้นตัวใดแข็งแกร่งหรืออ่อนแอเมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ (เช่น

Read More