SiamQuant EOD Techno Fundamental Hybrid Stock Database

SiamQuant End-of-Day Hybrid Database

ค้นพบและออกแบบสุดยอดระบบการลงทุนของคุณ ด้วยขุมพลังจากอภิมหาฐานข้อมูลที่ครบเครื่อง ทั้งข้อมูลราคาหุ้นและปัจจัยพื้นฐานรายวันเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย SiamQuant Hybrid Database (SQHD) ที่จะช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆให้คุณได้ทำการวิเคราะห์และออกแบบระบบการลงทุนได้อย่างไร้ขีดจำกัด!! ไม่ว่าจะเป็นทั้งจากปัจจัยทางเทคนิค (Technical) หรือปัจจัยพื้นฐานก็ตาม (Fundamental) โดยที่มันได้ถูกสร้างสรรค์ให้มีคุณสมบัติต่างๆตามมาตรฐานระดับโลก เพื่อรองรับการวิจัยและการลงทุนเชิง Quantitative & Systemtatic Trading ด้วยโปรแกรม Amibroker อย่างสูงสุด อาทิเช่น …

 • Everything is End-of-Day : ข้อมูลทุกๆตัวแปรไม่ว่าจะเป็นราคาหุ้น, อัตราส่วนการเงิน และงบการเงินย้อนหลัง จะอยู่ในรูปแบบของข้อมูลรายวัน (End-of-Day) ซึ่งอิงการเปลี่ยนแปลงตามวันประกาศงบจริงๆ (Real Annoucement Date) ไม่เหมือนข้อมูลทั่วๆไปซึ่งจะระบุการเปลี่ยนแปลงของงบการเงินเป็นรายไตรมาศโดยอิงจากวันปิดงบการเงิน (ซึ่งจะเกิดขึ้นเร็วกว่าวันที่ข้อมูลที่ประกาศออกมา) เพื่อป้องกัน Look-Ahead Bias ซึ่งจะทำให้ผลการวิจัยผิดเพี้ยน
 • Split and Dividend Back-Adjusted Stock Database : ฐานข้อมูลราคาหุ้นย้อนหลังรายวันที่ได้รับการดูแลและจัดการอย่างดีด้วยการปรับราคาย้อนหลังตามกิจกรรมทางการเงินของบริษัท เพื่อให้ผลการ Backtest ของคุณคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการปรับราคาหุ้นย้อนหลังอย่างถูกต้องตามการแตกพาร์และการจ่ายปันผล
 • Corporate Action and Market Index : ฐานข้อมูลการประกาศกิจกรรมทางการเงินของบริษัท รวมถึงสถานะและคุณลักษณะของบริษัทย้อนหลังรายวัน อาทิเช่น XD, XR, XA, Market Index, Industry Index ของหุ้นตัวนั้นๆตามวันเวลาที่เกิดขึ้นจริง เพื่อให้คุณได้ทดสอบวิจัยถึงผลกระทบต่างๆได้อย่างลึกซึ้ง
 • Delisted Stock Database : ฐานข้อมูลของหุ้นที่ถูกถอดออกจากตลาดหลักทรัพย์ในอดีต ทั้งราคาหุ้นและงบการเงินย้อนหลังที่ครบถ้วน เพื่อป้องกันการเกิดผลลัพท์ที่ดูดีเกิดนจริงหรือ Survivorship Bias ในการวิจัย Backtest ระบบการลงทุน ซึ่งจะทำให้คุณได้พบว่าในช่วงวิกฤติที่ผ่านมานั้น ระบบการลงทุนของคุณจะยังคงสามารถอยู่รอดได้จริงๆหรือไม่
 • Index and Industries with Fundamental Database : ฐานข้อมูลดัชนีตลาดและอุตสาหกรรมต่างๆในตลาดหุ้นไทย พร้อมปัจจัยพื้นฐานย้อนหลังของดัชนีตลาดเหล่านั้น ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถสร้างกลยุทธ์การลงทุนประเภท Market Regime Change ซึ่งอาศัยข้อมูลของตลาดโดยรวมมาเป็นตัวแปรเสริมในการตัดสินใจของระบบได้อย่างมืออาชีพ
 • Trade Profile by Investor Types : ฐานข้อมูลการซื้อขายตามประเภทของกลุ่มนักลงทุน รายย่อย (Retail), สถานบัน (Institute), ต่างชาติ (Foreign) และนักเก็งกำไรของบริษัทหลักทรัพย์ (Propieraty Trader) ย้อนหลัง ที่ละเอียดถึงขั้น Value, Volume และ Transaction ในแต่ละวัน ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถวิเคราะห์และนำพฤติกรรมของนักลงทุนกลุ่มต่างๆมาสร้างระบบการลงทุนของคุณได้อย่างเท่าทันผู้เล่นฝ่ายต่างๆ
 • Future Benefits & Corporate Actions (SQ V2.0 New Features) : ฐานข้อมูลล่วงหน้า (Future Corporate Action Calendar) ที่สามารถบอกสถานะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ของหุ้นตัวนั้นๆได้ ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเครื่องหมายกิจกรรมทางการเงินต่างๆเช่น XD, XI, XN, XR, XA, XB, XW ซึ่งจะทำให้คุณออกแบบสัญญาณเตือนเพื่อใช้ในการซื้อขายจริงของระบบการลงทุน โดยไม่ต้องเหลือบมองปฏิทินของหุ้นต่างๆในตลาดจากเว็บไซต์ต่างๆอีกต่อไป
 • SET TRI Dataset (SQ V2.0 New Features) : ฐานข้อมูลดัชนีของผลตอบแทนรวม อาทิเช่น SET TRI, SET100 TRI, SET50 TRI เพื่อช่วยในการสร้าง Benchmark วัดผลตอบแทนสำหรับการลงทุน
 • 2 Separate Back-Adjusted Dataset (SQ V2.0 New Features) : การแบ่งฐานข้อมูลหุ้นแบบปรับปรุงย้อนหลังออกเป็น 2 ลักษณะให้เลือกใช้
  • Corporate Action & Dividend Back-Adjusted – ฐานข้อมูลราคารายวันแบบแบบปรับลดด้วยกิจกรรมทางการเงินและเงินปันผล
  • Corporate Action Back-Adjusted Only – ฐานข้อมูลราคารายวันแบบที่ไม่มีการปรับลดด้วยเงินปันผล
 • SiamQuant Amibroker AFL (SQ V2.0 New Features) : ซอร์สโค้ด Amibroker สำเร็จรูป ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้สามารถเรียกใช้ฐานข้อมูลและตัวแปรต่างๆกว่า 200+ ชนิดของ SiamQuant Hybrid Database ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

SiamQuant Hybrid Database Walkthrough Tutorial

คุณสามารถเรียนรู้ถึงจุดเด่นต่างๆ และค้นพบศักยภาพของฐานข้อมูล SiamQuant Hybrid Database ด้วยตัวของคุณเอง ด้วยการทดลองเล่น Web Interactive Tutorial ที่เราได้จัดทำไว้ด้านล่างนี้ได้เลยครับ!!

หมายเหตุ : เพื่อความลื่นไหล เราแนะนำให้เปิดเล่นด้วย Computer เพื่อให้เห็นถึงรายละเอียดต่างๆมากที่สุด อย่างไรก็ตามคุณสามารถเปิดด้วย Tablet และ Smart Phone เช่นเดียวกันครับ

SiamQuant Hybrid Database Detail Sheets

คุณสามารถดูตัวอย่างดัชนีฐานข้อมูลและตัวแปรต่างๆของ SiamQuant 2.0 ได้ตามข้อมูลในตารางด้านล่างนี้ (ข้อมูลจะอยู่ใน Sheet ต่างๆตรงขอบด้านล่าง โดยสามารถกดและเลื่อนดูได้ครับ)

คลิ้ก!! Menu สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกแต่ละหัวข้อ เพื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม!

SiamQuant EOD Techno Fundamental Hybrid Stock Database

EOD Hybrid Database

ฐานข้อมูลหุ้นเพื่อการ Backtest วิจัยออกแบบระบบการลงทุน ซึ่งครบเครื่องด้วยราคาหุ้นและปัจจัยพื้นฐานรายวันกว่า 200+ รูปแบบ สำหรับโปรแกรม Amibroker (End-of-Day Techno-Fundamental Database) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ้ก!

Amibroker Analytics Plugin

โปรแกรมเสิรมสำหรับ Amibroker ซึ่งจะช่วยให้คุณเปิดมิติใหม่ในการวิเคราะห์ระบบการลงทุนแบบ Interactive ด้วย Charts และดัชนีชี้วัด Metrics ต่างๆอีกกว่า 50+ รูปแบบ พร้อม Export ข้อมูลดิบแบบไฟล์ CSV โดยอัตโนมัติ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ้ก!

SiamQuant Toolbox Application

โปรแกรมอำนวยความสะดวกเพื่อการ Download ข้อมูล SiamQuant Hybrid Database รวดเร็ว พร้อมทั้ง Function & Features ต่างๆที่จะช่วยให้การวิจัยออกแบบระบบการลงทุนในโปรแกรม Amibroker เป็นไปได้อย่างสะดวกจนคุณคาดไม่ถึง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิ้ก!