Tag: Ray Dalio
Ray Dalio “All Weather Story” : จุดกำเนิดของกลยุทธ์การลงทุนระดับโลก
ในบทความ “All Weather Story” Ray Dalio ได้ถ่ายทอดแนวคิดและเรื่องราวจุดกำเนิดของกลยุทธ์ All Weather ที่ต่อมาได้กลายมาเป็นตำนานของวงการการเงินโลก พวกเราชาว SiamQuant จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนลองเข้ามาอ่านกันดูครับ!!

Read More

“เครื่องจักรเศรษฐกิจทำงานอย่างไร?” How The Economic Machine Works? โดย Ray Dalio แปลโดย SiamQuant Intern 2017
ในบทความ “How The Economic Machine Works ?” Ray Dalio เปรียบเทียบระบบเศรษฐกิจว่า “ไม่ต่างอะไรกับเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยฟันเฟืองต่างๆมากมายด้านในเป็นการทำงานร่วมกันของสิ่งที่เรียบง่ายที่มีจำนวนมหาศาล” พวกเรา SiamQuant อยากเชิญชวนให้ทุกคนลองเข้ามาอ่านกันดูครับ!!

Read More