คู่มือ Amibroker 6.0 ฉบับภาษาไทย โดยทีมงาน SiamQuant (V. 1.0)

คู่มือ Amibroker 6.0 ฉบับแปลภาษาไทยฉบับแรกของประเทศไทยจาก Amibroker 6.0 User’s Guide Official Manual ชุดนี้ ทางทีมงาน SiamQuant ทุกๆคนตั้งใจจัดทำขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปีที่ ๘๙ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นแหล่งความรู้ในการใช้โปรแกรม Amibroker ให้กับนักลงทุนไทยทุกๆคน

Reading Recommendation : กรุณารอสักครู่ในการแสดงผลด้านล่าง โดยในขณะนี้ (5 ธันวาคม 2016) จะรองรับเฉพาะการอ่านโดยสมบูรณ์จากเครื่อง Computer เท่านั้น เนื่องจากจะสามารถเห็น Document Outline หรือ Sidebar Table of Content ซึ่งจะทำให้การเลือกอ่านไปยังแต่ละหัวข้อทำได้อย่างง่ายขึ้นครับ (Mobile & Tablet อาจเกิดอาการค้าง ขอให้ Save Address เก็บไว้อ่านที่บ้านก่อนนะครับ ทางเราจะปรับปรุงให้สามารถรองรับได้ทุกอุปกรณ์โดยเร็วครับ)

Copyright : ทีมงาน SiamQuant หวังว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนผู้สนใจในการลงทุนอย่างเป็นระบบโดยอาศัย Amibroker เป็นเครื่องมือหลักในการวิจัยและออกแบบระบบการลงทุน พวกเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเผยแพร่ให้นักลงทุนทั่วไปได้อ่านและ Share กันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ อย่างไรก็ตาม SiamQuant ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดลอก, ดัดแปลง หรือแก้ไขต้นฉบับการแปลที่ทางทีมงาน SiamQuant ได้แปลไว้ ณ ที่นี้ ขอบคุณครับ

Change Log :

  • แก้ไขครั้งที่ 1 แก้ไขลิงค์, คำนำ, จากใจผู้แปล 9-12-2016