fbpx

ตอบกลับไปยัง: SQEPSAdjust_Roll แตกต่าง ?

SiamQuant Minimal Home – White Webboard ห้องโปร : Professional Membership Support SQEPSAdjust_Roll แตกต่าง ? ตอบกลับไปยัง: SQEPSAdjust_Roll แตกต่าง ?

#26472

สวัสดีครับ ค่าที่ถูกต้องจะเป็นค่าที่ Adjust ครับ

ผมขออนุญาตยกตัวอย่างง่ายๆ เช่น PTT ปี 2018 ก่อนแตกพาร์ราคาอยู่ที่ 500-600 EPS อยู่ที่หลักสิบ
พอแตกพาร์ราคาเหลือหลักสิบ 50-60 บาท EPS อยู่หลักหน่วย

ถ้าเราไม่ใช่ค่า Adjust EPS จะเสมือนติดลบราวๆ -90% ตามสัดส่วนการแตกพาร์ ทำให้ค่าที่ได้มันคลาดเคลื่อน
เพราะค่าที่ติดลบมันนั้นเกิดจาก Corporate Action ไม่ได้เกิดจากผลประกอบการที่แท้จริงนั่นเองครับ