fbpx

ตอบกลับไปยัง: คำถามเรื่องความหมายของ SQVALUE() ครับ

#30044

SQValue คือมูลค่าการซื้อขาย (หน่วยเป็น บาท) ณ วันนั้นๆครับ ซึ่งถ้าหุ้นไม่มีการซื้อขายเลย Value จะเท่ากับ 0 ครับ