fbpx

ตอบกลับไปยัง: SQ special function code

#30229

สวัสดีครับ สำหรับ Source Code นั้นทางเราจะไม่ได้ทำการเปิดเผยครับ
ทั้งนี้สำหรับฟังก์ชั่น SQAvgROE() จะสามารถดูรายละเอียดและคำอธิบายได้จากคู่มือการใช้งาน (อยู่ในไฟล์เดียวกับตัวติดตั้งปลั๊กอิน) ในหน้าที่ 140 ครับ