fbpx

ตอบกลับไปยัง: ข้อมูลก่อนปี 2000 ไม่มีแล้วหรือไม่ อย่างไรคะ

SiamQuant Minimal Home – White Webboard ห้องโปร : Professional Membership Support ข้อมูลก่อนปี 2000 ไม่มีแล้วหรือไม่ อย่างไรคะ ตอบกลับไปยัง: ข้อมูลก่อนปี 2000 ไม่มีแล้วหรือไม่ อย่างไรคะ

#31729
Koedkao Peeratiyuth
Participant

สวัสดีครับ เหตุผลที่หลายๆระบบไม่สามารถทดสอบช่วงก่อนปี 2000 ได้เพราะว่าข้อมูลพื้นฐานจากงบการเงินส่วนใหญ่ นั้นเพิ่งจะมีการเริ่มบันทึกในฐานข้อมูลของตลาดอย่างครบถ้วนหลังจาก ปี 2000 เป็นต้นไปครับ (ก่อนหน้านั้น จะมีเพียงบางบริษัทเท่านั้นที่มีข้อมูล)

กรณีถ้าอยากทดสอบกับข้อมูลก่อนปี 2000 แนะนำให้เลือกระบบที่ใช้กลยุทธ์ Technical ล้วนๆ ครับผม