fbpx

ขอถามเรื่อง การไม่เข้าซื้อถ้าเงินในมือเหลือต่ำกว่า 5% ของเงินทั้งหมด

SiamQuant Minimal Home – White Webboard ห้องทั่วไป : พูดคุยเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนอย่างเป็นระบบ ขอถามเรื่อง การไม่เข้าซื้อถ้าเงินในมือเหลือต่ำกว่า 5% ของเงินทั้งหมด

 • ผู้สร้าง
  กระทู้
 • #5336
  นิรนาม
  ไม่เปิดใช้

  ขอสูตรการไม่เข้าซื้อถ้าเงินสดในมือ เหลือต่ำกว่า 5% ของเงินทั้งหมด
  ขอบคุณครับ

 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้