fbpx

ติดต่อเรา :

The 10X Private Fund

ทวีคูณความมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนและปลอดภัย!

10X Private Fund : กองทุนหุ้นเติบโต พร้อมกลไกการปกป้องความเสี่ยงจากวิกฤติเศรษฐกิจและตลาดหุ้นขาลง เพื่อการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ด้วยกระบวนการลงทุนอย่างเป็นระบบ

เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการ :

 • ผลตอบแทนคาดหวังที่สูงกว่าตลาด จากกลยุทธ์การลงทุนที่มีความเสถียรยั่งยืนในระยะยาว

 • กลไกการปกป้องความเสี่ยง จากวิกฤตเศรษฐกิจและตลาดหุ้นขาลง

 • กระบวนการลงทุนที่เป็นระบบ, มีเหตุมีผล, พิสูจน์ได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ และตรวจสอบได้อย่างชัดเจน

* บริหารจัดการภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเอเชียเวลธ์ (AWAM) และบริษัทสยามควอนท์ (SiamQuant อยู่ในระหว่างการดำเนินการขอใบอนุญาติประกอบธุรกิจที่ปรึกษาด้านการลงทุนหรือ Investment Advisor)

ปัญหาของกองทุนสไตล์ Buy & Hold และต้นกำเนิดของกองทุนส่วนบุคคล 10X

ทำไมกองทุนส่วนบุคคล 10X จึงได้เกิดขึ้น ท่ามกลางกองทุนอีกเป็นร้อยเป็นพันกองทุนในประเทศไทย และมันจะมีประโยชน์อย่างไรกับนักลงทุนได้บ้าง?

คำตอบก็เพราะเราได้พบว่ากองทุน (หุ้น) ส่วนใหญ่นั้น มักมีข้อจำกัดของการลงทุนในเชิงกลยุทธ์, ขนาดของกองทุน และกระบวนการตัดสินใจในการลงทุน ซึ่งมักก่อให้เกิดจุดอ่อนดังต่อไปนี้

1. ผลตอบแทนที่ต่ำกว่าตลาดในระยะยาว เนื่องจากมักมุ่งเน้นในการลงทุนเฉพาะแต่ในหุ้นขนาดใหญ่ ซึ่งมีสภาพคล่องเพียงพอกับขนาดกองทุน (ซึ่งมักมีขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน) หรือมีบทวิเคราะห์รองรับเพียงเท่านั้น จนทำให้มักละเลยโอกาสในการทำกำไรจากจากหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็ก ซึ่งมีศักยภาพในการเติบโตที่มากกว่าออกไปเป็นอย่างมาก

2. ความเสี่ยงในระดับที่สูงจนเกินไป ซึ่งเป็นผลจากกลไกที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ของกลยุทธ์การลงทุนแบบ Buy & Hold หรือ Re-Balancing ซึ่งมักติดข้อจำกัดที่ทำให้ต้องคงระดับการลงทุนหรือถือหุ้นเอาไว้ในระดับสูงอยู่ตลอดเวลา จนมักก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงเมื่อวิกฤติเศรษฐกิจต่างๆมาถึง อาทิเช่นในช่วงวิฤติต้มยำกุ้งที่ดัชนี SET Index ติดลบราว -88% และวิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ที่ราว -58%

3. กระบวนการลงทุนที่อาศัยวิจารณญาณและความเชื่อเป็นหลัก ซึ่งมักก่อให้เกิดการขาดความสม่ำเสมอ, ความลำเอียง และความเป็นเหตุเป็นผลในการตัดสินใจในระยะยาว อีกทั้งยังทำให้การลงทุนในแต่ละครั้งนั้นตรวจสอบถึงความเป็นเหตุเป็นผลได้ยาก, ขาดความโปร่งใส และยังอาจอยู่บนพื้นฐานการตัดสินใจที่ไม่มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ในเชิงวิทยาศาสตร์อีกด้วย

ด้วยเหตุนี้เอง ทางทีมงาน SiamQuant และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Asia Wealth Asset Management (AWAM) จึงได้ร่วมกันวิจัยและพัฒนากองทุนส่วนบุคคล 10X ซึ่งได้อาศัยกระบวนการลงทุนอย่างเป็นระบบที่จับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม (Quantitative & Systematic Investing) โดยได้อาศัยหลักการลงทุนในหุ้นเติบโต ผสานการจับจังหวะในการลงทุนตามแนวโน้มในขาขึ้น เพื่อให้นักลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนกับกลยุทธ์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพ และมีความเสี่ยงที่ต่ำลงกว่าเดิมนั่นเอง

ปรัชญาการลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล 10X

กองทุนส่วนบุคคล 10X คือกองทุนหุ้นเติบโตผสานหลักการลงทุนตามแนวโน้มแบบ Quantitative Growth-Momentum Investing (Growth + Trend Following) ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดในระยะยาว ภายใต้ความเสี่ยงในระดับที่ต่ำกว่าตลาดอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยเป็นผลมาจากการถอดรหัสแนวคิดของสุดยอดนักลงทุนระดับโลกในหลายๆแนวทาง มาทำการวิจัยและทดสอบอย่างเข้มงวดในตลาดหุ้นไทย จนได้ตกผลึกกลายเป็นกลยุทธ์การลงทุนซึ่งมีความเสถียรและยั่งยืนในระยะยาว ตามปรัชญาการลงทุนที่มุ่งเน้นในการ

“เข้าซื้อหุ้นเติบโต ณ ราคาที่ต่ำกว่ามูลค่า ในช่วงเวลาที่แนวโน้มราคาหุ้นเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง”

โดยหากจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้นนั้น กลยุทธ์การลงทุน 10X จะมีความคล้ายคลึงกับหลักการลงทุนแบบ CANSLIM อยู่ในระดับหนึ่ง แต่จะแตกต่างกันตรงที่ได้ตัดเอาตัวแปรบางอย่างที่ไร้ประสิทธิภาพในตลาดหุ้นไทยทิ้งไป และได้ถูกทำการปรับปรุงให้มีความปลอดภัยมากขึ้น จนกลายเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่มีความเรียบง่าย, ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด และมีประสิทธิภาพในการทำกำไรได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

จุดเด่นของกองทุนส่วนบุคคล 10X

1. กลยุทธ์การลงทุนมีความเสถียรยั่งยืนในระดับสูง

โดยที่กลยุทธ์การลงทุนของกองทุน 10X นั้น ได้ถูกวิจัยและทดสอบอย่างเข้มงวด กับข้อมูลย้อนหลังจำนวนมหาศาลในตลาดหุ้นไทยอย่างยาวนานกว่า 23 ปี และยังถูกทดสอบความเสถียรของกลยุทธ์ในระดับที่โหดร้ายกว่าความเป็นจริงด้วยเทคนิคการวิจัยขั้นสูงต่างๆ (Stress Testing) เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจได้ว่ากลยุทธ์การลงทุน 10X นั้นจะมีความเสถียรและยั่งยืนในระยะยาวได้อย่างแท้จริง อาทิเช่น

 • การกำหนดค่าคอมมิสชั่นและการเกิดความคลาดเคลื่อนของราคาซื้อขายในระดับสูงไปตามการเติบโตของขนาดพอร์ตโฟลิโอ (Dynamic Slippage)
 • การทดสอบความเปราะบางของตัวแปรต่างๆ (Sensitivity Analysis) 
 • การทดสอบกับชุดข้อมูลที่ไม่เคยเจอหรือ (Cross Validation)
 • การประเมินผลตอบแทนและความเสี่ยงในกรณีเลวร้าย ด้วยเทคนิคแบบการสับเปลี่ยนข้อมูลและผลการลงทุน (Boostrapping Analysis)

2. ผลตอบแทนคาดหวังที่สูงกว่าตลาดในระยะยาว จากการลงทุนในหุ้นเติบโตซึ่งมีแนวโน้มราคาเป็นขาขึ้น

โดยมุ่งเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีอัตราการเติบโตในระดับที่สูงอย่างมีนัยยะสำคัญ (Growth) ในช่วงเวลาที่ราคาหุ้นยังคงต่ำกว่ามูลค่าคาดหวัง (Value) ผสานการจับจังหวะในการลงทุนเมื่อราคาหุ้นอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง (Momentum & Trend) อีกทั้งยังไม่ติดข้อจำกัดในการลงทุนเฉพาะกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ หรือกลุ่มหุ้นที่ติดอันดับสภาพคล่องสูงสุดในตลาด ดังเช่นกองทุนรวมในตลาดหุ้นไทยโดยทั่วไป ซึ่งมักลงทุนเฉพาะหุ้นซึ่งอยู่ในดัชนี SET50,  SET100 หรือหุ้นที่มีบทวิเคราะห์จากทางนักวิเคราะห์เพียงเท่านั้น

3. กลไกการปกป้องความเสี่ยงจากวิกฤติเศรษฐกิจและตลาดหุ้นขาลงครั้งใหญ่

โดยจะทำการขายหุ้นที่มีอัตราการเติบโตที่ลดลง หรือมีแนวโน้มราคาเป็นขาลงอย่างชัดเจนออกไป เพื่อช่วยปกป้องพอร์ตโฟลิโอจากการขาดทุนอย่างหนักเมื่อเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจและตลาดหุ้นขาลงครั้งใหญ่ (SET Index ลงหนักกว่า -20%) โดยไม่ติดข้อจำกัดในการต้องถือครองหุ้นในระดับที่สูงอยู่ตลอดเวลาดังเช่นกองทุนรวมโดยทั่วไป 

นอกจากนี้ กองทุน 10X ยังมีกลไกการกระจายความเสี่ยงอย่างปลอดภัย โดยจะทำการคำนวณน้ำหนักการลงทุนอย่างเหมาะสม ตามระดับความผันผวนของราคาหุ้นและสภาพคล่องของการซื้อขายในช่วงเวลาที่ผ่านมา โดยจะไม่มีหุ้นตัวใดที่มีน้ำหนักเกินกว่า 5% ของมูลค่าพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าความเสียหายอย่างรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นกับหุ้นตัวใดตัวหนึ่งนั้น จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบที่รุนแรงกับพอร์ตโฟลิโอ

4. ช่วยเพิ่มผลตอบแทนและลดความผันผวนจากการลงทุนในกองทุนรวมในตลาดหุ้นไทย

โดยที่กองทุน 10X นั้น จะมีจังหวะของการเติบโตที่แตกต่างจากกองทุนรวมในตลาดหุ้นไทยส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นกลยุทธ์ที่มีการจับจังหวะในการเข้าซื้อขายหุ้น (Timing) เพื่อป้องกันความเสี่ยงในสภาวะที่ตลาดไม่เอื้ออำนวย จนมีผลทำให้ค่าความสัมพันธ์ (Correlation) ระหว่างกลยุทธ์และดัชนี SET Index ที่ราว 0.5 เท่า เท่านั้น (กองทุนหุ้นส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 0.9 เท่าขึ้นไป)

ซึ่งจากการมีความสัมพันธ์กับตลาดหุ้นไทยที่ต่ำกว่ากองทุนรวมโดยทั่วไปนี้ ทำให้นักลงทุนสามารถใช้กองทุน 10X เป็นเสมือน Alternative Asset Class เพื่อช่วยเพิ่มผลตอบแทน และลดความเสี่ยงจากกองทุนรวมในตลาดหุ้นไทยได้เป็นอย่างดี

5. กระบวนการลงทุนที่เป็นระบบ, มีเหตุมีผล และพิสูจน์ได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์

โดยที่กองทุน 10X นั้น มีแนวคิดในการดำเนินงานอย่างเป็นระบบในทุกองค์ประกอบของกองทุน (Holistic & Systematic Investing Process) ตั้งแต่ในขั้นตอนของการศึกษาวิจัยทดสอบกลยุทธ์การลงทุน (Research), การส่งคำสั่งและดำเนินการลงทุน (Operation) รวมไปถึงการตรวจสอบผลการลงทุนอย่างเป็นระบบ (Review & Refinement) ตามหลักการทางสถิติและวิทยาศาสตร์ โดยไม่มีวิจารณญาณส่วนบุคคลเข้ามาข้องเกี่ยว เพื่อให้แน่ใจได้ว่ากลยุทธ์การลงทุนของกองทุน 10X นั้น จะมีประสิทธิภาพในการลงทุนอย่างแท้จริงในระยะยาว อีกทั้งยังคงมีประสิทธิภาพที่ดีในระหว่างการลงทุนเช่นเดียวกัน

6. ระบบการตรวจสอบผลการลงทุนที่ละเอียด, โปร่งใส และสะดวกรวดเร็ว

โดยที่กองทุน 10X นั้น มีมุมองที่ว่านักลงทุนทุกท่านนั้นเปรียบเสมือนกับผู้ร่วมหุ้นทางธุรกิจของเรา ซึ่งจะร่วมเดินทางและเติบโตร่วมไปกับกองทุน 10X ในระยะยาว เราจึงมุ่งมั่นที่จะเป็นกองทุนส่วนบุคคลที่ดูแลนักลงทุนอย่างซื่อสัตย์และจริงใจ ด้วยการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ของกองทุน รวมไปถึงการอธิบายถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการลงทุน ด้วยการเปิดเผยถึงตัวเลขทางสถิติต่างๆอย่างโปร่งใสและชัดเจน อาทิเช่น

 • เว็บไซต์ 10X (10X Website) เพื่อรายงานผลตอบแทน ณ สิ้นวันทำการ, มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ และธุรกรรมต่างๆของนักลงทุน
 • รายงานผลการลงทุนรายเดือน (10X Monthly Performance Report) ซึ่งจะเป็นข้อมูลในการลงทุนโดยละเอียด เสริมเพิ่มเติมจากรายงานผลการลงทุนฉบับปกติจากทาง บลจ. เอเชียเวลธ
 • รายงานการลงทุนฉบับพิเศษ (10X Special Report) ซึ่งจะนำเอาประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุน 10X, สภาวะตลาด หรือข้อสงสัยต่างๆของนักลงทุน มาจัดทำเป็นรายงานและการวิจัยฉบับย่อ เพื่อสร้างองค์ความรู้และภูมิคุ้มกันในเชิงจิตวิทยาการลงทุนให้เกิดขึ้นในระยะยาว

(* ท่านสามารถขอรับตัวอย่างรายงานประจำเดือนและรายงานการลงทุนฉบับพิเศษได้โดยทำการติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมจากช่องทางด้านล่าง)

7. นโยบายการจำกัดขนาดกองทุน เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการสร้างผลตอบแทนในระยะยาว

โดยที่กองทุน 10X นั้น เป็นกองทุนที่มุ่งเน้นในการสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดในระยะยาว (ซึ่งจะแตกต่างจากกองทุนส่วนใหญ่ ที่เน้นไปที่การสร้างทรัพย์สินภายใต้การบริหารจัดการให้มากที่สุด เพื่อให้สามารถเก็บค่าบริหารจัดการได้ถูกที่สุดแทน) เราจึงมีนโยบายที่จะคอยควบคุมขนาดของกองทุนไม่ให้มีขนาดใหญ่จนเกินไป (Limited Fund Size Policy) เพื่อรักษาขีดความสามารถของการสร้างผลตอบแทนในระยะยาวเอาไว้อยู่เสมอ

โดยที่กองทุนจะมีระบบการตรวจสอบผลตอบแทนของกองทุนในภาพรวม (All-Account Performance) เปรียบเทียบกับพอร์ตโฟลิโอจำลองต้นแบบในแต่ละวัน (Model Portfolio) เพื่อให้แน่ใจได้ว่ากลยุทธ์การลงทุนของกองทุน 10Xนั้น จะยังคงมีประสิทธิภาพที่ไกล้เคียงกับแบบจำลองที่เราได้คาดหวังเอาไว้ให้มากที่สุด

ทั้งนี้ กองทุนจะหยุดรับเม็ดเงินลงทุนเพิ่มเติมเมื่อผลตอบแทนของกองทุนมีการเบี่ยงเบนในเชิงลบออกจากแบบจำลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ คุณจึงสามารถที่จะแน่ใจได้ว่ากองทุนส่วนบุคคล 10X นั้น จะมีขนาดของกองทุนที่ไม่ใหญ่จนเกินไปอยู่เสมอ

ผลตอบแทนคาดหวังที่คุณจะได้รับจากกองทุน 10X

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล 10X นั้น มีผลตอบแทนคาดหวังที่เหนือกว่าตลาดหุ้นไทยในระยะยาว โดยได้ถูกประเมินจากผลการทดสอบย้อนหลัง (Backtested Result) กับฐานข้อมูลตลาดหุ้นไทยกว่า 23 ปี ด้วยเทคนิคการวิจัยและออกแบบกลยุทธ์การลงทุนขั้นสูง ตั้งแต่ในระดับความเข้มงวดในเชิงทฤษฎีจนถึงระดับวิกฤติที่โหดร้ายกว่าความเป็นจริงที่เคยเกิดขึ้นในอดีตเป็นอย่างมาก เพื่อให้นักลงทุนสามารถสบายใจได้ว่า ในระยะยาวแล้วกองทุน 10X จะสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาด และจะช่วยปกป้องความเสี่ยงจากวิกฤติเศรษฐกิจต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยมีผลตอบแทนทบต้น (CAGR) จากผลการทดสอบในระดับกองทุนส่วนบุคคล (ซึ่งมีความเข้มงวดสูงกว่าผลการทดสอบของผู้ให้บริการ Algo, Robot และ A.I. โดยทั่วไป) ที่สูงราว 27% ต่อปี ซึ่งเป็นผลการทดสอบที่ได้ถูกหักค่า Comission และ Slippage ที่ราว 4% ต่อการซื้อขายในแต่ละครั้ง, การถูกผลกระทบจากสภาพคล่อง รวมถึงค่าบริหารจัดการกองทุนที่ 2% ต่อปี และส่วนแบ่งผลกำไรที่ 20% ต่อปี เรียบร้อยแล้ว โดยมีค่าสถิติต่างๆจากผลการทดสอบโดยสรุปดังนี้

ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับกองทุนส่วนบุคคล 10X

กองทุนส่วนบุคคล 10X เป็นกองทุนแบบ Boutique Private Fund ที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของบริษัทวิจัยกลยุทธ์การลงทุน SiamQuant และบริษัทจัดการกองทุนเอเชียเวลธ์ (AWAM) ซึ่งมีใบอนุญาตในการบริหารจัดการกองทุน โดยได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีโครงสร้างในการบริหารจัดการกองทุนที่รัดกุมตามมาตรฐาน ซึ่งเงินทุนของท่านจะถูกฝากไว้กับทางธนาคารกรุงไทยให้เป็นผู้ดูแลทรัพย์สิน (Custodian) เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับเงินลงทุนของท่าน โดยในปัจจุบันนี้กองทุนส่วนบุคคล 10X มีทรัพย์สินภายใต้การบริหารงาน (AUM) มูลค่าราว 191 ล้านบาท และยังค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆตามผลงานและความเชื่อใจของนักลงทุน ดังแผนภาพต่อไปนี้

โดยสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 10X Private Fund นั้น ในปัจจุบันกองทุนสามารถเริ่มต้นให้การบริหารจัดการได้โดยมีเม็ดเงินลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่ 3 ล้านบาท โดยที่ทาง บลจ.เอเชียเวลธ์ จะทำการจัดเก็บค่าบริหารจัดการที่ร้อยละ 2% ต่อปี และทำการเก็บค่าส่วนแบ่งของผลกำไรที่ 20% ในแต่ละปีเพิ่มเติม หากพอร์ตโฟลิโอเติบโตมากกว่ามูลค่าสูงสุดเดิมที่เคยทำไว้ (High Watermark Profit Sharing Policy)

ทั้งนี้นั้น ค่าบริหารจัดการต่างๆเหล่านี้นั้นอยู่ในระดับที่เราได้เคยทดสอบเอาไว้ในการวิจัยกลยุทธ์การลงทุน 10X ในระดับเข้มงวดสูงเอาไว้เรียบร้อยแล้ว โดยผลภายหลังหักค่าบริหารจัดการต่างๆนั้นยังคงสามารถให้ผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาด รวมถึงกองทุนรวมหุ้นต่างๆได้โดยเฉลี่ยถึงราวปีละ 21% (Excess Return) ในช่วงเวลา 23 ปีที่ผ่านมา 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 10X นั้น สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม อาทิเช่น

 • หนังสือชี้ชวนกองทุนส่วนบุคคล 10X (Fund Factsheet/Prospectus)
 • ตัวอย่างรายงาน 10X Monthly Report
 • ตัวอย่างรายงาน 10X Special Report
 • ผลตอบแทนของกองทุน 10X ในช่วงที่ผ่านมา
 • รวมถึงข้อสงสัยต่างๆเกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุนอื่นๆเพิ่มเติม

ได้ที่ตัวแทนการขายและการให้บริการกองทุนส่วนบุคคล 10X (10X Selling Agent) คุณเกิดเก้า พีรติยุทธ์ (แตม) ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียน นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยทางเทคนิค และผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1 อย่างถูกต้องจากทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ตามช่องทางดังนี้

📱 Mobile : 086-565-2285

💬 Facebook Messenger : m.me/siamquant