fbpx

ติดต่อเรา :

SiamQuant AlphaSuite

สุดยอดขุมพลังเพื่อการลงทุนอย่างเป็นระบบสำหรับโปรแกรม Amibroker ด้วยบริการฐานข้อมูลราคาหุ้นพร้อมปัจจัยพื้นฐาน, ตัวอย่างชุดโค้ดระบบการลงทุน, ชุด Functions และ Plugins พิเศษสำหรับโปรแกรม Amibroker พร้อมคำแนะนำปรึกษาในการวิจัยออกแบบระบบการลงทุน เพื่อการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนในตลาดหุ้นไทยจากทีมงาน SiamQuant

สุดยอดขุมพลังเพื่อการลงทุนอย่างเป็นระบบสำหรับโปรแกรม Amibroker

SiamQuant Hybrid Database : ฐานข้อมูลราคาหุ้นและงบการเงินกว่า 200+ ตัวแปร

สร้างระบบการลงทุนเชิงเทคนิค, พื้นฐาน หรือแบบผสมผสานได้อย่างไร้ขีดจำกัด ด้วยฐานข้อมูลราคาหุ้นพร้อมปัจจัยพื้นฐานงบการเงินแบบ Hybrid Database ซึ่งมีความถูกต้องแม่นยำ และเอื้ออำนวยต่อการวิจัยออกแบบระบบการลงทุนในโปรแกรม Amibroker อย่างสูงสุด

Very High Accuracy & Consistency Database : ฐานข้อมูลตลาดหุ้นไทย ซึ่งมีความถูกต้องและความเสถียรเพื่อในการใช้งานระดับกองทุน (ข้อมูลของเรามีการ Update ครบถ้วนก่อนเปิดตลาดทุกวันตั้งแต่ให้บริการมา) ซึ่งเกิดขึ้นมาจากการได้รับข้อมูลจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง อีกทั้งยังได้ทำการตรวจสอบและปรับปรุงความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลตามมาตรฐานการวิจัยออกแบบระบบการลงทุนในระดับสากล โดยทีมงานวิจัยของ SiamQuant

Adjusted Price Data with Dividend Exclude / Include: ฐานข้อมูลราคาหุ้นรายวัน ที่ถูกปรับปรุงความถูกต้องตาม Corporate Action ต่างๆของบริษัทตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยสามารถเลือกได้ว่าต้องการใช้ชุดข้อมูลแบบรวมปันผลหรือไม่รวมปันผลก็ได้

Raw Time-Series Fundamental Data : ฐานข้อมูลปัจจัยพื้นฐานงบการเงินรายวัน แบบระบุวันเวลาตามการประกาศโดยตรงจากตลาดหลักทรัพย์จำนวน 36 ชนิด (โดยสามารถคำนวณเพิ่มเป็นกว่า 200+ ชนิด ด้วย SiamQuant Special Function)

Market Index & Corporate Action Data : ฐานข้อมูลหมวดหมู่ดัชนีและอุตสาหกรรม เพื่อให้ทราบว่าในขณะนั้นๆหุ้นแต่ละตัวอยู่ในกลุ่มดัชนีและอุตสาหกรรมใดๆ และฐานข้อมูลกิจกรรมทางการเงินของหุ้นแต่ละตัว อาทิเช่นวันประกาศ XD, XR, XW และการขึ้นเครื่องหมายอื่นๆตามวันประกาศจริง เพื่อช่วยให้สามารถทดสอบพฤติกรรมของระบบในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นได้

Trading Statistics by Investors Types : ฐานข้อมูลมูลค่าการซื้อขายแยกตามกลุ่มนักลงทุน ต่างชาติ, สถาบัน, บริษัทหลักทรัพย์ และนักลงทุนรายย่อย ตามกลุ่มตลาด SET, MAI

Delisted Stock Data : ฐานข้อมูลราคาหุ้นและปัจจัยพื้นฐานงบการเงินของหุ้นที่ออกจากตลาดไปแล้วในอดีต เพื่อการป้องกันการเกิด Survivorship Bias ในการวิจัยออกแบบระบบการลงทุนอย่างเข้มงวด

(New) Warrant Stock Data : ฐานข้อมูล Warrants รายวัน สำหรับสร้างระบบการลงทุนแบบ Alternative Investing Strategy ในใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นทุน (Warrant)

AFL Functions Library : ชุดฟังค์ชั่นเพื่อการวิจัยออกแบบระบบการลงทุนกว่า 50+ ชนิด

พอกันทีกับการเขียนโค้ดจนยุ่งเหยิง! ด้วยชุด Functions พิเศษสำหรับโปรแกรม Amibroker ซึ่งจะทำให้คุณสามารถสร้างระบบการลงทุนที่ซับซ้อนได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย และสามารถเรียกใช้งานในหน้า Code Editor ได้ในทันที

SiamQuant Data Function Library : เรียกใช้ฐานข้อมูลเชิงพื้นฐานต่างๆ ด้วยฟังค์ชั่นเพื่อช่วยคำนวณข้อมูลพื้นฐานงบการเงินเพิ่มเติมจำนวนกว่า 200+ ชนิด อาทิเช่น ข้อมูลกำไรแบบ YoY, QoQ, Rolling และอื่นๆ เพื่อการวิจัยออกแบบระบบการลงทุนเชิงพื้นฐานอย่างรวดเร็ว

SiamQuant  Indicator Function Library : เรียกใช้สูตรในการคำนวณจากกลยุทธ์การลงทุนชื่อดังต่างๆ ด้วยฟังค์ชั่นเพื่อเรียกใช้งานสูตรและอินดิเคเตอร์ทั้งทางเทคนิคและพื้นฐานเพิ่มเติม จำนวนกว่า 50+ ชนิด อาทิเช่น F-Score, Altman Z-Score, Enterprise Value และอื่นๆ เพื่อการวิจัยออกแบบระบบการลงทุนตามแนวคิดของสุดยอดนักลงทุนระดับโลกอย่างรวดเร็ว

SiamQuant Functions Completion Feature : ลดเวลาการเขียนโค้ด และไม่ต้องคอยจำชื่อ Functions ต่างๆให้ปวดหัวอีกต่อไป ด้วยตัวช่วยในการเขียนและเลือกใช้ Function อย่างรวดเร็วแบบ Interactive ในหน้าจอ Amibroker Code Editor

AFL Strategies Pack : ชุดโค้ดระบบการลงทุนจากนักลงทุนที่มีชื่อเสียงกว่า 30+ กลยุทธ์

ศึกษา, คัดลอก, เลียนแบบ หรือประยุกต์ใช้ไอเดียจากกลยุทธ์การลงทุนชื่อดังต่างๆอย่างรวดเร็ว ด้วยชุดโค้ดระบบการลงทุนจากแนวคิดของสุดยอดนักลงทุนระดับโลกทั้งสายเทคนิคและพื้นฐาน ซึ่ง SiamQuant ได้ทำการถอดเอาแนวคิดต่างๆมาแปลงให้เป็นสูตรไว้ให้เรียบร้อยแล้ว

30+ Original Guru Strategies Code Templates : เรียนรู้สัญญาณการซื้อขาย และปรับใช้ตัวอย่างชุดโค้ดระบบการลงทุน ซึ่งทีมงาน SiamQuant ได้ถอดแบบมาจากสูตรและกลยุทธ์การลงทุนของสุดยอดนักลงทุนในระดับโลก โดยมีหนังสืออ้างอิงหรืองานวิจัยอย่างถูกต้องชัดเจน (ไม่ใช่โค้ด AFL ที่ก็อบมารวมกันจากแหล่งข้อมูลตาม Internet ทั่วไป) ทั้งในแง่ของนักลงทุนสายเทคนิคและสายพื้นฐาน อาทิเช่น

  • Value Investors : Warren Buffett, Benjamin Graham, Wesley R. Gray, Tobias E. Carlisle
  • Growth & Quality Investors : Peter Lynch, F-Score, Mark Reinganum
  • Hybrid Investors : Jesse Livermore, William J.O’Neil, Mark Minervini
  • Technical Investors : Turtle Traders, Ed Seykota, Mangmao ATH

30+ Guru Strategies Chart Templates : ศึกษาสัญญาณและติดตามสัญญาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นจากระบบการลงทุนรูปแบบต่างๆใน Strategies Pack ซึ่งได้ถูกสร้างเป็นสัญลักษณ์ลูกศรและโค้ดสีเขียว-แดง เพื่อให้ทราบถึงสถานะของหุ้นแต่ละตัวกับระบบการลงทุนนั้นๆในช่วงเวลาต่างๆ

Modified Strategies Code Templates : ชุดโค้ดระบบการลงทุนจากสูตรต้นแบบของสุดยอดนักลงทุนในระดับโลก ซึ่งถูกวิจัยประบแต่งเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความเสถียรมากขึ้นในตลาดหุ้นไทยโดยทีมงาน SiamQuant ซึ่งมีประสบการณ์ในการวิจัยออกแบบระบบการลงทุนมานานกว่า 10 ปี

Amibroker Analytics Plugin : กราฟและดัชนีชี้วัดผล Backtest เชิงลึกอีกกว่า 50+ รูปแบบ

เข้าใจระบบการลงทุนในเชิงลึก เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความเป็นไปได้ต่างๆซึ่งอาจเกิดขึ้นกับระบบของคุณในอนาคต ด้วย Functions & Plugins พิเศษสำหรับโปรแกรม Amibroker ที่จะทำให้คุณได้เห็นดัชนีชี้วัดใหม่ๆหลังการ Backtest ในทันทีกว่า 50+ Charts & Metrics

SiamQuant Advance Backtesting Report : วิเคราะห์ผลทดสอบระบบการลงทุนเชิงลึกจาก Charts และ Add-On Metrics ทางการเงินต่างๆใน Amibroker Backtesting Report หลังการ Backtest ในทันที เพื่อการทำความเข้าใจต่อจุดอ่อนและจุดแข็งของระบบการลงทุนเชิงลึกโดยละเอียดในระดับกองทุน

SiamQuant Interactive Trading System Analytics : วิเคราะห์ผลทดสอบระบบการลงทุนเชิงลึกเข้าไปในแต่ละช่วงเวลา ด้วย SiamQuant Interactive Trading System Analytics Template ที่จะช่วยไขคำตอบถึงพฤติกรรมของระบบการลงทุนที่คุฯใ้ชอยู่อย่างแท้จริง

Backtesting Data CSV-Export : แปลงข้อมูลจากการ Backtest เชิงลึก อาทิเช่น Daily Equity, Number of Holdings, Number of New Holding Each Days และอื่นๆอีกมากมาย ที่ได้จากการ SiamQuant Backtesting Additional Metrics Report ใน Amibroker ไปสู่ไฟล์แบบ CSV โดยอัตโนมัติ

Dedicated Members Support & SiamQuant App : การดูแลและให้คำปรึกษาจากทีมงาน SiamQuant และโปรแกรมดาวน์โหลดฐานข้อมูล

ใช้เวลาส่วนใหญ่ของคุณเพื่อการคิดไอเดียใหม่ๆ ไม่ใช่กับการจัดการฐานข้อมูล หรือการพยายามเขียนโค้ดอยู่คนเดียวจนท้อแท้ใจ! ด้วย Dedicated Membership Support ในการให้คำแนะนำปรึกษาด้านการวิจัยออกแบบระบบการลงทุนจากทีมงาน SiamQuant และเครื่องมือจัดการฐานข้อมูลสำหรับโปรแกรม Amibroker

Membership Support Forum : อุ่นใจกับการเขียนโค้ดและการวิจัยออกแบบระบบการลงทุน ด้วยการให้คำปรึกษาจากทีมงาน SiamQuant ซึ่งเป็นทีมงานซึ่งพัฒนาฐานข้อมูลเชิง Hybrid Database สำหรับโปรแกรม Amibroker ออกมาเป็นครั้งแรกในประเทศไทย รวมไปถึงขีดความสามารถในการวิจัยออกแบบระบบการลงทุนมืออาชีพ ทั้งในแง่ของระบบการลงทุนส่วนบุคคลและกองทุนส่วนบุคคลในตลาดหุ้นไทย นำโดยคุณ มนสิช จันทนปุ่ม ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์แมงเม่าคลับ และบริษัท SiamQuant ซึ่งมีประสบการณ์วิจัยออกแบบระบบการลงทุนมายาวนานกว่า 10 ปี

AlphaSuite Interactive Tutorial, Manual & Dictionary : เรียนรู้วิธีการใช้งาน AlphaSuite ด้วยตนเองอย่างรวดเร็ว ด้วยทางเลือกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคู่มือ AlphaSuite โดยละเอียด, Interactive Tutorial, หรือแม้กระทั่ง Data & Functions Dictionary ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับใช้งานสุดยอดขุมพลังในการวิจัยออกแบบระบบการลงทุนได้ในเวลาไม่กี่นาทีเท่านั้น

Fast & Auto Daily Database Manager : เลิกวุ่นวายกับการค้นหา>Download>แปลงข้อมูล>ตรวจสอบความถูกต้องและความวุ่นวายอื่นๆในแต่ละวัน ด้วย SiamQuant Application ซึ่งจะช่วย Download และจัดการฐานข้อมูลราคาหุ้นและปัจจัยพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุงตรวจสอบและ Back-Adjusted ใหม่ในแต่ละวัน รวมถึง Watchlist ต่างๆกว่า 500MB โดยอัตโนมัติได้ภายในเวลาไม่เกิน 3 นาที/วันเท่านั้น

Learn More : คลิ้ก! เพื่ออ่านคู่มือ AlphaSuite ขุมพลังเพื่อการลงทุนอย่างเป็นระบบของคุณ!

SiamQuant’s Alpha Suite คือขุมพลังที่จะช่วยยกระดับการลงทุนอย่างเป็นระบบของคุณอย่างก้าวกระโดด มันจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะอธิบายถึงขีดความสามารถของมันได้อย่างละเอียดภายในหนึ่งย่อหน้า เราจึงได้ทำการรวบรวมรายละเอียดต่างๆเอาไว้ในหนังสือคู่มือ “The Alpha Suite Manual” เล่มนี้ เพื่อให้คุณสามารถศึกษาถึงประสิทธิภาพและวิธีการใช้งานกันได้อย่างสะดวกที่สุดเรียบร้อยแล้ว เพียงแค่คุณกดปุ่ม Download ด้านล่างนี้เท่านั้น ขอให้สนุกกับการวิจัยออกแบบระบบการลงทุน และทำกำไรอย่างยั่งยืนไปด้วยกันครับ!!

ตัวอย่างผลงานวิจัยและระบบการลงทุนที่เกิดขึ้นจาก SiamQuant AlphaSuite

SiamQuant AlphaSuite คือขุมพลังในการวิจัยออกแบบระบบการลงทุน รวมถึงการค้นพบองค์ความรู้ในการลงทุนอย่างเป็นระบบของพวกเรา โดยที่คุณสามารถศึกษาประสิทธิภาพของ AlphaSuite และตัวอย่างผลงานวิจัยที่พวกเราได้เผยแพร่ไว้ใน SiamQuant Knowledge Hub เพื่อเป็นคลังความรู้ด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบให้กับนักลงทุนไทยทุกคน

SiamQuant AlphaSuite ขุมพลังต้นกำเนิดกองทุน 10X

Case Study : กรณีศึกษากลยุทธ์การลงทุน 10X คือตัวอย่างของความเป็นไปได้อย่างชัดเจนที่สุด ที่คุณจะสามารถใช้ AlphaSuite ในการวิจัยออกแบบระบบการลงทุนของคุณได้ โดยที่ SiamQuant ได้ใช้ AlphaSuite ในการเป็นขุมพลังในการวิจัยออกแบบระบบการลงทุน จนก่อให้เกิดผลตอบแทนทบต้น (CAGR) ที่สูงถึงราว 41% ต่อปี ภายในช่วงเวลากว่า 22 ปีที่ผ่านมา ในระดับความเข้มงวดของการวิจัยที่ไกล้เคียงกับผลการวิจัยของผู้ให้บริการด้านกองทุน Algorithm Trading และ Private Fund ในตลาดหุ้นไทย โดยที่คุณสามารถอ่านงานวิจัยกลยุทธ์การลงทุน 10X ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดของความร่วมมือในการให้บริการกองทุนส่วนบุคคล 10X ร่วมกับทาง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน Asia Wealth Asset Management (AWAM) ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี่

สมัครสมาชิก SiamQuant AlphaSuite

โปรโมชั่นพิเศษ พร้อมเงื่อนไขการผ่อนชำระ 0% นาน 10 เดือน!!

* ผู้สมัครควรใช้งานร่วมกับโปรแกรม Amibroker Version 6.0 ขึ้นไป โดยสามารถใช้กับ Amibroker Trial Version ได้เช่นเดียวกัน

** หากมีข้อสงสัยอื่นๆเพิ่มเติมสามารถสอบถามเราผ่าน Chat, connect@siamquant.com หรือ 02-207-8665 ได้ตั้งแต่ 10.00-21.00 น.

*** โปรโมชั่นสำหรับนักลงทุนส่วนบุคคลเท่านั้น หากสนใจใช้ในเชิงธุรกิจกรุณาติดต่อเราโดยตรง

โบนัสพิเศษ สำหรับสมาชิก AlphaSuite ทุกท่าน!

สิทธิในการเข้ารับชมบันทึกงานสัมมนาด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบเชิงลึก SiamQuant Video Class

เติมเต็มแนวคิดในการลงทุน ด้วยองค์ความรู้จากบันทึกงานสัมมนาด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบในเชิงลึกโดยทีมงาน SiamQuant พร้อมผลการวิจัยทดสอบทางสถิติย้อนหลังในตลาดหุ้นไทย รวมความยาวกว่า 40+ ช.ม. ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถยกระดับการวิจัยออกแบบระบบการลงทุนของคุณได้อย่างชัดเจน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>> SiamQuant Video Class

คำถามที่ถูกถามบ่อย FAQs

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามทีมงาน SiamQuant ได้จาก Chat Box ด้านขวาล่าง หรือที่เบอร์โทรศัพท์ 02-207-8665 และอีเมลล์ connect@siamquant.com

SiamQuant AlphaSuite แตกต่างกับบริการฐานข้อมูลราคาหุ้นจากแหล่งอื่นๆอย่างไร?

SiamQuant AlphaSuite ไม่ใช่แค่บริการฐานข้อมูลหุ้นโดยทั่วไปเท่านั้น แต่มันคือโปรเจคที่เกิดขึ้นจากความต้องการในการสร้าง Infrastructure ขั้นพื้นฐานด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบในตลาดหุ้นไทย โดยได้นำเอาองค์ความรู้และประสบการณ์ในการวิจัยออกแบบระบบการลงทุนของทีมงาน SiamQuant มาเป็นการพิจารณาถึงองค์ประกอบต่างๆที่จำเป็นในการลงทุนอย่างเป็นระบบเข้าไว้ด้วยกัน จนกลายเป็นบริการเพื่อการสนับสนุนด้านการลงทุนอย่างเป็นระบบอย่างเต็มตัว โดยคุณสามารถที่จะรับชมจุดเริ่มต้นของ SiamQuant AlphaSuite ได้จากบันทึกวิดีโองาน SiamQuant Conferrence 1st 2015 ซึ่งถือเป็นการให้ความรู้และการเปิดตัวฐานข้อมูลแบบ Hybrid Database ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยได้จากคลิปวิดีโอด้านล่างนี้

จำเป็นต้องมีโปรแกรม Amibroker หรือไม่?

ไม่จำเป็นสำหรับสมาชิกประเภท Starter แต่จำเป็นสำหรับสมาชิกประเภท Standard และ Professional เนื่องจากฐานข้อมูล, Functions และ Plugins ต่างๆถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานประกอบกับโปรแกรม Amibroker ซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมในการ Backtest ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงและคุ้มค่าสำหรับนักลงทุนส่วนบุคคล

หากเขียนโปรแกรม Amibroker ไม่เป็นจะทำอย่างไร?

หากคุณยังไม่สามารถเขียนโปรแกรมได้ และยังไม่มีแผนที่จะเรียนรู้ในการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติม เราแนะนำให้คุณสมัครเพียงแพคเกจ Starter ซึ่งจะได้รับสิทธิในการศึกษาองค์ความรู้ในการลงทุนอย่างเป็นระบบจากงานสัมมนาของเราก่อนเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม หากคุณมีความตั้งใจและแผนการที่จะหัดเขียนโปรแกรม Amibroker ให้ได้นั้น เราได้จัดเตรียม Resources ต่างๆสำหรับการเรียนรู้ไว้ให้ดังนี้

  • คู่มือโปรแกรม Amibroker ภาษาไทย แปลโดยทีมงาน SiamQuant
  • คู่มือ SiamQuant AlphaSuite ซึ่งมีรายละเอียดสำหรับการใช้งานโดยละเอียดกว่า 200+ หน้า พร้อม Interactive Tutorial สำหรับการใช้งาน
  • บันทึกงานสัมมนา AlphaSuite Workshop ที่เราเคยได้จัดในอดีตให้คุณศึกษาเพิ่มเติม

โดยเมื่อประกอบกับชุดโค้ดตัวอย่าง SiamQuant Strategies Pack รวมถึงงานสัมมนา Workshop ซึ่งจะจัดขึ้นสำหรับสมาชิกใหม่อีกครั้งหนึ่งนั้น เราเชื่อว่าพวกมันจะช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้การเขียนโค้ดจนสามารถสร้างระบบการลงทุนของคุณได้ในระยะเวลาไม่นานนัก

ทั้งนี้ ความสำเร็จในการใช้งานจะขึ้นอยู่กับความตั้งใจและพยายามของคุณเองเป็นหลัก โดยเราได้มีนโยบายเปิดโอกาสสำหรับการคืนเงินเต็มจำนวนหากไม่สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าภายใน 15 วัน และยังมีส่วนลดพิเศษหากคุณต้องการเปลี่ยนจากการสร้างระบบเองมาเป็นการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล 10X ด้วยเช่นเดียวกันครับ (รายละเอียดอยู่ในส่วนของ Bonus #3)

ฐานข้อมูลของ SiamQuant มีความน่าเชื่อถือแค่ไหน?

SiamQuant เป็นผู้รับบริการฐานข้อมูลดิบจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยตรง โดยเราได้นำข้อมูลดิบที่ได้รับ มาทำการทำความสะอาด, จัดระเบียบ และปรับปรุงฐานข้อมูลราคาหุ้นต่างๆให้ถูกต้องตามข้อมูล Corporate Action ที่ได้รับมาจากตลาดหลักทรัพย์อีกครั้งหนึ่ง โดยคำนึงถึงความถูกต้องเหมาะสมตามมาตรฐานสากลและองค์ความรู้ในการวิจัยออกแบบระบบการลงทุนของพวกเรา

คุณจึงมั่นใจได้ว่าฐานข้อมูลของทาง SiamQuant นั้นเป็นฐานข้อมูลที่มีคุณภาพในระดับที่สามารถใช้ในการวิจัยและลงทุนจริงได้อย่างมั่นใจ โดยที่ในปัจจุบันนั้น ฐานข้อมูลของ SiamQuant ได้ถูกในไปใช้ในการวิจัยและลงทุนทั้งในแง่ของนักลงทุนส่วนบุคคลและกองทุนส่วนบุคคลด้วยเช่นกัน

ชุด Functions และ Plugins ต่างๆมีประโยชน์มากแค่ไหน?

หากคุณเป็นนักลงทุนที่ต้องการใช้ฐานข้อมูลเพียงเพื่อดูกราฟเพื่อตัดสินใจในการลงทุนเป็นหลัก ชุด Functions และ Plugins ต่างๆอาจไม่มีประโยชน์สักเท่าไหร่นัก อย่างไรก็ตาม หากคุณเป็นนักลงทุนที่ลงทุนอย่างเป็นระบบและมักค้นคว้าวิจัยกลยุทธ์การลงทุนต่างๆด้วยการเขียนโค้ด Amibroker อยู่เสมอนั้น ชุด Functions และ Plugins ต่างๆที่คุณจะได้รับบริการนั้น จะช่วยลดเวลาและอำนวยความสะดวกในการวิจัยของคุณได้เป็นอย่างมาก

เนื่องจากพวกมันครอบคลุมถึงประโยชน์ทั้งในแง่ของ การเขียน Indicators และสูตรระบบการลงทุนต่างๆ รวมถึงการวิเคราะห์ระบบการลงทุนในเชิงลึกเพิ่มเติมจากตัวเลขที่ Amibroker มีให้ โดยมีความละเอียดของ Charts และ Metrics ต่างๆในระดับกองทุนและโปรแกรมสำหรับการ Backtest ในระดับโลกหลายๆโปรแกรมก็ว่าได้

มีข้อมูล Real-Time ให้บริการหรือไม่?

เนื่องจากผลการวิจัยทดสอบระบบการลงทุนหลายๆประเภทของ SiamQuant บ่งชี้ให้เห็นว่า สำหรับนักลงทุนส่วนบุคคลโดยทั่วไปนั้น ระบบการลงทุนระยะสั้นซึ่งมีกำไรต่อโดยเฉลี่ยต่อครั้งน้อยมากๆ (Very Low Expectancy) และยังต้องเผชิญกับสัญญาณลวงจากข้อมูลระหว่างวัน (High Noise) มักไม่สามารถก่อให้เกิดผลกำไรในระยะยาวได้ (หรือหากสามารถทำกำไรได้ก็อาจไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไป และยังติดข้อจำกัดในเรื่องของขนาดพอร์ตที่จะเติบโตขึ้นไป) เนื่องจากจะโดนความคลาดเคลื่อนของราคาซื้อขายหรือ Slippage กัดกินผลกำไรต่อหน่วยจนหมดไป โดยสามารถอ่านตัวอย่างงานวิจัยได้ที่นี่

https://www.siamquant.com/little-thing-called-slippage/

เราจึงยังไม่มีนโยบายที่จะให้บริการฐานข้อมูลราคาหุ้นแบบ Real-Time ขึ้นในขณะนี้ ซึ่งทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุนส่วนใหญ่ ที่มักจะเชื่อกันว่ายิ่งมีข้อมูลมากหรือเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดี แต่ไม่เข้าใจถึง Random Price Behavior ที่มักเกิดขึ้นในระยะสั้นๆอย่างถ่องแท้

ทางทีมงาน SiamQuant จึงต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่งครับ