Tag

Quantitative Strategy

Browsing

ในบทความ “All Weather Story” Ray Dalio ได้ถ่ายทอดแนวคิดและเรื่องราวจุดกำเนิดของกลยุทธ์ All Weather ที่ต่อมาได้กลายมาเป็นตำนานของวงการการเงินโลก พวกเราชาว SiamQuant จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนลองเข้ามาอ่านกันดูครับ!!