Tag

สงคราม

Browsing

สงคราม! คือคำสั้นๆที่ทำให้นักลงทุนต้องหวาดผวา ดังนั้น ในวันนี้ผมจึงอยากที่จะนำเอาสถิติผลตอบแทนของดัชนี SET Index เมื่อเกิดสงครามที่มีประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าไปเกี่ยวข้องในอดีตมาให้ได้เรียนรู้กัน ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยทำให้นักลงทุนไทยมีสติและความเข้าใจในการรับมือกับมัน หากว่ามีสงครามหรือปฎิบัติการใดๆเกิดขึ้นในอนาคตครับ!