Tag

โรคระบาด

Browsing

ในบทความนี้เราจะมาเล่าถึงสถิติของผลตอบแทนของตลาดหุ้นทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย ภายหลังจากที่เกิดโรคระบาดที่ร้ายแรงขึ้นในโลก รวมถึงวิธีรับมือกับมันในการลงทุนอย่างมีสติกันครับ!