Tag

CANSLIM

Browsing

Richard Driehaus นั้นคือนักลงทุนในตำนานอีกท่านที่ได้รับการยอมรับในวงการว่าเป็น “Father of Momentum Investing” โดยเขาได้ผสมการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเข้าไปในแนวทางของ Trend Following ซึ่งถือเป็นรากฐานของแนวคิดการลงทุน“CANSLIM” ที่เผยแพร่โดย William O’Neil ที่นักลงทุนไทยรู้จักกันดีนั่นเอง