Tag

charles d. ellis

Browsing

ร้อยละ 99% ของนักลงทุนส่วนใหญ่นั้นมักคิดว่าวิธีการในการทำกำไรจากตลาดหุ้นที่ดีที่สุดนั้น คือการพยายามหาข้อมูลข่าวสารที่เร็วกว่า, ลึกกว่า และทำการวิเคราะห์ให้ดีกว่านักลงทุนคนอื่นๆในตลาด อย่างไรก็ตาม วิธีการเหล่านี้กลับมีข้อเสียซึ่งถือเป็นจุดบอดในการสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวอย่างที่คุณอาจคิดไม่ถึง และนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเล่าให้ฟัง รวมถึงแนะนำหนทางในการแก้ไขกันในวันนี้ครับ 🙂