Tag

Markowitz

Browsing

ในบทความนี้ ผมจะมาเล่าให้นักลงทุนฟังถึงที่มาที่ไปและเส้นทางของแนวคิดการจัดพอร์ตการลงทุน (Asset Allocation) และประโยชน์ของมัน โดยใช้เวลาอ่านไม่เกิน 5 นาทีครับ!

ในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักความเสี่ยงเชิงระบบ (Systematic Risk), แนวทางการแก้ไขด้วยการทำ Asset Allocation และประโยชน์ของการกระจายการลงทุนไปถือสินทรัพย์ที่มีค่า Correlation ต่างกันครับ