Tag

ZULU

Browsing

หลักการลงทุน ZULU Principle ของ Jim Slater ซึ่งสร้างขึ้นมาจากแนวคิดการลงทุนในหุ้นเติบโต โดยถูกกล่าวขานว่าสามารถสร้างผลกำไรจากตลาดหุ้นได้อย่างไม่ธรรมดา โดยในบทความชิ้นนี้ ผมจะมาอธิบายถึงแนวคิดดังกล่าว รวมถึงทำการทดสอบกลยุทธ์การลงทุน ZULU กับตลาดหุ้นไทยเพื่อให้เพื่อนๆพี่ๆได้เห็นถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์นี้กันครับ James Derrick…