fbpx
Archive

money management

Browsing

Money & Risk Management คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้นักลงทุนสามารถอยู่รอดและทำกำไรได้จากตลาดหุ้นในระยะยาว! โดยที่งานสัมมนาครั้งนี้นั้น มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้นักลงทุนมีความเข้าใจและค้นพบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับหลักการบริหารเงินทุนและการจัดการความเสี่ยงในตลาดหุ้น ด้วยผลการวิจัย Backtest เชิงลึกที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมในตลาดหุ้นไทย ซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการขาดทุนอย่างหนัก และเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรให้กับนักลงทุนได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว