fbpx
Tag

Ray Dalio

Browsing

ในบทความ “All Weather Story” Ray Dalio ได้ถ่ายทอดแนวคิดและเรื่องราวจุดกำเนิดของกลยุทธ์ All Weather ที่ต่อมาได้กลายมาเป็นตำนานของวงการการเงินโลก พวกเราชาว SiamQuant จึงอยากเชิญชวนให้ทุกคนลองเข้ามาอ่านกันดูครับ!!

ในบทความ “How The Economic Machine Works ?” Ray Dalio เปรียบเทียบระบบเศรษฐกิจว่า “ไม่ต่างอะไรกับเครื่องจักรขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วยฟันเฟืองต่างๆมากมายด้านในเป็นการทำงานร่วมกันของสิ่งที่เรียบง่ายที่มีจำนวนมหาศาล” พวกเรา SiamQuant อยากเชิญชวนให้ทุกคนลองเข้ามาอ่านกันดูครับ!!