Tag

SET

Browsing

หลังจากที่ผมได้เขียนบทความให้ทราบกันไปแล้วว่า SET Index นั้นไม่ใช่สิ่งที่สะท้อนภาพรวมของตลาดหุ้นไทยอย่างแท้จริง โดยจะมีคุณลักษณะเปรียบเสมือนดัชนีที่ถือเป็นตัวแทนของหุ้นตัวใหญ่ๆในตลาดหุ้นไทยเสียมากกว่า จนไม่ได้สะท้อนถึงผลตอบแทนของหุ้นขนาดกลางและเล็กสักเท่าไหร่นัก ดังนั้น ในบทความนี้ผมจะขอแนะนำให้คุณรู้จักกับดัชนี SET Equal Weighted Index (SETEW) เพื่อเป็นอีกหนึ่งในมุมมองของการวิเคราะห์ตลาดในภาพรวม และวัดผลตอบแทนอย่างเหมาะสม…