Tag

Alexander Elder

Browsing

หากคุณจะลงทุนให้ประสบความเร็จนั้น จริงหรือไม่ที่จิตวิทยาการลงทุนมีความสำคัญที่ 60%, การบริหารเงินทุน 30% และกลยุทธ์การลงทุนที่คุณใช้อีก 10%? คำตอบสั้นๆก็คือ … มันไม่จริงครับ!!! โดยที่ในบทความนี้นั้น ผมจะชี้ให้เห็นถึงความเข้าใจผิดจากความเชื่อแบบ 60:30:10 ของนักลงทุนส่วนใหญ่ และพิสูจน์ให้คุณได้เห็นว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆนั้น กลับจะกลายเป็นเรื่องของการมีกลยุทธ์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพแทนต่างหากครับ!

ในบทความนี้เราจะทดสอบระบบ Technical สุด Classic ของ Dr. Alexander Elder ผู้ที่นำแนวคิดของ Multiple TimeFrame Analysis และ Technica มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน โดยเป็นระบบลงทุนที่ถูกเขียนไว้ในหนังสือหุ้นที่เป็นหนึ่งใน Best Seller ตลอดกาล “Trading for a Living”