Tag

all-time-high

Browsing

ในบทความนี้ผมจะขอนำเอากลยุทธ์ Mangmao All-Time-High with SET Filter (MATHSET) ที่ผมได้เคยเผยแพร่ไว้ในหนังสือ “แมงเม่าคลับ” เมื่อ 5 ปีที่แล้ว มาทำการรีวิว Performance ของมันในช่วงเวลากว่า 30 ปีทีผ่านมา จนมาถึงวิกฤติ Covid-19 ที่เราพึ่งจะผ่านพ้นกันไปอีกครั้งครับ!

หากคุณจะลงทุนให้ประสบความเร็จนั้น จริงหรือไม่ที่จิตวิทยาการลงทุนมีความสำคัญที่ 60%, การบริหารเงินทุน 30% และกลยุทธ์การลงทุนที่คุณใช้อีก 10%? คำตอบสั้นๆก็คือ … มันไม่จริงครับ!!! โดยที่ในบทความนี้นั้น ผมจะชี้ให้เห็นถึงความเข้าใจผิดจากความเชื่อแบบ 60:30:10 ของนักลงทุนส่วนใหญ่ และพิสูจน์ให้คุณได้เห็นว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่คุณต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกๆนั้น กลับจะกลายเป็นเรื่องของการมีกลยุทธ์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพแทนต่างหากครับ!

ระบบการลงทุน Mangmao ATH ที่เรียบง่าย และถูกเปิดเผยโดยสาธารณะกว่า 5 ปีนั้น จะยังคงสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้หรือไม่? พบกับคำตอบได้ในบทความนี้ครับ