Tag

SiamQuant AlphaSuite

Browsing

“กลยุทธ์หุ้นห่านทองคำ” ของจากอาจารย์เทพ รุ่งธนาภิรมย์ซึ่งถือว่าเป็นตำราในการลงทุนเล่มแรกๆของนักลงทุนไทยหลายๆคน โดยในบทความนี้เราจะนำหลักแนวคิดดังกล่าวมาทำการทดสอบให้เห็นถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์กันครับ

ในบทความนี้เราจะมาทำการทดสอบกันว่า ระหว่างอัตราส่วน ROE และอัตราส่วน ROA นั้น ตัวแปรใดจะมีประสิทธิภาพในการทำกำไรในตลาดหุ้นไทยมากกว่ากันครับ