เคล็ดลับ Amibroker

ทดสอบความแข็งแกร่งของหุ้นด้วย “Price Relative”

SiamQuant Team
ติดตามพวกเรา

ทดสอบความแข็งแกร่งของหุ้นด้วย Price Relative

“Price Relative” หรือ “ราคาสัมพัทธ์” คือการเปรียบเทียบราคาของหุ้นกับดัชนีเช่น SET index เพื่อประเมินว่าหุ้นดังกล่าวแข็งแกร่งหรืออ่อนแอเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม นอกจากนี้ยังสามารถใช้เปรียบเทียบราคาของหุ้นกับ Sector หรือ Industry group ได้อีกด้วย

ใน Amibroker เราสามารถสร้างกราฟ Price Relative ได้อย่างรวดเร็วด้วยฟังก์ชั่น “Spread” ไปดูตัวอย่างกันเลยครับ

P1

รูปที่ 1 : HMPRO เมื่อเทียบกับ SET index ( ^SET ) จากการที่กราฟเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของ HMPRO เมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม ( Leading stock )

 

P2

รูปที่ 2 : BH เมื่อเทียบกับ SET index ( ^SET ) จากการที่กราฟลดลงอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของ BH เมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม ( Lagging stock )

 

P3

รูปที่ 3 : CPF เมื่อเทียบกับหมวดธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ( ^S-FOOD ) จากการที่กราฟเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของ CPF ที่มากกว่าหุ้นอื่น ๆ ในหมวดธุรกิจเดียวกัน ( Leading stock in Food & Beverage sector )

 

มาลองทำกันเลยดีกว่า!

สมมุติว่าเราต้องการสร้างกราฟ Price Relative เพื่อประเมินความแข็งแกร่งของหุ้น ROBINS เทียบกับ SET index ( ^SET ) เราสามารถทำได้ดังต่อไปนี้

1.  เปิดกราฟ Amibroker ขึ้นมา จากนั้นเลือกหุ้นที่ต้องการซึ่งก็คือ ROBINS

P4

2.  ในโฟลเดอร์ Basic Charts คลิกขวาที่ฟังก์ชั่น Spread เลือก Insert

P5

3.  จะพบหน้าต่าง Properties of: Spread ในแท็บ Parameters ทำการกำหนดค่าตามรูปด้านล่างและกด OK เพื่อปิดหน้าต่าง

P6

· Symbol2

ใส่ ^SET เพื่อเปรียบเทียบ ROBINS กับ SET index

· Mode

เลือก Ratio เพื่อเปรียบเทียบแบบสัดส่วน

· Color

เลือก Green เพื่อแสดงกราฟสีเขียว

· Style

เลือก Thick เพื่อแสดงกราฟเส้นแบบหนา

4.  คลิกขวาบริเวณกราฟด้านบน เลือก Close เพื่อปิดกราฟเดิม

P7

เพียงเท่านี้เราก็จะได้กราฟ Price Relative เพื่อใช้ประเมินความแข็งแกร่งของหุ้น ROBINS เทียบกับ SET index ( ^SET ) แล้วครับ

 

P8

รูปที่ 4 : ROBINS เมื่อเทียบกับ SET index ( ^SET ) จากการที่กราฟเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของ ROBINS เมื่อเทียบกับตลาดโดยรวม ( Leading stock )

เป็นอย่างไรกันบ้างไม่ยากเลยใช่ไหมครับ เพียงแค่ใช้ฟังก์ชั่น “Spread” เราก็สามารถทราบได้ว่าหุ้นตัวใดแข็งแกร่งหรืออ่อนแอเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดต่าง ๆ แล้ว หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือข้อเสนอแนะสามารถพูดคุยกันได้ทั้งใน Webboard และ Comments ท้ายบทความนะครับ

พบกันใหม่ใน Amibroker Tips ครั้งหน้า

สวัสดีครับ

ทีมงาน SiamQuant
SiamQuant Academy จุดเริ่มต้นของการลงทุนอย่างเป็นระบบ

Write A Comment