บันทึกวิดีโองานสัมมนา (พิเศษสำหรับสมาชิก)

บันทึกวีดีโอกลยุทธ์การลงทุน CANSLIM จากงานสัมมนา SiamQuant Strategies Talk 2017

SiamQuant Team
ติดตามพวกเรา
เพื่อเป็นการรำลึกถึงการจากไปของหนึ่งในสุดยอดนักลงทุน William J. O’Neil เมื่อวันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม ค.ศ. 2023 ที่ผ่านมา ซึ่ง O’Neil นั้นถือเป็นนักลงทุนต้นแบบ รวมถึงเป็นผู้คิดค้นหลักการลงทุน CANSLIM ที่เป็นต้นแบบของกลยุทธ์การลงทุนแบบผสมผสาน (Hybrid Investing) ระหว่างการใช้ปัจจัยเชิงเทคนิค (Technical Factor) และปัจจัยงบการเงิน (Fundamental Factor) จนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ดังนั้น ทีมงาน SiamQuant จึงถือโอกาสนี้แชร์บันทึกวีดีโองานสัมนา SiamQuant Strategies Talk 2017 ให้นักลงทุนทั่วไปสามารถเข้าชมได้ฟรีเป็นระยะเวลาทั้งสิ้นเจ็ดวันทำการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 7 มิถุนายน ค.ศ. 2023) เพื่อเป็นการเผยแพร่งานวิจัยของกลยุทธ์ CANSLIM ที่ทีมงานเคยได้ศึกษา, วิจัย รวมถึงทดสอบความมีประสิทธิภาพของกลยุทธ์เหล่านี้กับตลาดหุ้นไทย โดยทีมงานหวังว่าบันทึกวีดีโอสัมนานี้จะช่วยให้นักลงทุนมีความเข้าใจถึงกลยุทธ์ CANSLIM ได้ดียิ่งขึ้นครับ SiamQuant Strategies Talk งานสัมนาใหญ่ ที่ทีมงาน SiamQuant จะมาตีแผ่ความจริงทั้งด้านมืดและด้านสว่างเกี่ยวกับประสิทธิภาพของกลยุทธ์การลงทุนทั้ง 7 กลยุทธ์จาก 7 เซียนหุ้นระดับโลกในตลาดหุ้นไทย พร้อมแนะนำวิธีการปรับใช้กลยุทธ์ต่างๆในตลาดหุ้นไทยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตามข้อมูลทางสถิติซึ่งเกิดขึ้นจริงๆจากการวิจัยทดสอบในเชิงลึก

William O’Neil CANSLIM

ในช่วงสุดท้ายของงานสัมนา SiamQuant Strategies Talk คุณมดแมงเม่าคลับ จะมาเล่าให้ฟังถึง CANSLIM แนวคิดการลงทุนเชิงผสมผสานแบบ Hybrid Investing ซึ่งถูกค้นคว้าและเผยแพร่ไว้ในหนังสือ How to Make Money in Stocks โดย William J. O’Neil ผู้ก่อตั้งนิตยสาร Investory Business Daily (IBD) โดยในปัจจุบันนั้น CANSLIM ถือได้ว่าเป็นแม่แบบแนวคิดของนักลงทุนชื่อดังทั้งในระดับโลกและในประเทศไทยหลายคน นี่จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้ SiamQuant ตั้งใจนำเอากลยุทธ์ CANSLIM มาทำการทดสอบวิจัยถึงประสิทธิภาพของมันในตลาดหุ้นไทยกันครับ!

Slide ประกอบการบรรยาย

1 Comment

Write A Comment