Category

บทความไร้หมวดหมู่

Category

บทความไร้หมวดหมู่

กฎข้อแรกของ Warren Buffett ที่ว่า “อย่าขาดทุน” นั้น ถือได้ว่าเป็นบทสวดศักดิ์สิทธิ์ของนักลงทุนทั่วโลกมาหลายทศวรรษ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าสนใจก็คือความจริงแล้วคนส่วนใหญ่อาจกำลังเข้าใจถึงความหมายของมันผิดไปอย่างสุดกู่ ในบทความนี้ผมจะแสดงให้เห็นถึงหลักฐานข้อโต้แย้ง รวมถึงความหมายที่แท้จริงของกฎการลงทุนในข้อนี้ของ Warren Buffett กันครับ!

ในบทความนี้ผมจึงรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับหุ้นในดัชนี SET 50 ที่มีอัตราการปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงอย่างสูงที่สุด 50 อันดับแรก ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่น้องนักลงทุนกันครับ