งานวิจัยและบทความทั้งหมด

บันทึกวิดีโองานสัมมนาหัวข้อ “Quantitative Investing 101 : ทำไมต้องลงทุนอย่างเป็นระบบ” โดยคุณเกิดเก้า พีรติยุทธ์

Koedkao Peeratiyuth

บันทึกวีดีโองานสัมนา “The Fund Grid Analysis System กระบวนการวิเคราะห์และคัดเลือกกองทุนส่วนบุคคลสไตล์ Quant Fund ที่เหมาะกับคุณเอง” ในหัวข้อ “Quantitative Investing 101 : ทำไมต้องลงทุนอย่างเป็นระบบ” พร้อมด้วยสไลด์ประกอบการบรรยาย โดยคุณเกิดเก้า พีรติยุทธ์ นักวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณ (Quantitative Research) บริษัทวิจัยออกแบบระบบการลงทุน SiamQuant

บันทึกวิดีโอสัมมนา “Quantitative Investing 101 : ทำไมต้องลงทุนอย่างเป็นระบบ” และ Slide ประกอบการบรรยาย

ในหัวข้อการบรรยายนี้ เราจะชี้ให้เห็นถึงรากเหง้าของการลงทุนเชิงปริมาณหรือ “Quantitatve Investing” ที่นำข้อมูลทางสถิติและเทคนิคคณิตศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจการลงทุนซึ่งแท้จริงแล้วเป็นรากฐานของระบบการลงทุนในปัจจุบันที่นำเทคโนโลยี Algo, Robot หรือ A.I. มาใช้โดยจะแบ่งเป็นหัวข้อการบรรยายหลักๆดังนี้

  • ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจลงทุนด้วยวิจารณญาณแบบดั้งเดิม
  • แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการวิจัยการลงทุนเชิงปริมาณและการตัดสินใจด้วยตัวเลข
  • หลักฐานความสำเร็จของ Quant Fund ระดับโลก

โดยผู้บรรยายหวังว่าหลังจากได้ฟังแล้วนักลงทุนจะสามารถเข้าใจถึงเหตุผลที่มาที่ไปของแนวทางการลงทุนแบบ Quant ที่ใช้ข้อมูล, เทคโนโลยี และหลักการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์ในการค้นหาความได้เปรียบในตลาดหุ้น และเล็งเห็นถึงทางเลือกใหม่ๆในการลงทุนครับ

Video Clip

Slide ประกอบการบรรยาย

Write A Comment