งานวิจัยและบทความทั้งหมด

Intro to OKRs : ยกระดับธุรกิจและการลงทุน ด้วยระบบการตั้งเป้าหมายแบบ OKRs

SiamQuant Team
ติดตามพวกเรา

บันทึกวิดีโองานสัมมนา Intro to OKRs : ยกระดับธุรกิจและการลงทุน ด้วยระบบการตั้งเป้าหมายแบบ OKRs โดยคุณมด แมงเม่าคลับ แบ่งปันความรู้ในการเล่นหุ้น และ ศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์ อาจารย์ประจำสาขาบริหารการปฎิบัติการ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญและผู้เขียนหนังสือ Best Seller เรื่อง OKRs เจ้าของเพจ Nopadol’s Story และ Performance Measurement

เกี่ยวกับ OKRs

ธุรกิจที่มักต้องประสบกับปัญหาการทำงานที่สับสน, ล่าช้า, เปลี่ยนแปลงไปมา, ขาดความเป็นหนึ่งเดียว และไม่ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากพนักงานอยู่เป็นประจำ จนไม่สามารถเติบโตต่อไปได้นั้น มักมีสาเหตุมาจากการขาดเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่, โปร่งใส, ชัดเจน และตรวจสอบได้อย่างเป็นรูปธรรมเป็นปัจจัยสำคัญอันดับต้นๆเลยทีเดียว!

OKRs (Objective & Key Result) จึงเป็นเครื่องมือและระบบการบริหารงานที่ถือกำเนิดขึ้นมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถร่วมกันตั้งเป้าหมายและขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังเช่นที่บริษัทชั้นนำของโลกอย่าง Google, NETFLIX, Intel, Amazon หรือแม้กระทั่ง Samsung ได้นำไปปรับใช้จนก่อให้เกิดความสำเร็จอย่างรวดเร็วและมหาศาลมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้ว

Part 1 : Basic of OKRs โดยคุณมด แมงเม่าคลับ

สำหรับเนื้อหาในช่วงแรกนี้ คุณ มด แมงเม่าคลับ ผู้ก่อตั้ง SiamQuant จะมาแชร์ความรู้เกี่ยวกับ OKRs เบื้องต้น รวมถึงประสบการณ์เกี่ยวกับการปรับใช้ระบบการวางเป้าหมายองค์กรแบบ OKRs (Objective & Key Result) ซึ่งได้ช่วยให้ SiamQuant สามารถพลิกฟื้นจากวิกฤติในการบริหารงานต่างๆ จนทำให้ทีมงานสามารถกลับมาช่วยกันสร้างสรรค์กลยุทธ์การลงทุน 10X ขึ้นมาได้ในที่สุด

Part 2 : OKRs Tips & Trick โดย ศาสตราจารย์ ดร. นภดล ร่มโพธิ์

สำหรับเนื้อหาในช่วงที่สองนี้ ศ.ดร. นภดล ร่มโพธิ จะมาแชร์ความรู้และเคล็ดลับในการปรับใช้ระบบการตั้งเป้าหมายและบริหารงานองค์กรด้วย OKRs จากประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสร่วมเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ รวมถึงธุรกิจ Startup ระดับชั้นนำของประเทศไทยในปัจจุบัน

หมายเหตุ : ศ.ดร. นพดล ได้อนุญาติให้ผู้ที่สนใจสามารถ Download Presentation Slide และทำการอ่านบทความในแต่ละหัวข้อได้จาก QR Code ในสไลด์ได้เลยครับ ทางทีมงาน SiamQuant ขอขอบคุณอาจารย์นพดล ไว้ ณ ที่นี้อีกครั้งหนึ่งครับ

https://drive.google.com/file/d/1yJvxtjaBBjvFfj8UM_ky_6FsDdWxXrpU/view?usp=sharing

Write A Comment