บทความพิเศษ

บทวิจัยกลยุทธ์การลงทุน 10X โดยทีมงาน SiamQuant

SiamQuant Team
ติดตามพวกเรา

บทวิจัย The 10X Strategy ฉบับเต็มหนา 90 หน้า กับเรื่องราวและประสิทธิภาพของกลยุทธ์การลงทุนหุ้นเติบโต ณ ราคาที่ต่ำกว่ามูลค่า เมื่อแนวโน้มของราคาหุ้นเป็นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ที่พวกเราทีมงาน SiamQuant ได้ทำการวิจัยค้นคว้าอย่างเข้มงวดกัน หวังว่าจะมีประโยชน์กับนักลงทุนไทยทุกท่านครับ!

เกี่ยวกับกลยุทธ์การลงทุน 10X

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น มีนักลงทุนจำนวนไม่น้อยในตลาดหุ้นไทย ซึ่งมีความตั้งใจว่าจะสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดหุ้น เพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองและครอบครัว แต่ก็มักจะต้องพบกับความผิดหวังในการลงทุน เนื่องจากขาดองค์ความรู้ที่ถูกต้อง, เครื่องมือ, รวมถึงทักษะในการควบคุมจิตใจที่เหมาะสมในการลงทุนไป นอกจากนี้แล้ว เมื่อพวกเขาพยายามหาทางออกด้วยการมองหาความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนมืออาชีพ ก็ยังมักที่จะต้องพบว่าที่ปรึกษา และผู้จัดการกองทุนส่วนใหญ่นั้น ต่างก็มีนโยบายและแนวทางในการลงทุนเชิงรับ (Passive Investing Strategy) ซึ่งไม่ตรงกับเป้าหมาย, แนวทาง รวมถึงความต้องการที่จะได้รับผลตอบแทนเหนือตลาด และการปกป้องความเสี่ยงในระดับที่พวกเขาต้องการอีกด้วย

จากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้เอง ทางทีมงาน SiamQuant จึงได้เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะทำการค้นคว้า, วิจัย และพัฒนากลยุทธ์การลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูง โดยการอาศัยองค์ความรู้จากบรรดาสุดยอดนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จในระดับโลก มาทำการวิจัยทดสอบแนวคิดต่างๆในเชิงสถิติตามกระบวนวิทยาศาสตร์ด้วยความเข้มงวดอย่างสูงสุดในตลาดหุ้นไทย โดยมุ่งหวังที่จะสร้างกลยุทธ์การลงทุนซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดหุ้นไทย และสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ในระดับเดียวกับบรรดานักลงทุนและกองทุนที่มีชื่อเสียงในระดับโลกออกมาให้ได้ในอนาคต

โดยผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากความพยายามที่สั่งสมมาเป็นเวลาหลายปีนั้น จึงทำให้พวกเราสามารถสร้างสรรค์ระบบการลงทุนเชิงผสมผสาน จากทั้งปัจจัยทางเทคนิคและพื้นฐาน (Quantitative & Hybrid Investing Strategy) ซึ่งมีประสิทธิภาพที่สูงและยั่งยืน อีกทั้งยังช่วยให้นักลงทุนสามารถลงทุนได้อย่างเป็นระบบแบบแผน โดยมีจุดเด่นที่สำคัญจากผลการวิจัยที่เข้มงวด (Rigorous Backtesting and Research) ดังต่อไปนี้

  1. ผลตอบแทนที่สูงและสม่ำเสมอในระยะยาว โดยพบว่ากลยุทธ์สามารถสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่าตลาดได้ในระยะยาวอย่างมีนัยยะทางสถิติและทางเศรษฐศาสตร์ และยังมีความสม่ำเสมอยั่งยืนตลอดช่วงเวลากว่า 22 ปี ในทุกระดับของความเข้มงวดในการวิจัย
  2. การปกป้องความเสียหายของพอร์ตโฟลิโอจากวิกฤติเศรษฐกิจ โดยพบกว่ากลยุทธ์มีความเสี่ยงและ Maximum Drawdown ที่น้อยกว่าตลาดอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยเป็นผลมาจากเงื่อนไขและกลไกในการลงทุนของกลยุทธ์เองโดยธรรมชาติ ซึ่งช่วยให้กลุยทธ์สามารถปกป้องตนเองในช่วงเวลาที่เกิดวิกฤติการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี
  3. การเป็นสินทรัพย์ทางเลือกในการช่วยกระจายความเสี่ยง โดยพบว่ากลยุทธ์มีความสัมพันธ์กับตลาดที่ต่ำกว่ากองทุนโดยทั่วไป (Low Correlation) ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ในการช่วยเป็นเสมือนสินทรัพย์ทางเลือก (Alternative Asset Class) ในการช่วยลดความเสี่ยงและยกระดับผลตอบแทนให้พอร์ตโฟลิโอของการลงทุนในกองทุนรวมต่างๆได้นั่นเอง

ด้วยเหตุนี้เอง พวกเราทีมงาน SiamQuant จึงมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่จะทำการเผยแพร่แนวคิดและผลลัพธ์ของงานวิจัยชิ้นนี้ เพื่อเป็นความรู้และแรงบันดาลใจในการลงทุนให้กับนักลงทุนไทย โดยหวังว่าจะก่อให้เกิดความเข้าใจ, ยอมรับ และเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกี่ยวกับการลงทุนอย่างเป็นระบบในตลาดหุ้นไทยต่อไปในอนาคตกันในวงกว้างครับ

บทวิจัยกลยุทธ์การลงทุน 10X ฉบับเต็ม โดยทีมงาน SiamQuant

ท่านสามารถเลื่อนหน้าจอเพื่ออ่านจากหน้าเว็บไซต์ หรือสามารถกดขยายที่มุมขวาบนของบทวิจัยแล้ว Download ไฟล์ PDF ได้โดยสะดวก ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจและอ่านงานวิจัยกลยุทธ์การลงทุน 10X ที่พวกเราได้ตั้งใจทำการวิจัยและค้นคว้าอย่างหนักไว้ ณ ที่นี้อีกครั้งครับ 😀

Write A Comment