บันทึกวิดีโองานสัมมนา (พิเศษสำหรับสมาชิก)

บันทึกวิดีโองานสัมมนา SiamQuant Meet Up : Amibroker Custom Backtester 101

SiamQuant Team
ติดตามพวกเรา

Please Login to see Videos

บันทึกวิดีโองานสัมนา Amibroker Custom Backtester 101 นั้นเป็นหนึ่งในโครงการ SiamQuant Meet Up ที่เน้นเนื้อหาเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการเขียนโค้ด ภาษา AFL ขั้นสูงในโปรแกรม Amibroker โดยมีจุดประสงค์ที่จะให้ผู้ฟังเข้าใจกลไกการทำงานของ Backtest Engine, โครงสร้างส่วนประกอบของโค้ด Custom Backtester และตัวอย่างโค้ด Custom Backtester ในระดับต่างๆ โดยมีจุดประสงค์ที่จะให้ผู้ฟังสามารถนำองค์ความรู้ไปสร้างสรรค์ต่อยอดในการวิจัยของตนเองได้

Part 1 : Introduction to Custom Backtester

ในช่วงแรกของงานสัมนา Amibroker Custom Backtester 101 นั้นคุณมดแมงเม่าคลับ จะมาปูพื้นฐานของ Custom Backtester ให้ฟัง โดยจะพูดถึงกระบวนการ การทำงานภายในของโปรแกรม Amibroker ในการทำการ Backtest รวมถึงสาเหตุที่ทำไมเราถึงต้องมาเรียนเขียน Custom Backtester กัน

Part 2 : รู้จักกับ Object Oriented Programming

ในช่วงที่สองของงานสัมนา Amibroker Custom Backtester 101 นั้นคุณธนดล (กร) หนึ่งในทีมงานวิจัยของ SiamQuant จะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับคอนเซ็ปและองค์ประกอบของ Object Oriented Programming ซึ่งเป็นแนวทางการทำงานของ Custom Backtester

Part 3 : ตัวอย่าง Custom Backtester ในระดับ High และ Mid Level

ในช่วงที่สามของงานสัมนา Amibroker Custom Backtester 101 นั้นคุณเกิดเก้า (แตม) หนึ่งในทีมงานวิจัยของ SiamQuant จะมาอธิบายการทำงานและวิธีการเขียนโค้ด Custom Backtester อย่างละเอียดรวมถึงแสดงตัวอย่างโค้ดของ High และ Mid Level Custom Backtester ให้ได้ดูกัน

Part 4 : ตัวอย่าง Custom Backtester ในระดับ Low Level

ในช่วงสุดท้ายของงานสัมนา Amibroker Custom Backtester 101 นั้นคุณเกิดเก้า (แตม) หนึ่งในทีมงานวิจัยของ SiamQuant จะมาอธิบายตัวอย่างโค้ด Custom Backtester ในระดับ Low Level ซึ่งเป็นระดับที่ผู้ใช้สามารถนำไปประยุกต์เพิ่มเติมรายละเอียดการทดสอบระบบการลงทุน ให้มีความใกล้เคียงกับการซื้อขายจริงมากที่สุด

Write A Comment