บันทึกวิดีโองานสัมมนา (พิเศษสำหรับสมาชิก)

บันทึกวีดีโอ SiamQuant Merry Meetup 2019 : Driehaus Investing Secrets

SiamQuant Team
ติดตามพวกเรา

Please Login to see Videos

SiamQuant Merry Meetup 2019 : Driehaus Investing Principle งานสัมมนาพิเศษส่งท้ายปี 2019 โดย ทีมงาน SiamQuant และ บริษัทจัดการกองทุน AsiaWealth จะมาแชร์องค์ความรู้การลงทุนของ Richard Driehaus ซึ่งถือเป็นบิดาของการลงทุนแนว Momentum ซึ่งเป็นต้นแบบของแนวคิด CANSLIM ของ William O’Neil และ SEPA ของ Mark Minervini ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักลงทุนไทยเป็นอย่างมาก

นอกจากนั้นแนวคิดของ Richard Driehaus ก็ยังเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจในการออกแบบกลยุทธ์การลงทุนของกองทุนส่วนบุคคล 10X ที่ SiamQuant ทำร่วมกับ บลจ. AsiaWealth ด้วยครับ

Part 1 : Intro to Assets Allocation

ในช่วงแรก เราได้รับเกียรติจากคุณ คณิณ นามโคตร ผู้จัดการกองทุนจาก บริษัทจัดการกองทุน Asia Wealth ที่เป็นหนึ่งในทีมงานที่บริหารกองทุนส่วนบุคคล 10X มาเล่าให้ฟังถึงแนวคิดการกระจายการลงทุนไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เพื่อลดความเสี่ยงเชิงระบบให้กับ Portfolio การลงทุนของเรา  หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของการทำ Assets Allocation โดยมีหัวข้อหลักๆดังต่อไปนี้

  • Strategic Assets Allocation (SAA)
  • Tactical Assets Allocation (TAA)

Part 2 : Driehaus Investing Priciples

ในช่วงที่ 2 นี้ เราจะมาแนะนำให้นักลงทุนได้รู้จักกับ Richard Driehaus โดยเน้นให้นักลงทุนได้ทำความเข้าใจกับแนวคิดการลงทุนหลักๆที่ Driehaus นำมาใช้ในการบริหารจัดการเงินทุนกว่า 35 ปี โดยทีมงาน SiamQuant ได้รวบรวมข้อมูลจากหลายๆแหล่งมาทำการกลั่นกรองและตกผลึกออกมาให้นักลงทุนได้ฟังกัน โดยมีหัวข้อหลักๆดังต่อไปนี้

  • Why we need to know about Richard Driehaus ?
  • 4 Pillars of Driehaus Investing Principles

Part 3 : Driehaus Strategy Performance

หลังจากที่เราได้ทำการอธิบายแนวคิดการลงทุนของ Richard Driehaus กันไปแล้ว ในช่วงนี้ เราจะทำการนำงานวิจัยของ AAII ที่ตีความและสร้างกลยุทธ์การลงทุนของ Driehaus ออกมาเป็นระบบการลงทุนและมาทำการทดสอบให้นักลงทุนได้เห็นถึงประสิทธิภาพของแนวคิดนี้ในตลาดหุ้นไทย

และนอกเหนือจากนั้นทีมงาน SiamQuant ยังได้นำแนวคิดการลงทุนของ Driehaus มาตกผลึกและสร้างระบบการลงทุนออกมาใน Version ของเราเองพร้อมผลการทดสอบมาเผยแพร่อีกด้วย

  • AAII Driehaus Strategy
  • SQ DESB Strategy By SiamQuant

Write A Comment