บันทึกวิดีโองานสัมมนา (พิเศษสำหรับสมาชิก)

บันทึกวีดีโอ MangmaoTalk 2019 : ปิดประตูเจ๊งเร่งกำไรด้วย Money & Risk Management

SiamQuant Team
ติดตามพวกเรา

Please Login to see Videos

แมงเม่าทอล์ก 2019 : ปิดประตูเจ๊งเร่งกำไรด้วย Money & Risk Management งานสัมมนาเดี่ยวใหญ่ครั้งแรกในรอบ 4 ปีของพี่มดแม่งเม่าคลับ ที่จะมาแชร์องค์ความรู้เรื่อง Money & Risk Management ซึ่งถือเป็นส่วนประกอบสำคัญในการลงทุนที่นักลงทุนไทยมักมองข้ามไป

โดย Highlight ที่คุณจะได้รับในงานสัมมนานี้ คือการได้เรียนรู้และเข้าใจถึง Money Management และ Risk Management Model รวมกันกว่า 10+ รูปแบบและผลการทดสอบ Backtest ผลกระทบและประสิทธิภาพของแต่ละ Model ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนในประเทศไทย

Part 1 : Intro to Money & Risk Management

โดยในช่วงแรกนั้น พี่มดจะปูพื้นฐานให้นักลงทุนได้เข้าใจและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมี Money และ Risk Management ที่ดี โดยเนื้อหาในช่วงแรกนั้นจะประกอบไปด้วยหัวข้อดังต่อไปนี้

 • What is Money Management ?
 • Benefits of Money Management
 • Concept of Positive Expectancy & Statistical Edge

Part 2 : Risk of Ruin & Equity Models

ในช่วงที่สองนั้น พี่มดจะพูดถึง Concept และการคำนวน Risk of Ruin หรือความน่าจะเป็น ที่กลยุทธ์จะทำให้พอร์ตต้องพังพินาศ รวมถึงเรื่องของ Equity Model ชนิดต่างๆซึ่งแต่ละแบบนั้นก็ต่างเป็นวิธีการที่นักลงทุนใช้ในการมองความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุน โดยเนื้อหานั้นจะประกอบไปด้วย

 • Risk of Ruin Formula / Tables
 • Betting Strategy : Martingale Vs. Anti-Martingale
 • Equity Models

Part 3 : Money Management Models & Performance Comparison

ในช่วงที่สามนั้น เป็นการพูดถึง Money Management Models ต่างๆที่ได้รับความนิยมและสามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางในหลายๆผลิตภัณฑ์การลงทุน โดยมีผลการทดสอบ Backtest เปรียบเทียบผลกระทบและประสิทธิภาพของแต่ละ Money Management Model ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนในประเทศไทย

 • 7 Money Management Models and Calculation Method
 • Performance Comparison of MangmaoATH with SET Filter Using Different Money Management Models

Part 4 : Risk Management Models & Performance Comparison

ในช่วงที่สุดท้ายนั้น เป็นการพูดถึงตัวอย่างแนวคิด Risk Management Models ที่นิยมนำมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงระหว่างการลงทุน 5 แบบ โดยมีผลการทดสอบ Backtest เปรียบเทียบผลกระทบและประสิทธิภาพของแต่ละ Risk Management Model รวมถึงบทสรุปของงานสัมมนา MangmaoTalk 2019

 • 5 Risk Management Models
 • Performance Comparison of MangmaoATH with SET Filter Using Different Risk Management Models
 • Conclusion

Write A Comment