บันทึกวิดีโองานสัมมนา (พิเศษสำหรับสมาชิก)

บันทึกวีดีโองานสัมมนา Mangmao Talk 2013 : Inside Trend Following

SiamQuant Team
ติดตามพวกเรา

งานสัมนา Mangmao Talk 2013 : Inside Trend Following นั้นคุณมดแมงเม่าคลับจะพาเพื่อนๆไปรู้จักเจาะลึกประวัติความเป็นมา, เหตุผลและหลักฐานความสำเร็จ ของกลยุทธ์การลงทุน Trend Following กันแบบหมดใส้หมดพุง    

Part 1 : ความเป็นมาของกลยุทธ์ประเภท Trend Following

ในส่วนแรกนี้ คุณมดแมงเม่าคลับจะมาอธิบายประวัติและความเป็นมาของกลยุทธ์การลงทุนประเภท Trend Following ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากแนวคิด “Cut short your losses, Let your profits run on” ของนักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษ David Ricardo (The Great Metropolis, Volume 2 ซึ่งถูกตีพิมพ์ในปี 1983)

โดยภายหลังแนวคิดดังกล่าวนี้ได้ถูกถ่ายทอดและพัฒนาจนก่อให้เกิดเป็นแนวคิดการลงทุนประเภท Trend Following ที่กองทุนต่างๆ นิยมนำมาใช้เป็นหลักในการบริหารการลงทุน และสามารถสร้างกำไรในตลาดได้อย่างยั่งยืน

Part 2 : ผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของกองทุน Trend Following

หลังจากที่เกริ่นไปในส่วนแรกแล้วว่า แนวคิดการลงทุนประเภท Trend Following นั้นถูกนำไปใช้กันอย่างแพร่หลายในการบริหารกองทุนอาชีพ ดังนั้นในส่วนนี้ คุณมดจะนำผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจริงของมืออาชีพที่บริหารกองทุนประเภทดังกล่าวไม่ว่าจะเป็น

  • กองทุน Millburn ซึ่งถือเป็นปู่ของกองทุนประเภท Systematic Trend Following
  • กองทุน WINTON
  • กองทุน Dunn Capital Management
  • และอื่นๆ

มาทำการอธิบายซึ่งจะช่วยให้คุณเห็นถึงจุดเด่นและจุดด้อยของกลยุทธ์ประเภท Trend Following ทำให้เรามีความเข้าใจมากขึ้น

Part 3 : เหตุผลความสำเร็จของ Trend Following

ในส่วนนี้ คุณมดแมงเม่าคลับจะมาทำการอธิบายถึงเหตุผลว่าทำไมกลยุทธ์ประเภท Trend Following นั้นสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งเราสามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลในหลายๆมุมมอง เช่น

  • เหตุผลในเชิงทฤษฎี โดยพูดถึงความไร้ประสิทธิภาพของตลาด ซึ่งเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการเงินของมนุษย์ (Behavioral Finance)
  • เหตุผลในเชิงหลักฐาน ซึ่งมีงานวิจัยต่างๆมารองรับ ยกตัวอย่างเช่น การกระจายตัวของผลตอบแทนไม่ได้เป็นไปแบบปกติ (Normal Distribution)
  • เหตุผลในเชิงคณิตศาสตร์ ว่าด้วยอัตรา Payoff ที่สูงของกลยุทธ์ประเภท Trend Following ซึ่งเป็นเหตุผลที่ว่าต่อให้อัตราการชนะ (Win Rate %) ไม่สูงมากแต่กลยุทธ์ก็ยังสามารถทำกำไรได้
  • และ อื่นๆ

Part 4 : บทสรุปกลยุทธ์ Trend Following กับตลาดหุ้นไทย

ในส่วนสุดท้ายของงานสัมนา Mangmao Talk 2013 นี้ คุณมดแมงเม่าคลับจะแสดงให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพของกลยุทธ์ประเภท Trend Following ในตลาดหุ้นไทยผ่านการทดสอบวิจัย รวมถึงการวิเคราะห์ผลการทดสอบในเชิงลึกด้วยสถิติและคณิตศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้คุณมีความเข้าใจลักษณะของกลยุทธ์การลงทุน Trend Following ได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

 

Slide ประกอบงานสัมมนา

Write A Comment