บันทึกวิดีโองานสัมมนา

รับชมฟรี!! บันทึกวิดีโองานสัมมนา SiamQuant Amibroker AlphaSuite Bootcamp (Mid 2019 Workshop)

SiamQuant Team
ติดตามพวกเรา

เนื้อหาการอบรมสัมมนา SiamQuant Amibroker & AlphaSuite Bootcamp Mid 2019

วันที่ :16 และ 23 มิถุนายน 2019

เวลา :10.00 – 16.00 น.

สถานที่จัดงาน : Bangkok Meeting Room อาคารวรรณสรณ์ รถไฟฟ้า  BTS อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ระดับของเนื้อหา : เหมาะสมกับสมาชิก SiamQuant AlphaSuite ซึ่งยังใหม่ต่อการใช้งานโปรแกรม Amibroker และ AlphaSuite หรือต้องการทบทวนรายละเอียดพื้นฐานการใช้งานและการ Coding ต่างๆ

เนื้อหางานสัมมนาวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2019

Section 1 : Introduction to Amibroker

เนื้อหาในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.30 น. มีเป้าหมายในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Amibroker ในเบื้องต้นในแง่มุมที่จำเป็นต่อการลงทุนอย่างเป็นระบบ

 • The Power of Amibroker : Amibroker และการลงทุนอย่างเป็นระบบ
 • Amibroker Features Overview : จุดเด่นของโปรแกรม Amibroker

 • Getting Started to Amibroker : วิธีการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม Amibroker ในเบื้องต้น
 • Amibroker Resources with Q&A : แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม Amibroker และการตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆ

Section 2 : Introduction to SiamQuant AlphaSuite

เนื้อหาในช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.00 น. มีเป้าหมายในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานขุมพลังต่างๆของ AlphaSuite สำหรับการลงทุนอย่างเป็นระบบ

 • The Power of AlphaSuite : AlphaSuite ขุมพลังเพื่อการลงทุนอย่างเป็นระบบ
 • AlphaSuite Features Overview : จุดเด่นของบริการ AlphaSuite For Amibroker

 • Getting Started to AlphaSuite : วิธีการติดตั้งและเทคนิคการใช้งาน AlphaSuite เบื้องต้น
 • AlphaSuite Resources with Q&A : แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ AlphaSuite และการตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆ

Slide ประกอบการบรรยาย (แบบรวมทุก Section ของ Day 1)

เนื้อหางานสัมมนาวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2019

ดาวน์โหลดไฟล์ประกอบการสัมมนา

Section 3 : Introduction to Amibroker AFL Language

เนื้อหาในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.30 น. มีเป้าหมายในการสร้างความเข้าใจและปูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียนโค้ด Amibroker ด้วยภาษา AFL ซึ่งจำเป็นต่อการวิจัยออกแบบระบบการลงทุน และการลงทุนอย่างเป็นระบบในเบื้องต้น

 • The Power of AFL : เปิดประตูสู่การเขียนโค้ด Amibroker ด้วยภาษา AFL
 • AFL Structure & Components : โครงสร้างและองค์ประกอบเบื้องต้นของภาษา AFL

* หมายเหตุ การบรรยายจะอยู่ในลักษณะ Video Conference เนื่องจากคุณมด ป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ในขณะนั้นครับ 😀

Slide ประกอบการบรรยาย

 • Charting Problem : ฝึกหัดทำโจทย์การเขียนโค้ดเพื่อสร้างกราฟต่างๆ
 • Exploration Problem : ฝึกหัดทำโจทย์การเขียนโค้ดเพื่อการแสกนหาสัญญาณการซื้อขายหุ้น และการดึงข้อมูลตามเงื่อนไขที่ต้องการ

Section 4 : Basic Amibroker & AFL Coding Workshop Session

เนื้อหาในช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.00 น. มีเป้าหมายในการฝึกหัดและทบทวนหลักการเขียนโค้ด AFL ในระดับเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการลงทุนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้เกิดความสามารถและความมั่นใจในการลงทุนอย่างเป็นระบบด้วยตนเอง

 • Backtesting Problem : ฝึกหัดทำโจทย์การเขียนโค้ดระบบการลงทุนให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบต่างๆที่จำเป็น

 • AFL Code Study : การอ่านและทำความเข้าใจโค้ด AFL จากตัวอย่างชุดโค้ดระบบการลงทุนที่น่าสนใจใน SiamQuant AFL Strategies Pack
 • AFL Coding Session with Q&A : แหล่งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนโค้ด AFL และการตอบคำถามข้อสงสัยต่างๆ

หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัยใดๆสามารถ Comment หรือสอบถามกับทางทีมงาน SiamQuant ได้ที่ SiamQuant FB Fanpage หรืออีเมลล์ connect@siamquant.com ได้เลยนะครับ ขอบคุณทุกท่านครับ

Write A Comment