บันทึกวิดีโองานสัมมนา (พิเศษสำหรับสมาชิก)

บันทึกวีดีโองานสัมมนา The Backtester Live : Discovering Alpha

SiamQuant Team
ติดตามพวกเรา

Please Login to see Videos

งานสัมมนา The Backtester Live : Discovering Alpha ที่จัดขึ้นในวันที่ 25 กันยายน 2016 เป็นการนำเสนอนวัตกรรมใหม่สำหรับการทดสอบวิจัยกลยุทธ์การลงทุนอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยลดความยุ่งยากของการเขียนโค้ดสำหรับนักลงทุนทุกๆท่าน รวมถึงเพิ่มขีดจำกัดในการค้นคว้าวิจัยกลยุทธ์การลงทุนต่างๆ เพื่อให้นักลงทุนสามารถค้นหา Alpha หรือผลตอบแทนส่วนเกินได้ด้วยตัวของท่านเอง

Advance Trading System Analysis

สำหรับผู้ที่เคยใช้งานโปรแกรม Amibroker มาก่อน คงจะทราบดีว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบวิจัยนั้นไม่ได้ให้เกี่ยวกับข้อมูลของกลยุทธ์ในเชิงลึก เช่นสัดส่วนการถือครอง Positions ในแต่ละช่วงเวลา, ระยะเวลาที่นานที่สุดที่กลยุทธ์ไม่ได้ทำจุดสูงสุดใหม่ เป็นต้น อีกทั้งผลลัพธ์ที่ได้ไม่ได้มีการเปรียบเทียบกับ Benchmark ทำให้เราไม่สามารถทราบได้เลยว่า จริงๆแล้วกลยุทธ์ที่เราเห็นว่าผลลัพธ์ดี เมื่อเปรียบเทียบกับ Benchmark อาจจะไม่ได้ดีอย่างที่เราคิด

โดยคุณมดแมงเม่าคลับได้มาบรรยายและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการวิเคราะห์เชิงลึกด้วย SiamQuant Additional Reports และ SiamQuant Additional Metrics ที่จะทำให้เราได้รู้จักกับลักษณะของกลยุทธ์การลงทุนที่เลือกมาสร้างเป็นระบบได้มากยิ่งขึ้น

SiamQuant 2.0 Innovation

เพื่อที่จะทำให้นักลงทุนทุกๆคนสามารถที่จะค้นคว้า Alpha หรือผลตอบแทนส่วนเกินจากตลาดได้ด้วยตัวเองนั้น ทีมงาน SiamQuant จึงมุ่งพัฒนาเครื่องมือและฐานข้อมูลต่างๆ ดังนี้

 • SiamQuant Hybrid Databased การพัฒนาฐานข้อมูลให้มีชุดข้อมูลที่หลากหลาย และตอบโจทย์ที่นักลงทุนไทยต้องการมากที่สุด เช่น ข้อมูล Corporate Action ของบริษัทที่กำลังจะเกิดขึ้น รวมถึงฐานข้อมูลหุ้นที่ถูกปรับปรุงเงินปันผลเข้าไปในราคาด้วย เป็นต้น
 • SiamQuant Analytics Library โดยมีการเพิ่มเติม SiamQuant Additional Report ต่างๆ รวมถึงการ Export ไฟล์ CSV เพื่อนำผลลัพธ์ที่ได้จากการทดสอบวิจัยไปวิเคราะห์ทางสถิติในเชิงลึกกับโปรแกรมต่างๆ เช่น SPSS, R และ Python เป็นต้น
 • SiamQuant Community Webboard ซึ่งจะเป็นเสมือนพื้นที่ตรงกลางที่เรามาแชร์ความรู้การลงทุนอย่างเป็นระบบ, ปรึกษา และพูดคุยเกี่ยวกับการเขียนโค้ด เป็นต้น

โดยการพัฒนาเครื่องมือต่างๆเหล่านี้จะช่วยเพิ่มขีดจำกัดในการทดสอบวิจัยและวิเคราะห์กลยุทธ์การลงทุนในเชิงลึกให้กับเพื่อนๆพี่ๆนักลงทุนได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงลดความยุ่งยากของนักลงทุนในการเขียนชุดโค้ด และฟังก์ชั่นในการคำนวนค่าต่างๆ

นอกจากนี้แล้ว ยังมีการเปิดเผยผลลัพธ์การวิจัยของทีมงาน SiamQuant Junior หรือน้องๆนักศึกษาฝึกงานของเราภายใต้หัวข้อต่างๆ ดังนี้

 1. ผลวิจัยว่าด้วยเรื่องของการกระจายความเสี่ยง by คุณกรศุภ มังกรแก้ว
 2. เปิดความลับแห่งกราฟแท่งเทียน by คุณชยานันต์ โกศล
 3. บททดสอบกลยุทธ์การลงทุนด้วย P/E Band by คุณดิษยพล ธชทรงธรรม
 4. Beginner’s Guide to Factor Investing by คุณบุญชนะ ศวัสตนานนท์

ซึ่งทีมงาน SiamQuant เชื่อว่าองค์ความรู้ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยดังกล่าวนี้ จะเป็นประโยชน์ในการนำไปต่อยอดและพัฒนากลยุทธ์การลงทุนของนักลงทุนแต่ละคนอีกด้วย

The Backtester Live : ผลวิจัยว่าด้วยเรื่องของการกระจายความเสี่ยง

เคยสงสัยกันไหมครับว่า …หลักการลงทุนแบบ Focus ไปที่หุ้นเพียงไม่กี่ตัวหรือการลงทุนแบบกระจายความเสี่ยง (Diversification) ที่เน้นการกระจายหุ้นให้มาก แบบไหนจะมีประสิทธิภาพกว่ากัน? ซึ่งคุณศุภกร มังกรแก้ว จะมานำเสนอผลการทดสอบหลักการลงทุนทั้ง 2 ด้วยวิธีการเชิงสถิติ พร้อมทั้งอธิบายข้อดีข้อเสียของหลักการจัดพอร์ตโฟลิโอทั้ง 2 รูปแบบกันครับ

The Backtester Live : เปิดความลับแห่งกราฟแท่งเทียน

สำหรับนักลงทุนสายเทคนิคที่เข้ามาลงทุนในตลาด คงจะคุ้นเคยกับการอ่าน Candle Stick Pattern ซึ่งถูกคิดค้นครั้งแรกโดย Munehisa Homma นักเก็งกำไรเชื้อสายญี่ปุ่น โดยมีความเชื่อว่าผู้ใดที่อ่านและเข้าใจ Candle Stick ได้ จะเสมือนกับเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของนักลงทุนต่างๆในตลาด ณ ช่วงเวลานั้น ทำให้สามารถทำนายลักษณะแท่งเทียนในอนาคตได้

โดยในการทดสอบครั้งนี้ คุณชยานันต์ โกศล จะมาแสดงให้เพื่อนๆพี่ๆนักลงทุนมีความกระจ่างว่า Candle Stick Pattern นั้นมีความแม่นยำในการทำนายอนาคตได้ดีและมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด?

The Backtester Live : บททดสอบกลยุทธ์การลงทุนด้วย P/E Band

ในบทวิเคราะห์หุ้นโดยมาก มักจะการวิเคราะห์ความถูกแพงของหุ้นด้วยอัตราส่วน PE Ratio โดยหนึ่งในวิธีการนึงที่ถูกพัฒนาขึ้นมาก็คือ การวิเคราะห์ด้วย PE Band ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่อัตราส่วน PE นั้นมีค่าต่ำกว่า Lower Band ของค่า PE (โดยคำนวณจากค่าเฉลี่ยของ PE และหักลบด้วยความผันผวน) จะถือว่าหุ้นนั้น Undervalued หรือราคาที่ซื้อขายในปัจจุบันนั่นเอง!!

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าวิธีการวิเคราะห์ดังกล่าวจะถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย แต่ในตลาดหุ้นไทยนั้นยังไม่มีบทวิจัยที่พิสูจน์ถึงความมีประสิทธิภาพของหลักการดังกล่าว โดยคุณดิษยพล ธชทรงธรรม จะมานำเสนอผลการทดสอบวิจัย รวมถึงอธิบายคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวคิดดังกล่าว ซึ่งจะช่วยให้เพื่อนๆพี่ๆนักลงทุนนำไปประยุกต์ใช้กับพอร์ตโฟลิโอของตนเองได้ดียิ่งขึ้น

The Backtester Live : Beginner’s Guide to Factor Investing

กลยุทธ์การลงทุนประเภท Factor Investing ซึ่งถูกจัดเป็นกลยุทธ์ประเภท Passive Investing คือ การลงทุนที่อาศัยตัวแปรบางอย่างเพื่อทำกำไรในตลาด โดยในการทดสอบวิจัยชิ้นนี้ คุณบุญชนะ ศวัสตนานนท์ จะนำปัจจัยต่างๆที่เพื่อนๆพี่ๆหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีในการลงทุนประกอบไปด้วย

 • ปัจจัยด้านขนาดของหุ้น (Size Factor)
 • ปัจจัยด้านความถูกแพงของหุ้น (Value Factor)
 • ปัจจัยด้านความผันผวนของหุ้น (Beta Factor)
 • ปัจจัยด้านเงินปันผล (Dividend Factor)

มาทำการทดสอบวิจัย และดูผลลัพธ์ความมีประสิทธิภาพของปัจจัยต่างๆเหล่านี้กันครับ ซึ่งจะช่วยให้เรามีความเข้าใจคุณลักษณะของปัจจัยต่างๆเหล่านี้ ทั้งในด้านผลตอบและความเสี่ยงได้อย่างดียิ่งขึ้น

Write A Comment