องค์ความรู้จากการลงทุนอย่างเป็นระบบ

รีวิวผลตอบแทน 33 กลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปี 2020

Thanadon Praphutikul

สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ปี 2020 ที่ผ่าน ถือเป็นช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากต่อเนื่องมาจากช่วงเดือนมกราคม โดยในเดือนแห่งความรักนี้ดัชนี SET Index และดัชนี SETTRI Index ได้ปรับตัวลดลงถึง -11.47% และ -11.12% ตามลำดับ 

ซึ่งในการรีวิวนี้ผมได้นำ 33 กลยุทธ์การลงทุนที่สร้างขึ้นมาโดยยึดหลักการแนวคิดของเซียนหุ้นระดับโลก มาเป็นตัวแทน (Proxy) ของกลยุทธ์การลงทุนที่นักลงทุนส่วนใหญ่มักใช้กัน มาทำการทดสอบในตลาดหุ้นไทยให้เพื่อนๆพี่น้องๆนักลงทุนได้เห็นกัน โดยหวังว่าจะช่วยให้คุณสามารถที่จะเปรียบเทียบผลตอบแทนของตัวคุณเอง ได้ในมุมมองที่กว้างกว่าเพียงการเปรียบเทียบกับดัชนี SETTRI Index ซึ่งถือเป็นตัวแทนของผลตอบแทนจากกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว 

หวังว่าจะมีประโยชน์กับนักลงทุนทุกท่านครับ!

33 กลยุทธ์การลงทุนจากแนวคิดของเซียนหุ้นระดับโลก

ภาพที่ 1 : ภาพแสดงเส้น Equity ของกลยุทธ์ทั้งหมดใน SiamQuant AlphaSuite เปรียบเทียบกับดัชนี SETTRI Index (เส้นสีดำ) ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2010 ถึง 2020-02-28

สำหรับการรีวิวผลตอบแทนของกลยุทธ์การลงทุนทั้ง 33 รูปแบบในบทความนี้นั้น ผมได้นำเอากลยุทธ์การลงทุนจากแนวคิดของเซียนหุ้นชื่อดังต่างๆที่ผมและทางทีมงาน SiamQuant ได้เคยวิจัย และเผยแพร่ชุด Code Template เอาไว้ใน SiamQuant Amibroker’s AlphaSuite มาทำการทดสอบถึงผลตอบแทนในตลาดหุ้นไทยกันออกมา โดยที่เราสามารถที่จะแบ่งกลยุทธ์ต่างๆออกเป็น 5 กลุ่มหลักๆ ตามแนวทางและปรัชชญาการลงทุนที่แตกต่างกันไปดังต่อไปนี้

 1. Momentum/Trend Following : แนวคิดการลงทุนที่พิจารณาที่ความแข็งแกร่งและแนวโน้มของราคาหุ้นเป็นหลัก โดยในแต่ละกลยุทธ์นั้นก็จะมีแนวคิดและใช้เครื่องมือทางเทคนิคในการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น กลยุทธ์ของ Jesse Livermore, Mark Minervini รวมถึง Mangmao All-Time-High ที่เราเคยได้เผยแพร่เอาไว้
 2. Growth Investing : แนวคิดการลงทุนที่พิจารณาแนวโน้มการเติบโตของกิจการจากข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นของกิจการที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง อาทิเช่นกลยุทธ์การค้นหาหุ้น 10 เด้งของ Peter Lynch
 3. Value Investing : แนวคิดการลงทุนแนวหุ้นคุณค่าที่พยายามหาหุ้นที่มีราคาตลาดต่ำกว่าราคาเหมาะสม (Intrisic Value) โดยในแต่ละกลยุทธ์นั้นก็จะมีแนวคิดและวิธีการคำนวนราคาเหมาะสมจากข้อมูลปัจจัยพื้นฐานที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น กลยุทธ์ Buffettology ของ Marry Buffett, NCAV ของ Benjamin Graham หรือ Enterprise Multiple ของ Tobias Carlisle 
 4. Dividend Investing : แนวคิดการลงทุนที่มุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มหุ้นที่ให้เงินปันผลสูง อาทิเช่นกลยุทธ์หุ้นปันผล 10-11-12 ของ Marc Lichtenfeld หรือ Chowder Rule ของ Lowell Miller
 5. Hybrid Investing  : แนวคิดการลงทุนแบบผสมผสาน โดยใช้ทั้งการวิเคราะห์แนวโน้มราคาหุ้นด้วยปัจจัยเทคนิค, การวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตของกิจการ และ การวิเคราะห์ราคาเหมาะสมจากข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน โดยในแต่ละกลยุทธ์การลงทุนนั้นก็จะมีแนวคิดการผสมผสานปัจจัยต่างๆที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น CANSLIM ของ O’Neil, Earning Surprise Breakout ของ Driehaus และ Zulu Principle ของ Jim Slater

ซึ่งเราจะเห็นได้ว่ากลยุทธ์การลงทุนในแนวทางทั้ง 5 นั้น ก็ค่อนข้างที่จะเพียงพอต่อการทำให้เราได้เห็นถึงภาพรวมของผลตอบแทนของนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากพวกมันถือได้ว่าเป็นแนวทางหลักๆที่นักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นไทยได้นำเอามาปรับใช้กันอย่างกว้างขวางนั่นเองครับ 

สถิติผลตอบแทนในภาพรวมของ 33 กลยุทธ์การลงทุนช่วงกุมภาพันธ์ของปี 2020

สำหรับการทดสอบกลยุทธ์การลงทุนต่างๆเพื่อวัดผลตอบแทนในบทความนี้นั้น เพื่อให้ผลลัพธ์นั้นได้สะท้อนถึงข้อจำกัดและสภาพแวดล้อมต่างๆของนักลงทุนส่วนบุคคลหรือรายย่อยในตลาดหุ้นไทยจนเกิดความสมจริงในระดับหนึ่งนั้น โดยผมได้ทำการทดสอบกลยุทธ์กำหนดเงื่อนไขต่างๆในระดับที่ไม่ได้เข้มงวดมากนักดังนี้ (Mild Backtesting Restriction & Environment)

Condition Details
Backtesting Window
 • 01/01/2010 – 28/02/2020
Backtesting Restriction
 • เงินทุนเริ่มต้น 1 ล้านบาท
 • อัตราค่า Commission 0.15% (รวมซื้อขาย 0.3%)
 • Long Only
 • ทดสอบบนฐานข้อมูล SiamQuant Hybrid Database  ที่รวมเงินปันผล
Universe
 • All Stocks หุ้นทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์
Entry
 • ตามแนวคิดของแต่ละระบบ
Exit
 • ตามแนวคิดของแต่ละระบบ
Filters
 • กรองข้อมูลที่มีความผิดพลาดออกด้วย SQDataFilter(0)
Position Size
 • ตามแนวคิดของแต่ละระบบ
Position Score
 • ตามแนวคิดของแต่ละระบบ
Order Management
 • ทำการซื้อขายราคาเปิด (Open) ของวันถัดไปของวันที่เกิดสัญญาณ)

ตารางที่ 1 : ตารางแสดงเงื่อนไขสำหรับการทดสอบกลยุทธ์การลงทุนทั้ง 33 ระบบใน AlphaSuite

โดยหลังจากที่เราได้กำหนดเงื่อนไขการทดสอบต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วนั้น ผมและทางทีมงาน SiamQuant ก็ได้ค่อยๆไล่ Backtest กลยุทธ์การลงทุนต่างๆใน AlphaSuite กันออกมา จากนั้นจึงนำผลลัพธ์ที่ได้มาทำการคิดผลตอบแทนเฉพาะช่วงเดือนมกราคม 2020 ที่ผ่านมาดังนี้ (ใครมึนกับข้อมูลให้ข้ามไปอ่านช่วงสรุปประเด็นได้เลยนะครับ :D)

ภาพที่ 2 : ภาพแสดงเส้น Equity ของกลยุทธ์ทั้งหมดใน SiamQuant AlphaSuite เปรียบเทียบกับดัชนี SETTRI Index (เส้นสีดำ) ตั้งแต่วันที่ 2020-02-01  ถึง 2020-02-28

ภาพที่ 3 : Bar Chart แสดงผลกำไร (Net Profit) ของกลยุทธ์ทั้งหมดใน SiamQuant AlphaSuite เปรียบเทียบกับดัชนี SETTRI Index (เส้นสีดำ) ตั้งแต่วันที่ 2020-02-01  ถึง 2020-02-28

System Net Profit (%)
SETTRI Index -11.12
SQ Simple MACD -1.69
SQ PE Band -9.52
SQ Livermore -1.6
SQ Elder Triple Screen With Force index -7.45
SQ Elder Triple Screen With Force index (Modified) -10.45
SQ Elder Triple Screen With MACD -7.66
SQ Elder Triple Screen With MACD (Modified) -9.72
SQ Buffettology -13.93
SQ Buffettology (Modified) -16.1
SQ TenBagger 0.39
SQ TenBagger (Modified) -9.8
SQ F-Score -10.76
SQ CANSLIM -2.08
SQ CANSLIM (Modified) -6.29
SQ Mangmao ATH -6.56
SQ Mangmao ATH with SET Filter -5.82
SQ 52 Week High -8.17
SQ NCAV Graham -11.28
SQ Enterprise Multiple -11.01
SQ Fibo Triple Moving Average -13.1
SQ Marc Lichtenfeld 10-11-12 -13.63
SQ Turtle Trading Signals -6.56
SQ Z-Score 1968 -15.19
SQ Z-Score 1985 -15.1
SQ Minervini Trend template -9.63
SQ Shareholder Yield -12.65
SQ Magic Formula -9.48
SQ Rinen System -8.29
SQ ZULU Principle -2.37
SQ Chowder Rule -10.08
SQ Oberweis Octagon -4.85
SQ EdSeyKoTa -10.99
SQ Earning Surprise Direhaus -6.1

ตารางที่ 2 : ฺตารางค่าสถิติสำคัญของ 33 กลยุทธ์ใน AlphaSuite เปรียบเทียบกับดัชนี SETTRI Index ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2020

โดยจากผลการทดสอบกลยุทธ์การลงทุนทั้ง 33 เราสามารถที่จะสรุปประเด็นต่างๆที่น่าสนใจต่างๆได้ดังนี้

ประเด็นที่น่าสนใจของผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจาก 33 กลยุทธ์การลงทุนในเดือนกุมภาพันธ์ 2020

ในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เป็นช่วงที่ตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนและลดลงรุนแรงถึง -11.12% ภายในเดือนเดียว ซึ่งหากวัดผลตอบแทนในเชิง Absolute Return นั้นกลยุทธ์ส่วนมากใน AlphaSuite นั้นก็มักจะให้ผลตอบแทนที่ติดลบด้วยกันทั้งสิ้น อย่างไรก็ตาม หากวัดผลตอบแทนในเชิง Relative Return เปรียบเทียบกับดัชนี SETTRI Index จะพบว่ามีกลยุทธ์ทั้งหมด 25 กลยุทธ์จาก 33 กลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทนเหนือดัชนี SETTRI Index

Statistics MonthlyReturn (%)
SETTRI Index (Benchmark) -11.12
Average -8.78
Median -9.58
Min -16.10
Max 0.38
STDev 4.17
Beat SETTRI Index 75.76%

ตารางที่ 3 : ตารางแสดงค่าสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ของผลตอบแทนรายเดือนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2020

โดยเราพบว่าค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนในเดือนที่ผ่านมานั้นติดลบอยู่ที่ -8.78% ซึ่งกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทนที่ติดลบน้อยที่สุด 5 อันดับแรกมีดังนี้

 1. กลยุทธ์การค้นหาหุ้น 10 เด้งของ Peter Lynch ซึ่งให้ผลตอบแทนที่เป็นบวก +0.38 %
 2. กลยุทธ์การลงทุนนำตลาดของ Jesse Livermore ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ติดลบ -1.6%
 3. กลยุทธ์การลงทุนหุ้บเติบโตผสานโมเมนตัม CANSLIM ของ William J. O’neil ฉบับดั้งเดิม ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ติดลบ -2.08%
 4. กลยุทธ์การลงทุนหุ้บเติบโตผสานโมเมนตัม Zulu Principle ของ Jim Slater ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ติดลบ -2.37%
 5. กลยุทธ์การลงทุนหุ้บเติบโตผสานโมเมนตัม Oberweis Octagon ของ James W. Oberweis ซึ่งให้ผลตอบแทนที่ติดลบ -4.85%

ซึ่งมีเหตุผลเบื้องหลังดังนี้ สำหรับกลยุทธ์การค้นหาหุ้น 10 เด้งของ Peter Lynch, กลยุทธ์การลงทุนหุ้บเติบโตผสานโมเมนตัม CANSLIM ของ William J. O’neil ฉบับดั้งเดิม, กลยุทธ์การลงทุนหุ้บเติบโตผสานโมเมนตัม Zulu Principle ของ Jim Slater และกลยุทธ์การลงทุนหุ้บเติบโตผสานโมเมนตัม Oberweis Octagon ของ James W. Oberweis นั้นมีเงื่อนไขการคัดกรองที่เข้มงวดเป็นอย่างมาก ทำให้หุ้นที่ผ่านเงื่อนไขนั้นมีน้อยจนมีสัดส่วนการลงทุน (Exposure) ที่ต่ำ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยการถือครองหุ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ราวๆ 20-30% เท่านั้น

และสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนำตลาดของ Jesse Livermore นั้นเนื่องจากกลยุทธ์มีการคัดกรองสภาพตลาด โดยจะเข้าซื้อก็ต่อเมื่อดัชนี SET Index เป็นขาขึ้นนั้นซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตลาดนั้นมีแนวโน้มเป็นขาลงชัดเจนตามเงื่อนไขของ Livermore ทำให้กลยุทธ์หลีกเลี่ยงการลงทุนในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนั่นเอง

บทสรุปการรีวิวผลตอบแทนของ 33 กลยุทธ์การลงทุนจากแนวคิดของเซียนหุ้นระดับโลก ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2020 ที่ผ่านมา

จากข้อมูลผลตอบแทนของทั้ง 33 กลยุทธ์ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2020 ที่ผ่านมานี้จะสังเกตได้ว่า แม้ว่าตลาดจะมีปัจจัยลบเข้ามากระทบมากมายจนก่อให้เกิดความวิตกกังวลในการลงทุนเป็นอย่างมากจนทำให้ดัชนี SETTRI Index ให้ผลตอบสูงถึง -11.12% อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ากลยุทธ์การลงทุนกว่าส่วนใหญ่ AlphaSuite นั้นจะให้ผลตอบแทนที่ติดลบ แต่ก็ยังมีกลยุทธ์การลงทุนกว่า 75.76% ที่ยังคงให้ผลตอบแทนที่ชนะดัชนี SETTRI Index 

ส่วนสำหรับกลยุทธ์ที่ยังคงขาดทุนหรือแพ้ตลาดช่วงนี้นั้น อาจไม่ได้แปลว่ามันกลายเป็นเป็นกลยุทธ์ที่ไร้ประสิทธิภาพหรือย่ำแย่ไปแล้วแต่อย่างใดก็ได้ แต่เนื่องจากทุกกลยุทธ์นั้นย่อมต้องมีช่วงเวลาที่เอื้ออำนวยและไม่เอื้ออำนวยกับสภาวะตลาดของมันกันทั้งสิ้น และนี่เป็นความจริงที่จะต้องเกิดขึ้นอยู่เสมอ

ดังนั้น ในที่สุดแล้วการมีความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลยุทธ์อย่างถูกต้องและลึกซึ้ง, การบริหารผลตอบแทนและความเสี่ยง รวมถึงการมีวินัยในการลงทุนให้สามารถปฎิบัติตามหลักการและกลยุทธ์ที่ดีได้จนตลอดรอดฝั่งนั้น จึงยังเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอยู่เสมอในการลงทุนนั่นเอง

และนี่ก็คือบทสรุปการรีวิวผลตอบแทนของ 33 กลยุทธ์การลงทุนจากแนวคิดของเซียนหุ้นระดับโลก ในตลาดหุ้นไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 นี้ หวังว่าจะมีประโยชน์กับนักลงทุนทุกท่านครับ 😀

Write A Comment