องค์ความรู้จากการลงทุนอย่างเป็นระบบ

รีวิวผลตอบแทน 40 กลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยของเดือนมกราคมปี ค.ศ. 2022

Thanadon Praphutikul

สำหรับเดือนมกราคมของปี 2022 นั้นเป็นเดือนที่ดัชนี SETTRI Index มีการปรับตัวลดลงเล็กน้อย -0.53% โดยในการรีวิวนี้ผมได้นำ 40 กลยุทธ์การลงทุนใน SiamQuant AlphaSuite ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างขึ้นมาโดยยึดหลักการแนวคิดของเซียนหุ้นระดับโลก มาเป็นตัวแทน (Proxy) ของกลยุทธ์การลงทุนที่นักลงทุนส่วนใหญ่มักใช้กัน และนำมาทำการทดสอบในตลาดหุ้นไทยให้เพื่อนๆพี่น้องนักลงทุนได้เห็นถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์การลงทุนในแต่ละแนวทางที่แตกต่างกัน

ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถที่จะเปรียบเทียบผลตอบแทนของตัวคุณเอง ได้ในมุมมองที่กว้างกว่าเพียงการเปรียบเทียบกับดัชนี SETTRI Index ซึ่งถือเป็นตัวแทนของผลตอบแทนจากกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว โดยผมหวังว่าจะมีประโยชน์กับนักลงทุนทุกท่านครับ!

40 กลยุทธ์การลงทุนจากแนวคิดของเซียนหุ้นระดับโลก

ภาพที่ 1 : ภาพแสดงเส้น Equity ของกลยุทธ์ทั้งหมดใน SiamQuant AlphaSuite เปรียบเทียบกับดัชนี SETTRI Index (เส้นสีดำ) ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2012-01-01 ถึง 2022-01-31

สำหรับการรีวิวผลตอบแทนของกลยุทธ์การลงทุนทั้ง 40 รูปแบบในบทความนี้นั้น ผมได้นำเอากลยุทธ์การลงทุนจากแนวคิดของเซียนหุ้นชื่อดังต่างๆที่ผมและทางทีมงาน SiamQuant ได้เคยวิจัย และเผยแพร่ชุด Code Template เอาไว้ใน SiamQuant Amibroker’s AlphaSuite มาทำการทดสอบถึงผลตอบแทนในตลาดหุ้นไทยกันออกมา โดยที่เราสามารถที่จะแบ่งกลยุทธ์ต่างๆออกเป็น 5 กลุ่มหลักๆ ตามแนวทางและปรัชชญาการลงทุนที่แตกต่างกันไปดังต่อไปนี้

 • Momentum/Trend Following : แนวคิดการลงทุนที่พิจารณาที่ความแข็งแกร่งและแนวโน้มของราคาหุ้นเป็นหลัก โดยในแต่ละกลยุทธ์นั้นก็จะมีแนวคิดและใช้เครื่องมือทางเทคนิคในการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น กลยุทธ์ของ Jesse Livermore, Mark Minervini รวมถึง Mangmao All-Time-High ที่เราเคยได้เผยแพร่เอาไว้
 • Growth Investing : แนวคิดการลงทุนที่พิจารณาแนวโน้มการเติบโตของกิจการจากข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นของกิจการที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง อาทิเช่นกลยุทธ์การค้นหาหุ้น 10 เด้งของ Peter Lynch
 • Value Investing : แนวคิดการลงทุนแนวหุ้นคุณค่าที่พยายามหาหุ้นที่มีราคาตลาดต่ำกว่าราคาเหมาะสม (Intrisic Value) โดยในแต่ละกลยุทธ์นั้นก็จะมีแนวคิดและวิธีการคำนวนราคาเหมาะสมจากข้อมูลปัจจัยพื้นฐานที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น กลยุทธ์ Buffettology ของ Marry Buffett, NCAV ของ Benjamin Graham หรือ Enterprise Multiple ของ Tobias Carlisle
 • Dividend Investing : แนวคิดการลงทุนที่มุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มหุ้นที่ให้เงินปันผลสูง อาทิเช่นกลยุทธ์หุ้นปันผล 10-11-12 ของ Marc Lichtenfeld หรือ Chowder Rule ของ Lowell Miller
 • Hybrid Investing  : แนวคิดการลงทุนแบบผสมผสาน โดยใช้ทั้งการวิเคราะห์แนวโน้มราคาหุ้นด้วยปัจจัยเทคนิค, การวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตของกิจการ และ การวิเคราะห์ราคาเหมาะสมจากข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน โดยในแต่ละกลยุทธ์การลงทุนนั้นก็จะมีแนวคิดการผสมผสานปัจจัยต่างๆที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น CANSLIM ของ O’Neil, Earning Surprise Breakout ของ Driehaus และ Zulu Principle ของ Jim Slater

ซึ่งเราจะเห็นได้ว่ากลยุทธ์การลงทุนในแนวทางทั้ง 5 นั้น ก็ค่อนข้างที่จะเพียงพอต่อการทำให้เราได้เห็นถึงภาพรวมของผลตอบแทนของนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากพวกมันถือได้ว่าเป็นแนวทางหลักๆที่นักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นไทยได้นำเอามาปรับใช้กันอย่างกว้างขวางนั่นเองครับ 

สถิติผลตอบแทนในภาพรวมของ 40 กลยุทธ์การลงทุนของเดือนมกราคมปี 2022

สำหรับการทดสอบกลยุทธ์การลงทุนต่างๆเพื่อวัดผลตอบแทนในบทความนี้ เพื่อให้ผลลัพธ์นั้นได้สะท้อนถึงข้อจำกัดและสภาพแวดล้อมต่างๆของนักลงทุนส่วนบุคคลหรือรายย่อยในตลาดหุ้นไทยจนเกิดความสมจริงในระดับหนึ่ง ผมจึงได้ทำการทดสอบกลยุทธ์กำหนดเงื่อนไขต่างๆในระดับที่ไม่ได้เข้มงวดมากนัก ดังต่อไปนี้ (Mild Backtesting Restriction & Environment)

Condition Details
Backtesting Window
 • 01/01/2010 – 31/01/2022
Backtesting Restriction
 • เงินทุนเริ่มต้น 1 ล้านบาท
 • อัตราค่า Commission 0.15% (รวมซื้อขาย 0.3%)
 • Long Only
 • ทดสอบบนฐานข้อมูล SiamQuant Hybrid Database  ที่รวมเงินปันผล
Universe
 • All Stocks หุ้นทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์
Entry
 • ตามแนวคิดของแต่ละระบบ
Exit
 • ตามแนวคิดของแต่ละระบบ
Filters
 • กรองข้อมูลที่มีความผิดพลาดออกด้วย SQDataFilter(0)
Position Size
 • ตามแนวคิดของแต่ละระบบ
Position Score
 • ตามแนวคิดของแต่ละระบบ
Order Management
 • ทำการซื้อขายราคาเปิด (Open) ของวันถัดไปของวันที่เกิดสัญญาณ)

ตารางที่ 1 : ตารางแสดงเงื่อนไขสำหรับการทดสอบกลยุทธ์การลงทุนทั้ง 40 ระบบใน AlphaSuite

โดยหลังจากที่เราได้กำหนดเงื่อนไขการทดสอบต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วนั้น ผมและทางทีมงาน SiamQuant ก็ได้ค่อยๆไล่ Backtest กลยุทธ์การลงทุนต่างๆใน AlphaSuite กันออกมา จากนั้นจึงนำผลลัพธ์ที่ได้มาทำการคิดผลตอบแทนเฉพาะช่วงเดือนมกราคม 2022 ที่ผ่านมาดังนี้ (ใครมึนกับข้อมูลให้ข้ามไปอ่านช่วงสรุปประเด็นได้เลยนะครับ :D)

ภาพที่ 2 : ภาพแสดงเส้น Equity ของกลยุทธ์ทั้งหมดใน SiamQuant AlphaSuite เปรียบเทียบกับดัชนี SETTRI Index (เส้นสีดำ) ตั้งแต่วันที่ 2021-12-30  ถึง 2022-01-31

ภาพที่ 3 : Bar Chart แสดงผลกำไร (Net Profit) ของกลยุทธ์ทั้งหมดใน SiamQuant AlphaSuite เปรียบเทียบกับดัชนี SETTRI Index (เส้นสีดำ) ตั้งแต่วันที่ 2021-12-30  ถึง 2022-01-31

Strategy Monthly Return (%)
SQ Minervini Trend template 28.53
SQ Elder Triple Screen With Force index 19.66
SQ Buffettology (Modified) 7.27
SQ TenBagger (Modified) 3.66
SQ Marc Lichtenfeld 10-11-12 3.49
SQ Walter Schloss 3.21
SQ Elder Triple Screen With Force index (Modified) 3.11
SQ ZULU Principle 2.67
SQ F-Score 1.69
SQ 52 Week High 1.41
SQ Kenneth Fisher Growth Stock 1.38
SQ Rinen System 1.1
SQ Buffettology 0.95
SQ Simple MACD 0.86
SQ NCAV Graham 0.71
SQ Oberweis Octagon 0.31
SQ Earning Surprise Direhaus 0.11
SQ Fibo Triple Moving Average 0.04
SQ CANSLIM 0
SQ TenBagger -0.05
SQ PE Band -0.13
SQ Turtle Trading Signals -0.44
SQ CANSLIM (Modified) -0.45
SETTRI Index -0.53
SQ Shareholder Yield -0.76
SQ Chowder Rule -0.83
SQ Larry William OOPs -1.52
SQ Magic Formula -1.8
SQ Tiny Titan -2.15
SQ Z-Score 1985 -2.16
SQ Z-Score 1968 -2.22
SQ Enterprise Multiple -2.95
SQ Elder Triple Screen With MACD (Modified) -3.28
SQ EdSeyKoTa -4.6
SQ Livermore -4.83
SQ Mangmao ATH with SET Filter -5.41
SQ Darvas -5.55
SQ The Golden Goose -5.99
SQ Elder Triple Screen With MACD -6.51
SQ MACD-ATH -7.82
SQ Mangmao ATH -12.72

ตารางที่ 2 : ฺตารางผลตอบแทนของ 40 กลยุทธ์ใน AlphaSuite เปรียบเทียบกับดัชนี SETTRI Index ในช่วงเดือนมกราคม 2021

โดยจากผลการทดสอบกลยุทธ์การลงทุนทั้ง 40 เราสามารถที่จะสรุปประเด็นต่างๆที่น่าสนใจต่างๆได้ดังนี้

หมายเหตุที่ 1 : สำหรับผลการทดสอบดังกล่าวเกิดจากการทดสอบระยะยาว 10 ปี แล้วจึงทำการตัดผลตอบแทนเฉพาะเดือนมกราคมของปี 2022 มาทำการประเมินประสิทธิภาพนี้ ซึ่งผลลัพธ์อาจจะมีความแตกต่างจากการทดสอบเฉพาะช่วงระยะเวลาดังกล่าว เนื่องจากการทดสอบในระยะยาวจะมีหุ้นบางส่วนที่อยู่ในพอร์ตโฟลิโอมาตั้งแต่ก่อนเดือนมกราคมปี 2022 นั่นเองครับ

ประเด็นที่น่าสนใจของผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจาก 40 กลยุทธ์การลงทุนในเดือนมกราคม 2021

ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา เป็นช่วงที่ตลาดหุ้นไทย (ดัชนี SETTRI Index) มีการปรับตัวลดลง -0.53% ซึ่งหากวัดผลตอบแทนในเชิง Relative Return เปรียบเทียบกับดัชนี SETTRI Index พบว่าจากกลยุทธ์การลงทุนทั้งหมด AlphaSuite นั้นจะมีกลยุทธ์ทั้งสิ้น 20 กลยุทธ์หรือคิดเป็น 50% จาก 40 กลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทนเหนือดัชนี SETTRI Index

Statistics Monthly Return (%)
SETTRI Index -0.53
Average 0.20
Median -0.09
Min -12.72
Max 28.53
STDev 6.72
Beat SETTRI Index 50.00%

ตารางที่ 3 : ตารางแสดงค่าสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ของผลตอบแทนรายเดือนในช่วงเดือนมกราคม 2022

โดยเราพบว่าค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนในเดือนที่ผ่านมานั้นเป็นบวกอยู่ที่ 0.20% ซึ่งกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด 5 อันดับแรกมีดังนี้

 1. กลยุทธ์การลงทุน Minervini Trend Template ของ Mark Minervini ซึ่งให้ผลตอบแทนที่เป็นบวก 28.53%
 2. กลยุทธ์การลงทุน Elder Triple Screen with Force Index ของ Dr.Alexander Elder ซึ่งให้ผลตอบแทนที่เป็นบวก 19.66%
 3. กลยุทธ์การลงทุน Buffettology ของ Marry Buffett ซึ่งให้ผลตอบแทนที่เป็นบวก 7.27%
 4. กลยุทธ์การลงทุน Ten Bagger ของ Peter Lynch ฉบับปรับปรุงโดยทีมงาน SiamQuant ซึ่งให้ผลตอบแทนที่เป็นบวก 3.66%
 5. กลยุทธ์การลงทุน 10-11-12 ของ Marc Lichtenfeld ซึ่งให้ผลตอบแทนเป็นบวกเท่ากับ 3.49%

สำหรับประเด็นที่น่าสนใจในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้คือ กลยุทธ์ส่วนมากนั้นจะให้ผลตอบแทนอยู่ในระดับใกล้เคียงกับดัชนี SETTRI Index ซึ่งมีสัดส่วนของกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทนเหนือดัชนี SETTRI Index ในระดับครึ่งต่อครึ่ง (50%) ทั้งนี้เมื่อเราพิจารณากลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด 5 อันดับแรกนั้นเราจะพบว่ากลยุทธ์การลงทุน Minervini Trend Template และ Elder Triple Screen with Force Index นั้นให้ผลตอบแทนที่สูงเป็นอย่างมาก

โดยมาสาเหตุเนื่องจากกลยุทธ์ทั้ง 2 ที่ถือเป็นหนึ่งในตัวแทนของกลยุทธ์ประเภท Momentum หรือ Trend Following ซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาถึงแม้ว่าหุ้นที่มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนนั้นมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลง โดยจะสังเกตได้จากกลยุทธ์ที่เป็นตัวแทนของการลงทุนประเภทดังกล่าวบางส่วนนั้นก็มีการปรับตัวลดลงเช่นกัน อย่างไรก็ตาม หุ้นบางตัวนั้นก็ยังคงมีแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นอย่างชัดเจน ทำให้กลยุทธ์สามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างงดงาม

ทั้งนี้ใจความสำคัญของกลยุทธ์ประเภท Trend Following นั้นก็คือ การถือครองหุ้นที่มีแนวโน้มเป็นขาขึ้นไปจนกว่าจะหมดแนวโน้ม โดยถึงแม้ว่าอัตราการเกิดแนวโน้มขนาดใหญ่นั้นจะไม่สูงมาก แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่แนวโน้มของราคานั้นเกิดขึ้นและเราสามารถอยู่กับแนวโน้มดังกล่าวไปตราบเท่าที่แนวโน้มนั้นคงอยู่ ก็จะทำให้ในระยะยาวเราสามารถสร้างผลตอบแทนได้เหนือตลาดดังเช่นกลยุทธ์ทั้ง 2 นั่นเอง

บทสรุปการรีวิวผลตอบแทนของ 40 กลยุทธ์การลงทุนจากแนวคิดของเซียนหุ้นระดับโลกในช่วงเดือนมกราคมปี ค.ศ. 2022 ที่ผ่านมา

จากข้อมูลผลตอบแทนของทั้ง 40 กลยุทธ์ของเดือนมกราคมปี 2022 ที่ผ่านมา จะสังเกตได้ว่าดัชนี SETTRI Index ได้มีการปรับตัวลดลง -0.53% โดยในช่วงปีที่ผ่านมานั้นพบว่ากลยุทธ์การลงทุนกว่าส่วนใหญ่ AlphaSuite นั้นจะให้ผลตอบแทนที่เป็นบวก ซึ่งมีกลยุทธ์การลงทุนราวๆครึ่งหนึ่ง 50% ที่ยังคงให้ผลตอบแทนที่มากกว่า -0.53% หรือให้ผลตอบแทนที่ชนะดัชนี SETTRI Index 

แต่อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายๆสิ่ง ที่มีสำคัญมากกว่าผลตอบแทนที่เป็นบวกหรือเป็นลบ เช่น ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลยุทธ์อย่างลึกซึ้ง, การบริหารผลตอบแทนและความเสี่ยง รวมถึง วินัยในการปฎิบัติตามกลยุทธ์ที่ดีไปจนตลอดรอดฝั่ง เป็นต้น

และนี่ก็คือบทสรุปการรีวิวผลตอบแทนของ 40 กลยุทธ์การลงทุนจากแนวคิดของเซียนหุ้นระดับโลก ในตลาดหุ้นไทยในเดือนมกราคมของปี 2022 นี้ หวังว่าจะมีประโยชน์กับนักลงทุนทุกท่านครับ 😀

Write A Comment