องค์ความรู้จากการลงทุนอย่างเป็นระบบ

รีวิวผลตอบแทน 40 กลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วงเดือนพฤษภาคมของปี 2020

Thanadon Praphutikul

สำหรับเดือนพฤษภาคมปี 2020 ที่ผ่านมานั้นเป็นช่วงที่ดัชนี SETTRI Index มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.41% หรือมีการเคลื่อนไหวภายในกรอบแคบๆภายหลังจากที่ดัชนีปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นกว่า 12.76% ในเดือนเมษายนที่ผ่านมา 

โดยในวันนี้ผมได้นำ 40 กลยุทธ์การลงทุน ซึ่งได้รวมเอากลยุทธ์การลงทุนใหม่ๆ เช่น กลยุทธ์การของ Nicolas Darvas รวมถึงกลยุทธ์การลงทุน MACD-ATH เป็นต้น ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างขึ้นมาโดยยึดหลักการแนวคิดของเซียนหุ้นระดับโลก มาเป็นตัวแทน (Proxy) ของกลยุทธ์การลงทุนที่นักลงทุนส่วนใหญ่มักใช้กัน และนำมาทำการทดสอบในตลาดหุ้นไทยให้เพื่อนๆพี่น้องๆนักลงทุนได้เห็นถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์การลงทุนในแต่ละแนวทางที่แตกต่างกัน

ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถที่จะเปรียบเทียบผลตอบแทนของตัวคุณเอง ได้ในมุมมองที่กว้างกว่าเพียงการเปรียบเทียบกับดัชนี SET Index ซึ่งถือเป็นตัวแทนของผลตอบแทนจากกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว โดยผมหวังว่าจะมีประโยชน์กับนักลงทุนทุกท่านครับ!

40 กลยุทธ์การลงทุนจากแนวคิดของเซียนหุ้นระดับโลก

ภาพที่ 1 : ภาพแสดงเส้น Equity ของกลยุทธ์ทั้งหมดใน SiamQuant AlphaSuite เปรียบเทียบกับดัชนี SETTRI Index (เส้นสีดำ) ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2010 ถึง 2020-05-29

สำหรับการรีวิวผลตอบแทนของกลยุทธ์การลงทุนทั้ง 40 รูปแบบในบทความนี้นั้น ผมได้นำเอากลยุทธ์การลงทุนจากแนวคิดของเซียนหุ้นชื่อดังต่างๆที่ผมและทางทีมงาน SiamQuant ได้เคยวิจัย และเผยแพร่ชุด Code Template เอาไว้ใน SiamQuant Amibroker’s AlphaSuite มาทำการทดสอบถึงผลตอบแทนในตลาดหุ้นไทยกันออกมา โดยที่เราสามารถที่จะแบ่งกลยุทธ์ต่างๆออกเป็น 5 กลุ่มหลักๆ ตามแนวทางและปรัชชญาการลงทุนที่แตกต่างกันไปดังต่อไปนี้

  • Momentum/Trend Following : แนวคิดการลงทุนที่พิจารณาที่ความแข็งแกร่งและแนวโน้มของราคาหุ้นเป็นหลัก โดยในแต่ละกลยุทธ์นั้นก็จะมีแนวคิดและใช้เครื่องมือทางเทคนิคในการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น กลยุทธ์ของ Jesse Livermore, Mark Minervini รวมถึง Mangmao All-Time-High ที่เราเคยได้เผยแพร่เอาไว
  • Growth Investing : แนวคิดการลงทุนที่พิจารณาแนวโน้มการเติบโตของกิจการจากข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นของกิจการที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง อาทิเช่นกลยุทธ์การค้นหาหุ้น 10 เด้งของ Peter Lynch
  • Value Investing : แนวคิดการลงทุนแนวหุ้นคุณค่าที่พยายามหาหุ้นที่มีราคาตลาดต่ำกว่าราคาเหมาะสม (Intrisic Value) โดยในแต่ละกลยุทธ์นั้นก็จะมีแนวคิดและวิธีการคำนวนราคาเหมาะสมจากข้อมูลปัจจัยพื้นฐานที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น กลยุทธ์ Buffettology ของ Marry Buffett, NCAV ของ Benjamin Graham หรือ Enterprise Multiple ของ Tobias Carlisle
  • Dividend Investing : แนวคิดการลงทุนที่มุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มหุ้นที่ให้เงินปันผลสูง อาทิเช่นกลยุทธ์หุ้นปันผล 10-11-12 ของ Marc Lichtenfeld หรือ Chowder Rule ของ Lowell Miller
  • Hybrid Investing  : แนวคิดการลงทุนแบบผสมผสาน โดยใช้ทั้งการวิเคราะห์แนวโน้มราคาหุ้นด้วยปัจจัยเทคนิค, การวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตของกิจการ และ การวิเคราะห์ราคาเหมาะสมจากข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน โดยในแต่ละกลยุทธ์การลงทุนนั้นก็จะมีแนวคิดการผสมผสานปัจจัยต่างๆที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น CANSLIM ของ O’Neil, Earning Surprise Breakout ของ Driehaus และ Zulu Principle ของ Jim Slater

ซึ่งเราจะเห็นได้ว่ากลยุทธ์การลงทุนในแนวทางทั้ง 5 นั้น ก็ค่อนข้างที่จะเพียงพอต่อการทำให้เราได้เห็นถึงภาพรวมของผลตอบแทนของนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากพวกมันถือได้ว่าเป็นแนวทางหลักๆที่นักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นไทยได้นำเอามาปรับใช้กันอย่างกว้างขวางนั่นเองครับ 

สถิติผลตอบแทนในภาพรวมของ 40 กลยุทธ์การลงทุนช่วงพฤษภาคมของปี 2020

สำหรับการทดสอบกลยุทธ์การลงทุนต่างๆเพื่อวัดผลตอบแทนในบทความนี้นั้น เพื่อให้ผลลัพธ์นั้นได้สะท้อนถึงข้อจำกัดและสภาพแวดล้อมต่างๆของนักลงทุนส่วนบุคคลหรือรายย่อยในตลาดหุ้นไทยจนเกิดความสมจริงในระดับหนึ่งนั้น โดยผมได้ทำการทดสอบกลยุทธ์กำหนดเงื่อนไขต่างๆในระดับที่ไม่ได้เข้มงวดมากนัก ดังนี้ (Mild Backtesting Restriction & Environment)

ตารางที่ 1 : ตารางแสดงเงื่อนไขสำหรับการทดสอบกลยุทธ์การลงทุนทั้ง 40 ระบบใน AlphaSuite

โดยหลังจากที่เราได้กำหนดเงื่อนไขการทดสอบต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วนั้น ผมและทางทีมงาน SiamQuant ก็ได้ค่อยๆไล่ Backtest กลยุทธ์การลงทุนต่างๆใน SiamQuant AlphaSuite กันออกมา จากนั้นจึงนำผลลัพธ์ที่ได้มาทำการคิดผลตอบแทนเฉพาะช่วงเดือนพฤษภาคม 2020 ที่ผ่านมาดังนี้ (ใครมึนกับข้อมูลให้ข้ามไปอ่านช่วงสรุปประเด็นได้เลยนะครับ :D)

ภาพที่ 2 : ภาพแสดงเส้น Equity ของกลยุทธ์ทั้งหมดใน SiamQuant AlphaSuite เปรียบเทียบกับดัชนี SETTRI Index (เส้นสีดำ) ตั้งแต่วันที่ 2020-02-01  ถึง 2020-05-29

ภาพที่ 3 : Bar Chart แสดงผลกำไร (Net Profit) ของกลยุทธ์ทั้งหมดใน SiamQuant AlphaSuite เปรียบเทียบกับดัชนี SETTRI Index (เส้นสีดำ) ตั้งแต่วันที่ 2020-02-01  ถึง 2020-05-29

System Net Profit (%)
SETTRI Index 3.41
SQ Simple MACD -0.71
SQ PE Band 3.79
SQ Livermore -0.1
SQ Elder Triple Screen With Force index 3.37
SQ Elder Triple Screen With Force index (Modified) 5.92
SQ Elder Triple Screen With MACD 0.61
SQ Elder Triple Screen With MACD (Modified) 0.67
SQ Buffettology 5.13
SQ Buffettology (Modified) 4.28
SQ TenBagger 0.57
SQ TenBagger (Modified) 7.5
SQ F-Score 5.3
SQ CANSLIM 0
SQ CANSLIM (Modified) 3.81
SQ Mangmao ATH 5.1
SQ Mangmao ATH with SET Filter 5.84
SQ Larry William OOPs 0
SQ 52 Week High 4.44
SQ NCAV Graham 10.46
SQ Enterprise Multiple 7.6
SQ Fibo Triple Moving Average 8.17
SQ Marc Lichtenfeld 10-11-12 9.91
SQ Turtle Trading Signals 5.31
SQ Z-Score 1968 5.93
SQ Z-Score 1985 4.8
SQ Minervini Trend template 0.87
SQ Shareholder Yield 10.53
SQ Magic Formula 7.52
SQ Rinen System 4.37
SQ ZULU Principle 3.61
SQ Chowder Rule 7.32
SQ Oberweis Octagon 5.49
SQ EdSeyKoTa 16.59
SQ Earning Surprise Direhaus 2.91
SQ The Golden Goose 5.8
SQ Walter Schloss 7.09
SQ Kenneth Fisher Growth Stock 4.69
SQ Tiny Titan 4.45
SQ MACD-ATH 7.68
SQ Darvas 8.51

ตารางที่ 2 : ฺตารางค่าสถิติสำคัญของ 40 กลยุทธ์ใน AlphaSuite เปรียบเทียบกับดัชนี SETTRI Index ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2020

โดยจากผลการทดสอบกลยุทธ์การลงทุนทั้ง 40 เราสามารถที่จะสรุปประเด็นต่างๆที่น่าสนใจต่างๆได้ดังนี้

ประเด็นที่น่าสนใจของผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจาก 40 กลยุทธ์การลงทุนในเดือนพฤษภาคม 2020

ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา เป็นช่วงที่ตลาดหุ้นไทยมีการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆโดยมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น +3.41% ซึ่งหากวัดผลตอบแทนในเชิง Relative Return เปรียบเทียบกับดัชนี SETTRI Index พบว่าจากกลยุทธ์การลงทุนทั้งหมด AlphaSuite นั้นจะมีกลยุทธ์ทั้งสิ้น 30 กลยุทธ์หรือคิดเป็น 75.00% จาก 10 กลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทนเหนือดัชนี SETTRI Index

ตารางที่ 3 : ตารางแสดงค่าสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ของผลตอบแทนรายเดือนในช่วงเดือนพฤษภาคม 2020

โดยเราพบว่าค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนในเดือนที่ผ่านมานั้นเป็นบวกอยู่ที่ 5.13% ซึ่งกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด 5 อันดับแรกมีดังนี้

  1. กลยุทธ์การลงทุน Double Donchain ของ EdSeykoTa ซึ่งให้ผลตอบแทนที่เป็นบวก 16.59 %
  2. กลยุทธ์การลงทุนหุ้นปันผล Shareholder Yield ซึ่งให้ผลตอบแทนที่เป็นบวก 10.53%
  3. กลยุทธ์การลงทุน NCAV ของ Benjamin Graham ซึ่งให้ผลตอบแทนที่เป็นบวก 10.46%
  4. กลยุทธ์การลงทุนหุ้นปันผล 10-11-12 ของ Marc Lichtenfeld ซึ่งให้ผลตอบแทนที่เป็นบวก 9.91%
  5. กลยุทธ์การลงทุน Techno-Fundamental ของ Nicolas Darvas ซึ่งให้ผลตอบแทนที่เป็นบวก 8.51%

สำหรับประเด็นที่น่าสนใจของผลตอบแทนในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี้คือ เนื่องจากโดยปกติแล้วกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุด 5 อันดับแรกในแต่ละเดือนนั้นมักจะเป็นกลยุทธ์ประเภทที่ใกล้เคียงกัน แต่ในเดือนที่ผ่านมานั้นกลับเป็นกลยุทธ์การลงทุนที่มีความแตกต่างกัน ซึ่งมีทั้งกลยุทธ์การลงทุนตามแนวโน้มของราคา (Momentum Investing), กลยุทธ์การลงทุนหุ้นปันผล (Dividend Investing), กลยุทธ์การลงทุนเชิงคุณค่า (Value Investing) รวมถึงกลยุทธ์การลงทุนหุ้นผสมผสาน (Hybrid Investing)

โดยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ช่วงเดือนที่ผ่านมานั้น หุ้นในกลุ่มประเภทต่างๆโดยส่วนมากนั้น ล้วนแล้วแต่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าหุ้นขนาดใหญ่หรือ Big Cap Factor ซึ่งในที่นี้เราใช้ดัชนี SETTRI Index เป็นตัวแทนนั่นเอง

บทสรุปการรีวิวผลตอบแทนของ 40 กลยุทธ์การลงทุนจากแนวคิดของเซียนหุ้นระดับโลก ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2020 ที่ผ่านมา

จากข้อมูลผลตอบแทนของทั้ง 40 กลยุทธ์ในเดือนพฤษภาคมปี 2020 ที่ผ่านมา จะสังเกตได้ว่าถึงแม้ดัชนี SETTRI Index มีการปรับตัวเพิ่มขึ้น 3.41% โดยถือว่าตลาดมีความผันผวนในระดับที่ปานกลางอยู่ โดยในช่วงเดือนที่ผ่านมานั้นพบว่ากลยุทธ์การลงทุนกว่าส่วนใหญ่ AlphaSuite นั้นจะให้ผลตอบแทนที่เป็นบวก ซึ่งมีกลยุทธ์การลงทุนกว่า 75% ที่ยังคงให้ผลตอบแทนที่มากกว่า 3.41% หรือให้ผลตอบแทนที่ชนะดัชนี SETTRI Index 

ส่วนสำหรับกลยุทธ์ที่ยังคงขาดทุนหรือแพ้ตลาดในช่วงระยะที่ผ่านมานั้น ไม่ได้แปลว่ามันได้กลายเป็นกลยุทธ์ที่ไร้ประสิทธิภาพหรือย่ำแย่ไปแล้วแต่อย่างใด เพราะทุกกลยุทธ์นั้นย่อมต้องมีช่วงเวลาที่เอื้ออำนวยและไม่เอื้ออำนวยกับสภาวะตลาดของมันกันทั้งสิ้น ซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในความจริงที่นักลงทุนที่ลงทุนอย่างเป็นระบบจะต้องเกิดขึ้นอยู่เสมอ

ดังนั้น ในที่สุดแล้วการมีความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลยุทธ์อย่างถูกต้องและลึกซึ้ง, การบริหารผลตอบแทนและความเสี่ยง รวมถึงการมีวินัยในการลงทุนให้สามารถปฎิบัติตามหลักการและกลยุทธ์ที่ดีได้จนตลอดรอดฝั่งนั้น จึงยังเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอยู่เสมอในการลงทุนนั่นเอง

และนี่ก็คือบทสรุปการรีวิวผลตอบแทนของ 40 กลยุทธ์การลงทุนจากแนวคิดของเซียนหุ้นระดับโลก ในตลาดหุ้นไทยในเดือนพฤษภาคม 2020 นี้ หวังว่าจะมีประโยชน์กับนักลงทุนทุกท่านครับ 😀

Write A Comment