องค์ความรู้จากการลงทุนอย่างเป็นระบบ

รีวิวผลตอบแทน 40 กลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นไทยช่วงเดือนกรกฎาคมของปี 2020

Thanadon Praphutikul

สำหรับเดือนกรกฎาคมปี 2020 ที่ผ่านมานั้นเป็นช่วงที่ดัชนี SETTRI Index มีการเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆ ซึ่งได้มีการปรับตัวลดลงเล็กน้อยเพียง -0.75%

โดยในการรีวิวนี้ผมได้นำ 40 กลยุทธ์การลงทุนใน SiamQuant AlphaSuite ซึ่งกลยุทธ์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างขึ้นมาโดยยึดหลักการแนวคิดของเซียนหุ้นระดับโลก มาเป็นตัวแทน (Proxy) ของกลยุทธ์การลงทุนที่นักลงทุนส่วนใหญ่มักใช้กัน และนำมาทำการทดสอบในตลาดหุ้นไทยให้เพื่อนๆพี่น้องๆนักลงทุนได้เห็นถึงประสิทธิภาพของกลยุทธ์การลงทุนในแต่ละแนวทางที่แตกต่างกัน

ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถที่จะเปรียบเทียบผลตอบแทนของตัวคุณเอง ได้ในมุมมองที่กว้างกว่าเพียงการเปรียบเทียบกับดัชนี SET Index ซึ่งถือเป็นตัวแทนของผลตอบแทนจากกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว โดยผมหวังว่าจะมีประโยชน์กับนักลงทุนทุกท่านครับ!

40 กลยุทธ์การลงทุนจากแนวคิดของเซียนหุ้นระดับโลก

ภาพที่ 1 : ภาพแสดงเส้น Equity ของกลยุทธ์ทั้งหมดใน SiamQuant AlphaSuite เปรียบเทียบกับดัชนี SETTRI Index (เส้นสีดำ) ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ปี 2010 ถึง 2020-07-31

สำหรับการรีวิวผลตอบแทนของกลยุทธ์การลงทุนทั้ง 40 รูปแบบในบทความนี้นั้น ผมได้นำเอากลยุทธ์การลงทุนจากแนวคิดของเซียนหุ้นชื่อดังต่างๆที่ผมและทางทีมงาน SiamQuant ได้เคยวิจัย และเผยแพร่ชุด Code Template เอาไว้ใน SiamQuant Amibroker’s AlphaSuite มาทำการทดสอบถึงผลตอบแทนในตลาดหุ้นไทยกันออกมา โดยที่เราสามารถที่จะแบ่งกลยุทธ์ต่างๆออกเป็น 5 กลุ่มหลักๆ ตามแนวทางและปรัชชญาการลงทุนที่แตกต่างกันไปดังต่อไปนี้

 • Momentum/Trend Following : แนวคิดการลงทุนที่พิจารณาที่ความแข็งแกร่งและแนวโน้มของราคาหุ้นเป็นหลัก โดยในแต่ละกลยุทธ์นั้นก็จะมีแนวคิดและใช้เครื่องมือทางเทคนิคในการวิเคราะห์ที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น กลยุทธ์ของ Jesse Livermore, Mark Minervini รวมถึง Mangmao All-Time-High ที่เราเคยได้เผยแพร่เอาไว้
 • Growth Investing : แนวคิดการลงทุนที่พิจารณาแนวโน้มการเติบโตของกิจการจากข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน โดยจะเน้นลงทุนในหุ้นของกิจการที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง อาทิเช่นกลยุทธ์การค้นหาหุ้น 10 เด้งของ Peter Lynch
 • Value Investing : แนวคิดการลงทุนแนวหุ้นคุณค่าที่พยายามหาหุ้นที่มีราคาตลาดต่ำกว่าราคาเหมาะสม (Intrisic Value) โดยในแต่ละกลยุทธ์นั้นก็จะมีแนวคิดและวิธีการคำนวนราคาเหมาะสมจากข้อมูลปัจจัยพื้นฐานที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น กลยุทธ์ Buffettology ของ Marry Buffett, NCAV ของ Benjamin Graham หรือ Enterprise Multiple ของ Tobias Carlisle 
 • Dividend Investing : แนวคิดการลงทุนที่มุ่งเน้นการลงทุนในกลุ่มหุ้นที่ให้เงินปันผลสูง อาทิเช่นกลยุทธ์หุ้นปันผล 10-11-12 ของ Marc Lichtenfeld หรือ Chowder Rule ของ Lowell Miller
 • Hybrid Investing  : แนวคิดการลงทุนแบบผสมผสาน โดยใช้ทั้งการวิเคราะห์แนวโน้มราคาหุ้นด้วยปัจจัยเทคนิค, การวิเคราะห์แนวโน้มการเติบโตของกิจการ และ การวิเคราะห์ราคาเหมาะสมจากข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน โดยในแต่ละกลยุทธ์การลงทุนนั้นก็จะมีแนวคิดการผสมผสานปัจจัยต่างๆที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น CANSLIM ของ O’Neil, Earning Surprise Breakout ของ Driehaus และ Zulu Principle ของ Jim Slater

ซึ่งเราจะเห็นได้ว่ากลยุทธ์การลงทุนในแนวทางทั้ง 5 นั้น ก็ค่อนข้างที่จะเพียงพอต่อการทำให้เราได้เห็นถึงภาพรวมของผลตอบแทนของนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ได้ในระดับหนึ่ง เนื่องจากพวกมันถือได้ว่าเป็นแนวทางหลักๆที่นักลงทุนส่วนใหญ่ในตลาดหุ้นไทยได้นำเอามาปรับใช้กันอย่างกว้างขวางนั่นเองครับ 

สถิติผลตอบแทนในภาพรวมของ 40 กลยุทธ์การลงทุนช่วงกรกฎาคมของปี 2020

สำหรับการทดสอบกลยุทธ์การลงทุนต่างๆเพื่อวัดผลตอบแทนในบทความนี้นั้น เพื่อให้ผลลัพธ์นั้นได้สะท้อนถึงข้อจำกัดและสภาพแวดล้อมต่างๆของนักลงทุนส่วนบุคคลหรือรายย่อยในตลาดหุ้นไทยจนเกิดความสมจริงในระดับหนึ่งนั้น โดยผมได้ทำการทดสอบกลยุทธ์กำหนดเงื่อนไขต่างๆในระดับที่ไม่ได้เข้มงวดมากนัก ดังนี้ (Mild Backtesting Restriction & Environment)

Condition Details
Backtesting Window
 • 01/01/2010 – 31/07/2020
Backtesting Restriction
 • เงินทุนเริ่มต้น 1 ล้านบาท
 • อัตราค่า Commission 0.15% (รวมซื้อขาย 0.3%)
 • Long Only
 • ทดสอบบนฐานข้อมูล SiamQuant Hybrid Database  ที่รวมเงินปันผล
Universe
 • All Stocks หุ้นทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์
Entry
 • ตามแนวคิดของแต่ละระบบ
Exit
 • ตามแนวคิดของแต่ละระบบ
Filters
 • กรองข้อมูลที่มีความผิดพลาดออกด้วย SQDataFilter(0)
Position Size
 • ตามแนวคิดของแต่ละระบบ
Position Score
 • ตามแนวคิดของแต่ละระบบ
Order Management
 • ทำการซื้อขายราคาเปิด (Open) ของวันถัดไปของวันที่เกิดสัญญาณ)

ตารางที่ 1 : ตารางแสดงเงื่อนไขสำหรับการทดสอบกลยุทธ์การลงทุนทั้ง 40 ระบบใน AlphaSuite

โดยหลังจากที่เราได้กำหนดเงื่อนไขการทดสอบต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วนั้น ผมและทางทีมงาน SiamQuant ก็ได้ค่อยๆไล่ Backtest กลยุทธ์การลงทุนต่างๆใน AlphaSuite กันออกมา จากนั้นจึงนำผลลัพธ์ที่ได้มาทำการคิดผลตอบแทนเฉพาะช่วงเดือนกรกฎาคม 2020 ที่ผ่านมาดังนี้ (ใครมึนกับข้อมูลให้ข้ามไปอ่านช่วงสรุปประเด็นได้เลยนะครับ :D)

ภาพที่ 2 : ภาพแสดงเส้น Equity ของกลยุทธ์ทั้งหมดใน SiamQuant AlphaSuite เปรียบเทียบกับดัชนี SETTRI Index (เส้นสีดำ) ตั้งแต่วันที่ 2020-02-01  ถึง 2020-07-31

ภาพที่ 3 : Bar Chart แสดงผลกำไร (Net Profit) ของกลยุทธ์ทั้งหมดใน SiamQuant AlphaSuite เปรียบเทียบกับดัชนี SETTRI Index (เส้นสีดำ) ตั้งแต่วันที่ 2020-02-01  ถึง 2020-07-31

System Net Profit (%)
SQ Darvas 14.19
SQ Minervini Trend template 10.52
SQ Buffettology (Modified) 9.66
SQ CANSLIM (Modified) 7.71
SQ Tiny Titan 7.61
SQ Elder Triple Screen With Force index (Modified) 6.19
SQ Oberweis Octagon 6.09
SQ Fibo Triple Moving Average 5.18
SQ NCAV Graham 4.86
SQ Mangmao ATH 4.76
SQ 52 Week High 4.6
SQ Mangmao ATH with SET Filter 4.42
SQ Magic Formula 3.81
SQ Marc Lichtenfeld 10-11-12 3.5
SQ PE Band 2.76
SQ Rinen System 2.46
SQ Buffettology 2.05
SQ F-Score 1.97
SQ Earning Surprise Direhaus 1.95
SQ Turtle Trading Signals 1.76
SQ TenBagger (Modified) 1.61
SQ Elder Triple Screen With Force index 1.53
SQ Elder Triple Screen With MACD 1.04
SQ EdSeyKoTa 0.93
SQ Livermore 0.73
SQ ZULU Principle 0.66
SQ The Golden Goose 0.61
SQ Chowder Rule 0.54
SQ MACD-ATH 0.44
SQ Enterprise Multiple 0.37
SQ CANSLIM 0
SQ Larry William OOPs 0
SQ TenBagger 0
SQ Simple MACD -0.14
SQ Kenneth Fisher Growth Stock -0.14
SQ Elder Triple Screen With MACD (Modified) -0.36
SQ Z-Score 1968 -0.58
SQ Z-Score 1985 -0.63
SETTRI Index -0.75
SQ Shareholder Yield -1.06
SQ Walter Schloss -1.39

ตารางที่ 2 : ฺตารางค่าสถิติสำคัญของ 40 กลยุทธ์ใน AlphaSuite เปรียบเทียบกับดัชนี SETTRI Index ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2020

โดยจากผลการทดสอบกลยุทธ์การลงทุนทั้ง 40 เราสามารถที่จะสรุปประเด็นต่างๆที่น่าสนใจต่างๆได้ดังนี้

ประเด็นที่น่าสนใจของผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจาก 40 กลยุทธ์การลงทุนในเดือนกรกฎาคม 2020

ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา เป็นช่วงที่ตลาดหุ้นไทย (ดัชนี SETTRI Index) มีการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆโดยมีการปรับตัวลดลง -0.75% ซึ่งหากวัดผลตอบแทนในเชิง Relative Return เปรียบเทียบกับดัชนี SETTRI Index พบว่าจากกลยุทธ์การลงทุนทั้งหมด AlphaSuite นั้นจะมีกลยุทธ์ทั้งสิ้น 38 กลยุทธ์หรือคิดเป็น 95.00% จาก 10 กลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทนเหนือดัชนี SETTRI Index

Statistics Monthly Return (%)
SETTRIIndex -0.75
Average 2.76
Median 1.69
Min -1.39
Max 14.19
STDev 3.50
Beat SETTRI Index 95.00%

ตารางที่ 3 : ตารางแสดงค่าสถิติเชิงบรรยาย (Descriptive Statistics) ของผลตอบแทนรายเดือนในช่วงเดือนกรกฎาคม 2020

โดยเราพบว่าค่าเฉลี่ยของผลตอบแทนในเดือนที่ผ่านมานั้นเป็นบวกอยู่ที่ 5.13% ซึ่งกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุด 5 อันดับแรกมีดังนี้

 1. กลยุทธ์การลงทุน Techno-Fundamental ของ Nicolas Darvas ซึ่งให้ผลตอบแทนที่เป็นบวก 14.19%
 2. กลยุทธ์การลงทุน Minervini Trend Template ของ Mark Minervini ซึ่งให้ผลตอบแทนที่เป็นบวก 10.52%
 3. กลยุทธ์การลงทุนเชิงคุณค่า Buffettology ของ Mary Buffett  ซึ่งให้ผลตอบแทนที่เป็นบวก 9.66%
 4. กลยุทธ์การลงทุน CANSLIM ของ William J. O’neil ซึ่งให้ผลตอบแทนที่เป็นบวก 7.71%
 5. กลยุทธ์การลงทุน Tiny Titan ของ James O’Shaughnessy ซึ่งให้ผลตอบแทนที่เป็นบวก 7.61%

สำหรับประเด็นที่น่าสนใจของผลตอบแทนในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี้คือ กลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทนที่สูงที่สุด 5 อันดับแรกนั้นมีทั้งกลยุทธ์การลงทุนตามแนวโน้มของราคา (Momentum Investing), กลยุทธ์การลงทุนเชิงคุณค่า (Value Investing) รวมถึงกลยุทธ์การลงทุนหุ้นผสมผสาน (Hybrid Investing) ซึ่งไม่ได้เฉพาะเจาะจงกลุ่มกลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่ง

โดยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ช่วงเดือนที่ผ่านมานั้น หุ้นในกลุ่มประเภทต่างๆโดยส่วนมากนั้น ล้วนแล้วแต่ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าหุ้นขนาดใหญ่หรือ Big Cap Factor ซึ่งในที่นี้เราใช้ดัชนี SETTRI Index เป็นตัวแทนนั่นเอง

บทสรุปการรีวิวผลตอบแทนของ 40 กลยุทธ์การลงทุนจากแนวคิดของเซียนหุ้นระดับโลก ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2020 ที่ผ่านมา

จากข้อมูลผลตอบแทนของทั้ง 40 กลยุทธ์ในเดือนกรกฎาคมปี 2020 ที่ผ่านมา จะสังเกตได้ว่าถึงแม้ดัชนี SETTRI Index มีการปรับตัวลดลง -0.75% โดยในช่วงเดือนที่ผ่านมานั้นพบว่ากลยุทธ์การลงทุนกว่าส่วนใหญ่ AlphaSuite นั้นจะให้ผลตอบแทนที่เป็นบวก ซึ่งมีกลยุทธ์การลงทุนกว่า 95% ที่ยังคงให้ผลตอบแทนที่มากกว่า -0.75% หรือให้ผลตอบแทนที่ชนะดัชนี SETTRI Index 

ส่วนสำหรับกลยุทธ์ที่ยังคงขาดทุนหรือแพ้ตลาดในช่วงระยะที่ผ่านมานั้น ไม่ได้แปลว่ามันได้กลายเป็นกลยุทธ์ที่ไร้ประสิทธิภาพหรือย่ำแย่ไปแล้วแต่อย่างใด เพราะทุกกลยุทธ์นั้นย่อมต้องมีช่วงเวลาที่เอื้ออำนวยและไม่เอื้ออำนวยกับสภาวะตลาดของมันกันทั้งสิ้น ซึ่งนี่ก็เป็นหนึ่งในความจริงที่นักลงทุนที่ลงทุนอย่างเป็นระบบจะต้องเกิดขึ้นอยู่เสมอ

ดังนั้น ในที่สุดแล้วการมีความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของกลยุทธ์อย่างถูกต้องและลึกซึ้ง, การบริหารผลตอบแทนและความเสี่ยง รวมถึงการมีวินัยในการลงทุนให้สามารถปฎิบัติตามหลักการและกลยุทธ์ที่ดีได้จนตลอดรอดฝั่งนั้น จึงยังเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญอยู่เสมอในการลงทุนนั่นเอง

และนี่ก็คือบทสรุปการรีวิวผลตอบแทนของ 40 กลยุทธ์การลงทุนจากแนวคิดของเซียนหุ้นระดับโลก ในตลาดหุ้นไทยในเดือนกรกฎาคม 2020 นี้ หวังว่าจะมีประโยชน์กับนักลงทุนทุกท่านครับ 😀

📢📢📢 ประกาศด่วน Panic Sell Promotion : Amibroker AlphaSuite ลดค่าสมาชิกรายปี 40% ถึง 31 กรกฎาคมนี้เท่านั้น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.siamquant.com/alphasuite/

Write A Comment